MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Č.
Názov
Údaje
1
Ako vybrať anténu pre digitálnu TV (DVB-T)
Implementácia digitálnej pozemnej televízie (DVB-T) v Poľsku a v niektorých ďalších európskych krajinách je v prelomovom bode. Spolu s novými digitálnymi vysielačmi a za sebou nasledujúcimi multiplexami sú ešte k dispozícii analógové kanály. Hoci vo väčšine prípadov príjem DVB-T nevyžaduje výmenu antén používaných v súčasnosti pre príjem analógovej TV, prax ukazuje, že v mnohých situáciách je modernizácia týchto anténnych polí nutná.Je to najmä spojené s nižším výkonom niektorých digitálnych vysielačov v prechodnom období, kvôli ...
2012-04-03
2
Výber pozemných TV antén
Tento krátky sprievodca bol pripravený pre tých, ktorí by si sami chceli vybudovať/vymeniť anténnu inštaláciu a žijú v oblastiach s dobrými podmienkami príjmu. V prípade slabých signálov, odrazov, interferenciám - odporúčame zavolať skúseného anténneho inštalátora, ktorý dobre pozná miestne podmienky.
2009-04-28
3
Technické požiadavky tykajúce sa komponentov káblovej televízie (anténne systémy)
Cieľom týchto požiadavkou je chrániť anténne systémy (zahŕňajúce satelitné inštalácie) proti nepredvídanému preťaženiu (statická elektrina, bleskové výboje). Tieto požiadavky nemôžu byť aplikované na budovy a iné konštrukcie (tie sa zaujímajú iba o anténne systémy).
2007-01-01