MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Č.
Názov
Údaje
1
Príklady použitia HDMI zariadení pre prenos signálu.
Zvyšovanie dostupnosti multimediálneho obsahu tlačí dopyt po vysokokvalitnom prenose medzi zdrojmi (vysielače) a prehrávačmi (prijímače) nahor. Rozsiahle multimediálne systémy v hoteloch, reštauráciách, kluboch atď. vyžadujú zodpovedajúce vybavenie pre vytvorenie vhodnej siete poskytujúcej tento obsah na niekoľko plochých obrazoviek.
2011-05-19
2
Prepínače, zlučovače a združovače používané v individuálnych satelitných inštaláciách
V súčasnej dobe sa individuálne satelitné inštalácie skôr málokedy používajú pre prijímanie kanálov z iba jedného satelitu, pomocou jedného satelitného prijímača. Väčšina užívateľov uprednostňuje prístup k rôznym programom z dvoch alebo viacerých satelitných pozícií, takže je potrebné nainštalovať ďalší konvertor/y (LNB). Najbežnejšia situácia je príjem z dvoch satelitov, čo vyžaduje inštaláciu dvoch konvertorov. To znamená, že by sme mali viesť dva káble do vstupov prijímača.
2007-01-01
3
Some tips and hints
Building houses, every builder begins with the foundations. The interior finish has to be started with cabling. When designing electrical system it is indispensable at the same time to take into consideration signal cabling: telephone, computer, RF (terrestrial and satellite TV, FM), door entry system etc.
2007-11-13
4
SignalNET - how to wire the house - signal/multimedia installations
Short guide for building developers and everyone who wants to do these installations properly. Detailed description of SignalNET system.
2007-01-01
5
SignalNET- moderná kabeláž systému
Pri stavbe domov začína každý staviteľ so základmi. Vnútorné dokončovanie práce musia byť zahájené kabelážou. Pri projektovaní elektrickej inštalácie je nevyhnutné vziať súčasne v úvahu tiež káblové vedenie signálu: telefónneho, počítačového, RF (pozemné a satelitne televízne vysielanie, FM), dverného systému atd. V súčasnej dobe volí mnoho projektantov flexibilné systémy ako SignalNET - konečná podoba použitého vybavenia môže byť prispôsobená majiteľom - pre uspokojenie jeho individuálnych potrieb (čo je tiež spojené s peniazmi, ktoré ...
2007-01-01
6
SignalNET - installer's guide
When designing electrical installation it is important to take into consideration signal cabling for phone, computer network, FM/TV/SAT installation/cable TV, door entry system. We would like to show advantages of integrated SignalNET platform.
2007-01-01
7
SignalNET - developer's guide
Building houses, every builder begins with the foundations. The interior finish has to be started with cabling. When designing electrical system it is indispensable at the same time to take into consideration signal cabling: telephone, computer, RF (terrestrial and satellite TV, FM), door entry system etc.
2007-01-01