MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Č.
Názov
Údaje
1
SignalNET - telekomunikáčné inštalácie v bytových domoch
Článok predstavuje koncepty implementácie integrovaných telekomunikačných a RF rozvodov v bytových domoch, ktoré sú v súlade s novými predpismi v Poľsku. Podobné predpisy sa uplatňujú alebo budú uplatňované v iných krajinách EÚ.
2013-04-22
2
Hotelové TV systémy - koncové stanice a zosilňovače
Digitalizácia televízneho vysielania je hnacou silou mnohých akcií spojených s modernizáciou systémov prijímania a to ako v prípade jednotlivých antén tak aj zdieľaných anténnych systémov v bytových jednotkách. Tento trend platí aj pre profesionálne MATV / SMATV systémy v hoteloch, ktoré sú v súčasnosti nevyhnutné pre pohodlie hostí.
2013-01-16
3
Kompaktná koncová stanica MMH-3000+ s maximálnym potenciálom
Charakteristika koncovej stanice Terra MMH-3000+. Prečo si vybrať DVB-T štandard v hotelovom systéme? Ako skontrolovať dátový tok satelitného kanálu/transpondéru? Modernizácia analógových koncových staníc pre distribúciu satelitných kanálov v DVB-T štandarde. Prevod DVB-S/S2 signálov do DVB-T multiplexov - prípadová štúdia.
2012-02-27
4
Krátky návod k návrhu koncovej stanice MMH-3000 TERRA
Päť krokov návrhu koncovej stanice MMH-3000. Ako správne zvoliť potrebné moduly aby ste získali optimálne riešenie.
2008-08-27
5
Digitálne DVB-T modulátory - sortiment a aplikácie
Konverzie pásma audio-video (A/V) signálov do rádiovej frekvencie (RF) sa nazýva modulácia. Tento proces umožňuje distribúciu signálov prichádzajúcich zo všetkých druhov zdrojov, ako sú počítače, DVD prehrávače, bezpečnostné kamery a pod. prostredníctvom anténnych systémov. Prístroj používaný na tento účel (modulátor) je vybavený jedným párom alebo sadou A/V vstupov (SCART, RCA, HDMI) a RF výstupom. Výstupný signál dodávaný do anténneho systému je k dispozícii v distribučnej sieti ako dodatočný televízny kanál (alebo multiplex - v prípade DVB-T ...
2013-07-08
6
Modulárna koncová stanica TERRA MMH-3000
Koncová alebo hlavná stanica je sada profesionálnych satelitných (často DVB-T) prijímačov s VF modulátormi. Každý z modulov prijíma rozdielny program. To umožňuje distribúciu digitálnych satelitných a terestriálnych programov re-modulovaných do analógového formatu, tak aby ich bolo možné sledovať bežnými televíznymi prijímačmi.
2008-08-19
7
Optické SMATV systémy
Optický RF prenos signálu umožňuje diaľkovú distribúciu digitálnej terestriálnej a satelitnej televízie, DAB rádia, bezpečnostné video, atď. Optické SMATV systémy poskytujú väčšiu flexibilitu v porovnaní s tými, ktoré sú založená iba na koaxiálnom kábli.
2013-01-28
8
SMATV Systems
Community TV installations intended to receive satellite television, often called SMATV systems (Satellite Master Antenna TV), seem to be the most effective and economical method of reception of satellite broadcasts, especially in densely populated urban areas. They allow to avoid a great number of individual dishes on the facades or roof of the building
2007-01-01
9
Hlavná stanica Alcad
V mnohých krajinách je pri poskytovaní pozemných televíznych signálov obyvateľom bytových domov vyžadovaná zákonom. Nájomné domy, penzióny, hotely atď. musia byť obvykle vybavené samostatnou súpravou antén. Použitie kanálových zosilňovačov a hlavných staníc umožňuje udržiavať pekný vzhľad fasád a umožňuje každému užívateľovi získať prístup k pozemným a satelitným televíznym signálom.
2007-01-01
10
Použitie anténnych / káblových systémov pre CCTV monitorovanie
Spôsoby, ako prispôsobiť existujúcu komunálnu anténnu inštaláciu alebo káblovú sieť video monitorovaciemu systému.
2007-01-01
11
Súprava kanálových zosilňovačov
Zosilňovače s dvojročnou zárukou - ZG - série od Alcadu. Tieto prvotriedne kanálové zosilňovače patria medzi najpopulárnejšie vybavenia používané v profesionálnych MATV inštaláciách.
2007-01-01
12
Multiprepínací systém Terra - od dizajnu k impementácii
Tento článok stručne predstavuje proces navrhovania a implementácie multiprepínacieho systému v jednom z bytových domov v Krakove - od špecifikácie požiadaviek projektu po dokončenie a fungovanie systému.
2014-02-04
13
Úprava SMATV/MATV/spoločných anténnych systémov pre príjem DVB-T vysielania
Naším cieľom pri tvorbe tohto dokumentu bolo informovať potenciálnych investorov, projektové kancelárie a inštalačné firmy o témach, spojených s MATV/zdieľanými anténnymi systémami, najmä ich modernizácia a prispôsobenie sa požiadavkám DVB-T.
2011-12-06
14
Modern community antenna installation (MATV/SMATV system)
Antenna installations for apartment buildings allowing reception of terrestrial and satellite broadcasts. Information on how to modernize existing installations, as well as what equipment to choose for new ones (multiswitches, IF/IF conversion, head station). Article recommend for every administrator of a building.
2007-01-01
15
Digitálny program spoločnosti DIPOL
Tento článok prezentuje vybavenie dostupné v našej ponuke a pripravenej pre distribúciu digitálnych satelitných vysielaní v komunálnych inštaláciách, často zvaných SMATV systémy.
2007-01-01
16
Digitálna DVB-T a analógová televízia v moderných spoločných anténnych systémoch
Projektant by mal spĺňať tri základné požiadavky: inštalácia má slúžiť 5 bytovým domom, distribuovať DVB-T signály z miestneho vysielača, účastníci so starými televízormi bez MPEG-4 tunera (CRT televízory a plazmové/LCD televízory vybavené iba MPEG-2 tunermi) majú prijímať DVB-T vysielania zkonvertované do analógových TV kanálov.
2012-02-02
17
Data transmission via cable TV networks
There are usually used only 60 channels for television transmission. On the assumption that, for the reason of possible distortions, there are left free the channels of terrestrial transmitters (usually 8) and 4 channels for modulators (of e.g. VCRs), it is still 22 channels available for data transmission.
2007-01-01
18
Symbols used in diagrams of antenna installations (Polish norm)
Symbols used in block and wiring diagrams of community antenna installations in Poland (information suitable for Polish users only)
2007-01-01