MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Č.
Názov
Údaje
1
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
2016-10-29
2
Installation planning - individual and community antenna systems
Specific conditions and requirements, concept, design, future development, cabling.
2007-01-01
3
Základné fakty o projektovaní MATV/komunálnych anténnych systémoch
Spoločné televízne antény (STA systémy) definujeme ako anténne inštalácie, v ktorých je útlm účastníckej siete realizovaný prostredníctvom jedného (centrálneho) systému zosilňovačov. V tomto systéme je možné súčasne využiť kaskádové zosilňovače.
2007-01-01
4
DIPOL pre vzdelávanie - SMATV a CCTV systémy (V PREKLADE)
Tento článok predkladá návrhy na vybudovanie stánkov v technických / odborných školách. Okrem toho uvádza ďalšie články, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré praktické problémy spojené s elektronikou.
2014-01-07
5
Distribúcia digitálnych signálov v systémoch káblovej televízie
QAM modulácia je optimálna pre káblové siete. Používa sa v hyper pásme (S kanály) a UHF pásme. Kvôli potrebe kompatibility s kanálovým rastrom a prenosovými požiadavkami sa používajú 8 MHz kanály (MPEG-2 kompresie, QAM modulácie).
2007-01-01
6
Maximálna výstupná úroveň aktívnych prvkov komunálnych a káblových sietí
Maximálna výstupná úroveň. Jedným z významných parametrov zosilňovačov je ich maximálna výstupná úroveň. Jedná sa o úroveň, ktorá sa môže objaviť vo výstupe zosilňovača, bez prekročenia prípustnej úrovne nelineárnych alebo krížových deformácií.
2007-01-01
7
Digital satellite broadcasts
Thanks to digital technology, satellite industry has increased the number of channels that are broadcast from one transponder - there may be transmitted 5, 8, or even more TV programs. It lowers operating costs and makes possible to multiply the offer from a single satellite. The important factor is compression level that can be changed according to the intended quality of the image.
2007-01-01
8
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
RF káblová sieť by mala spĺňať predpisy elektromagnetického tienenia. Nemôže vyžarovať energiu, ktorá prekračuje stanovenú úroveň a mala by byť dostatočne odolná voči vonkajšej elektromagnetickej radiácii.
2007-01-01
9
Kompresia video a audio signálov
MPEG-4 je najnovší štandard kompresie videa, ktorý sa rýchlo stáva populárnym, tiež pokiaľ je možný vo video streaming. V porovnaní s vyššie uvedenými štandardmi zapája efektívne metódy pre multimediálne údaje.
2007-01-01
10
Separation between outputs of splitters
Separation between outputs of splitters (crosstalk attenuation) is very important parameter of the devices. It determines level of interferences coming from other branches of the network connected to the splitter. It should be as high as possible.
2007-01-01
11
Meranie anténneho signálu
Parametre signálov, t.j. intenzita poľa vstupnej úrovne užitočných a nežiaducich signálov, potom ich úrovne vo vývodkách odberateľov, úrovne šumu a interferencie spôsobené prijímačmi odberateľov a nelineárnymi skresleniami, rovnako tak ako aktuálnou impedanciou jednotlivých súčasti vybavení, parametri zosilňovačov a kanálových konvertorov, spoločne so spoľahlivosťou komponentov, a mnoho ďalších parametrov - to všetko ovplyvňuje celkovú kvalitu anténneho systému. Znalosť parametrov je základom pre optimálne navrhnutie anténnej inštalácie.
2007-01-01
12
Teória a použitie kanálových zosilňovačov
Kanálové zosilňovače - dôležité základné fakty. Častým problémom s ktorým sa stretávame v pozemných televíznych anténnych inštaláciách je nevyváženosť úrovne prijímaných kanálov, pohybujúca sa často medzi 10-20 dB. V prípade malých inštalácií (5-20 vývodiek) tento rozdiel (neodporúča sa) obvykle ešte nespôsobuje žiadne problémy. Vo väčších inštaláciách sa už jedná o skutočný problém, kde je rozdiel úrovne na vstupu zvýšený o nestáli (je funkciou kmitočtu) útlm káblu a môže ľahko presiahnuť (vo vývodke) prípustný limit (12 dB) ...
2007-01-01
13
Rozbočovače a odbočovače
To ensure proper S/N ratio, the isolation between any two receivers should be at least 50 dB.When the receivers are connected to the same tap, the isolation depends on the Ao, A, and As attenuation, and the lengths of the cable between tap outputs and subscriber outlets.
2007-01-01
14
Symbols used in diagrams of antenna installations (Polish norm)
Symbols used in block and wiring diagrams of community antenna installations in Poland (information suitable for Polish users only)
2007-01-01
15
Filters in television systems
An ideal band-stop filter has no attenuation in the pass-band, 90-degree steep slope, and infinitely high attenuation in rejection band.
2007-01-01
16
TV kanály (PAL BG/DK)
TV kanály používané v Poľsku a niektorých ďalších európskych krajinách pre pozemné a káblové televízne vysielanie. V Poľsku sa používa štandard PAL DK so súvislým číslovaním (napr. po S8 máme S9). Tiež sme prezentovali PAL BG kanály používané predovšetkým v západoeurópskych krajinách.
2007-01-01
17
Conversion Table - dBuV to uV/mV
In the table there is comparison of signal level and corresponding voltage.
2007-01-01