MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Ako to je so štandardom ONVIF?
Vývoj IP CCTV systémov bol veľmi ovplyvnený nedostatkom kompatibility zariadení a nízkou mierou flexibility, pokiaľ ide o budúce rozšírenie. Používatelia si nemohli vyberať výrobky od rôznych výrobcov, nehovoriac o integrácii s inými systémami. Po rokoch chaotického vývoja, v ktorom si výrobcovia stanovovali vlastné normy na záznam a prenos videa v IP kamerových systémov, na jar roku 2008 spoločnosti Axis, Bosch a Sony prevzali iniciatívu nazvanú open Network Video Interface Forum (ONVIF), zameraný na koordináciu úsilia o spoločnú normu v tejto oblasti. Vďaka štandardizácii digitálneho rozhrania IP CCTV zariadení a zjednotenie kompresie a prenosu video a audio streamov, konfiguračných a kontrolných postupov, spracovania udalostí, PTZ ovládania, poplachových vstupov a výstupov atď. je užívateľovi daná ľahko spravovateľná a jednotná platforma.
ONVIF v súčasnej dobe združuje viac ako 500 spoločností, ktoré ponúkajú viac ako 3200 výrobkov kompatibilných s týmto štandardom.
ONVIF vs. iné iniciatívy
Existujú aj iné organizácie, ktoré podporujú vlastné štandardy. Niektoré z najviac aktívnych je PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Jeho úlohou je vytvoriť "plug and play" IP rozhranie, pracujúce ako USB. Sila tohto štandardu je široká oblasť aplikácií a pokrytia rôznych typov zariadení pre sledovanie videa, poplašné systémy, riadenie prístupu, systémov riadenia budov (BMS). Problémom PSIA je nízka popularita - v súčasnej dobe združuje menej ako 50 firiem.
Ako to je s profilmy?
Spočiatku mal štandard ONVIF problémy s nedostatkom kompatibility medzi niektorými verziami. Tak v roku 2012 fórum zaviedlo pojem "profily", ktorý sa neustále vyvíja. To umožňuje ľahkú a efektívnu kontrolu zhody výrobkov bez analýzy technických detailov. Od tejto chvíle, keď zariadenie a klient sú založené na rovnakom profile, sú bez pochýb v súlade. V súčasnej dobe sú k dispozícii 3 profily a ďalšie z nich sú naplánované v blízkej budúcnosti. Nižšie sú krátke charakteristiky súčasných profilov:
  • Profil S adresuje spoločnú funkcionality IP video systémov, tj parametrov audio a video streamovania medzi zariadením (napr. kamera) a klientom (softvérová aplikácia, NVR). Klient môže nastaviť audio, video a dátové streamy, vybrať PTZ protokoly, využiť metadáta, poplachové vstupy a reléové výstupy.
  • Profil G Zameriava sa na konfiguráciu záznamu a vyhľadávanie / prehrávanie nahrávok na klientske zariadenie. Podporuje operácie na video, audio a metadáta.
  • Profil C umožňuje integráciu s fyzickými riadiacimi systémamy prístupu, riešiac interoperabilitu medzi týmito systémami a sieťovými video systémami. Klient môže pristupovať k informáciám o bránach a prístupových bodoch v systéme a môže konfigurovať systémy riadenia prístupu.
Prečo ONVIF nefunguje vždy?
ONVIF fórum informuje, že výrobky, ktoré sú plne kompatibilné s ONVIF štandardom a rovnaký profil sú kompatibilné. Avšak, každý, kto nainštalovali zariadenie označené týmto štandardom sa môže stretnúť s určitými problémami, alebo dokonca žiadnym pripojením. Prečo sa to deje a ako sa vyhnúť týmto problémom?
Po prvé, je potrebné skontrolovať, či určené zariadenia skutočne podporujú protokol ONVIF. Ázijský výrobcovia často označia svoje výrobky ako kompatibilné s ONVIF, aj keď to nie je pravda. Európski distribútori nekontrolujú tieto deklarácie aj keď je to celkom jednoduché - súlad s touto normou je možné overiť na oficiálnej stránke www.onvif.org, ktorá obsahuje zoznam všetkých kompatibilných produktov.
Po druhé, je dôležité použiť ONVIF zariadenie s rovnakým profilom. Napríklad, kamera kompatibilná so staršou verziou protokolu ONVIF (bez profilov) sa nepripojí k DVR s vyššou verziou.
Môžte sa stretnúť s prípadmi v rámci súboru zariadení s S-profilom, ktoré nemajú žiadne problémy s pripojením a video streamovaním, ale s niektorými funkciami (napr. detekcia pohybu). To je obvykle spôsobené chybami normy alebo častejšie nesprávnou implementáciou štandardu / profilu zo strany výrobcu. Takéto problémy by mali byť okamžite nahlásené výrobcovi, ktorý, podľa poradia, by mal uvoľňiť vylepšený softvér. ONVIF fórum tvrdo pracuje na novej, vylepšenej verzii štandardu, ktorý bude ladiť a bude resnejší, pokiaľ ide o terminológiu.
Hoci štandard ONVIF sľubuje zhodu v rámci rovnakého profilu, používateľ by mal byť vždy skeptický. Pred zakúpením alebo inštaláciou zariadení je nutné overiť ich kompatibilitu alebo získať informácie od výrobcu(ov). Napríklad, webstránka spoločnosti Sunell poskytuje zoznam zariadení, ktoré boli dôkladne testované a sú popísané z hľadiska úrovne kompatibility. Spoločnosť je jedným z riadnych členov ONVIF fóra. Tento stav bol daný zakladateľom a najaktívnejším členom, ktorý sa aktívne podieľajú na rozvoji organizácie a normy.