MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

O TV/SAT anténach

Ako vybrať anténu pre digitálnu TV (DVB-T)
Implementácia digitálnej pozemnej televízie (DVB-T) v Poľsku a v niektorých ďalších európskych krajinách je v prelomovom bode. Spolu s novými digitálnymi vysielačmi a za sebou nasledujúcimi multiplexami sú ešte k dispozícii analógové kanály. Hoci vo väčšine prípadov príjem DVB-T nevyžaduje výmenu antén používaných v súčasnosti pre príjem analógovej TV, prax ukazuje, že v mnohých situáciách je modernizácia týchto anténnych polí nutná.Je to najmä spojené s nižším výkonom niektorých digitálnych vysielačov v prechodnom období, kvôli simultánnej prevádzke analógových vysielacích staníc. A samozrejme musia byť každý deň nové domy na rôznych miestach vybavené vhodnými anténnymi systémami.
Takže pokúsime sa odpovedať na otázku: akú antému použiť pre DVB-T?
Samozrejme, že na túto otázku nemožno odpovedať jednoznačne. Plný úspech by mal byť v každom prípade garantovaný profesionálnym inštalatérom, ktorý pomocou svojich vlastných skúseností a vhodného meracieho prístroja bude schopný vybrať optimálne riešenie pre danú oblasť. Ľudia kupujúci si antény na vlastnú päsť by sa mali aspoň pozrieť na strechy budov v okolí a poučiť sa zo skúseností obyvateľov, ktorí už prijímajú digitálnu terestriálnu televíziu.
Parametre antény nevyhnutné pre riadny príjem digitálneho vysielania závisia na niekoľkých kľúčových faktoroch:
 • vzdialenosti od vysielačov,
 • vysielaci výkon vysielačov,
 • výška prenosových antén,
 • smerovosť prenosových antén,
 • terén (prírodné a človekom vytvorené prekážky medzi vysielačmi a prijímačmi),
 • prostredie (otvorený priestor, zastavaná oblasť, atď.).
Prvé tri faktory sa dajú skontrolovať pomocou špecializovaných služieb na internete. V tomto prípade budeme hľadať vhodnú anténu pre príjem DVB-T vysielania dostupného v mieste nášho sídla v Krakove.
Skontrolovanie vzdialenosti od vysielača a jeho vysielacieho výkonu
Takúto činnosť je možné vykonať viacerými spôsobmi. Ten najrýchlejší a relatívne jednoduchý spôsob ponúka služba sat-charts.eu so svojim lokalizátorom (podporuje iba poľskú DVB-T sieť).
Kliknutím na príslušné miesto na mape si vyberieme oblasť záujmu:
Všeobecný pohľad na mapu.
Pomocou posuvníka na ľavej strane môžeme zmenšiť mierku mapy a nastaviť pozíciu prijímacieho bodu:
Detailný náhľad - umiestnenie
Po výbere miesta stlačíme nižší gombík:
Uvidíme, zoznam vysielačov multiplexov v poradí od najbližších k najvzdialenejším v pomere k určitému miestu. Okrem toho sú jednotlivé položky na zozname označené jednou z troch farieb:
 • zelená - vysoká pravdepodobnosť stabilného príjmu;
 • oranžová - podmienený príjem, stabilita nie je zaručená;
 • červená farba - príjem je virtuálne nemožný.
Služba tiež informuje užívateľa o skutočnosti, že výkon vysielača a vzdialenosti nie sú jedinými faktormi, ktoré ovplyvňujú dobrý príjem (preklad):
Stabilný príjem závisí na mnohých faktoroch, nielen na vzdialenosti od vysielača a jeho výkone. Musíme tiež vziať do úvahy terén, výšku v akej je vysielacia anténa umiestnená, zisk z prijímacej antény, citlivosť tunera / prijímača.
Pre označené miesto, t.j. sídlo DIPOL v Krakove, Cieplownicza 40, dostaneme nasledujúci zoznam vysielačov:
Zoznam vysielačov pre Krakow, Cieplownicza 40
Na základe vyššie uvedeného zoznamu môžeme nájsť dva multiplexy, ktoré by mali byť bez problémov prijímané, MUX3 (kan. 48, 2 kW) a MUX2 (kan. 64, 63 kW), vysielané z vysielacej veže Choragwica nachádzajúcej sa len asi 10 km ďaleko.
Môžeme tiež zvážiť príjem z Rabky, Katowic, Tarnowa, Wisly, Zakopaneho, ale iba vysielač Wisla Skrzyczne poskytuje MUX1 s inou sadou programov.
Nižšie uvedené tabuľky pomôžu nájsť optimálnu anténu na základe informácií získaných z týchto stránok. Tieto informácie majú iba orientačné charakter - keďže príjem rádiových signálov je výsledkom mnohých faktorov, nemôžeme dať nikomu plnú záruku, že výber antény založený na tomto zaručí bezproblémový príjem v každom mieste v rámci uvedenej vzdialenosti.
Vysielacia sila> 50kW
Vzdialenosť od vysielača
x < 15km15km < x < 40kmx > 40 km
 
 
 
 
A6030  A1112  A1615 
A6040 A4015 A2660 
A0315A1610 A2670 
 A1112  A1911 

 

Vysielacia sila< 50kW
Vzdialenosť od vysielačax < 15km15km < x < 40kmx > 40 km
 
 
 
 
A1112A4015  A3710 
A1610 A1911 A3380 
A1911A2660 A2670 
 A4015  A2670  A2675 
Na základe informácií môžeme v našom meste využiť niektoré z nasledujúcich antén:
 • pre Choragwica (11 km, 2 kW a 63 kW) je najlepším výberom anténa A1911,
 • keď sa budeme snažiť prijímať MUX1 z vysielača Wisla Skrzyczne (82 km, 10 kW), mali by sme skôr použiť jednu z antén A2670 a A3710 a A3380. Za zmienku stojí aj základný rozdiel medzi anténami A2670 a A3710. Zisk z oboch antén je podobný, ale ATX antény (A3710) sú smerové. Ak chceme prijímať signály z niekoľkých vysielačov pomocou jednej antény, bude lepšou voľbou anténa A2670 so širším lúčom.
Anténa s alebo bez zosilňovača?
Drvivá väčšina antén uvedených v tabuľkách vyššie vie pracovať s predzosilňovačmi LNA umiestnenými v kotercoch. Niektoré z nich sú predávané s vysoko-ziskovými predzosilňovačmi LNA-177 B4009: A1615 a A2665 a A2675. Ostatné antény môžu byť vybavené jedným z týchto predzosilňovačov (dokúpite samostatne): LNA-101 B4007 (15 dB), LNA-169 B4008 (24 dB), LNA-177 B4009 (30 dB). Prvé dva typy môžu byť taktiež použité s anténami A1615 a A2665 a A2675, pre nahradenie vstavaných vysoko-ziskových B4009 v prípade problémov spôsobených nadmernou úrovňou signálu.
Všeobecne platí, že je lepšie sa vyhnúť použitiu predzosilňovača pre príjem DVB-T signálu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Závisí to predovšetkým na výkone vysielača a vzdialenosti. V prípade vzdialenosti dlhšej ako 40 km a nízkeho výkonu vysielača môže byť predzosilňovač potrebný. Prostredie má tiež veľký vplyv na úroveň signálu - hustá mestská zástavba, lesy, atď. Anténa niekedy prijíma do odrazený signál (žiadna viditeľnosť s vysielačom) - v tejto situácii môže byť predzosilňovač potrebný.
Použitie predzosilňovača je spojené s potrebou napájania. Vo väčšine prípadov môžte zvoliť vhodný sieťový zdroj z nasledujúcich možností: D0010, D0011, D0015 (nastaviteľné výstupné napätie), alebo D0250 (12V/250mA, 3.5mm jack, pre použitie s RF / DC separátorom C0397).
Čo tak širokopásmové sieťové antény?
Obľúbený názor hovorí, že širokopásmové sieťové antény nie sú vhodné pre príjem digitálnych signálov. Avšak prax ukazuje, že tieto antény môžu byť úspešne použité na tento účel a možné problémy obvykle nevznikajú z ich širokého lúča, ale z nekvalitných predzosilňovačov, ktoré boli použité u niektorých dodávateľov (bez tienenia, vysoký šum).
Takže predtým, než kúpite novú smerovú anténu, je potrebné overiť možnosť príjmu DVB-T signálov. Môžu nastať prípady, že zmena antény je potrebná, ale na druhej strane, môžu tieto antény fungovať dobre v husto osídlených mestských oblastiach, kde z dôvodu viacerých odrazených signálov bude ťažké využiť príliš smerové antény.
Smerovosť vysielacej antény a pokrytie
Vysoký výkon a pomerne malá vzdialenosť od vysielača nie je zárukou správneho príjmu DVB-T signálov. Rozhodujúcim faktorom môže byť smerovosť vysielacej antény. Príklad - jeden multiplex je vysielaný s použitím smerovej antény smerom k mestskej oblasti, zatiaľčo druhý je vysielaný so všesmerovou anténou pre pokrytie celej oblasti okolo vysielača. To je dôvod často sa vyskytujúcich problémov s príjmom multiplexu obyvateľmi danej oblasti.
Služba, ktorá môže pomôcť užívateľom v konečnom výbere vhodných antén je dvbtmap.eu poskytujúca prostriedky na:
 • lokalizáciu väčšiny DVB-T vysielačov v Európe, spolu s ich obsahom (multiplexy)
 • zobrazenie ich pokrytia
 • zobrazenie profilu terénu smerom k vysielaču
Pohľad na domovskú stránku služby dvbtmap.eu. Miesto má niekoľko jazykových verzií v (chorvátčina, čeština, angličtina, nemčina, maďarčina, poľština). Možnosť "Mapa pokrytia" zobrazuje Teoretickú úroveň signálu pre vybraný vysielač zo zoznamu na pravej strane stránky.
Príklad mapy pokrytia pre vysielače so všesmerovou anténou (MUX2) a smerovou anténou (MUX3). Je potrebné poznamenať, že v druhom prípade mnoho miest v bezprostrednej blízkosti vysielača nie je pokrytých signálov. V týchto miestach je nutné overiť možnosť príjmu MUX3 z iného vysielača, alebo dokonca s použitím odrazeného signálu.
Vzdialenosť a terénne profily
Posledná vec, ktorú môžte skontrolovať pred nákupom antény, je profil terénu medzi vysielačom a miestom príjmu. To je obzvlášť dôležité, keď chceme prijímať signál zo vzdialeného vysielača. Aj keď vysielač poskytuje vysoký výkon, niektoré prekážky pretínajúce priamu linku medzi vysielacími a prijímacími antény môžu prerušiť signál. V tomto prípade nie je potrebný nákup tej najlepšej antény - musí sa poobzerať po iných možnostiach.
Ak chcete skontrolovať profil terénu medzi vysielačom a miestom príjmu, môžme opäť použiť službu dvbtmap.eu a jej nástroj map distance.
Voľbou vhodného vysielača zo zoznamu a výberom prijímacieho miesta na mape dostaneme vzdialenosť a terénne profily medzi bodmi. Výpočet berie do úvahy výšku umiestnenia vysielacej antény na veži.
Príklad profilu terénu - nie sú žiadne prekážky medzi vysielačom a prijímačom
Ďalší príklad - prekážky medzi vysielačom a prijímačom môžu blokovať príjem