MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Č.
Názov
Údaje
1
Wiring in single-family homes
It often happens that cables put in a rush without any consultation with specialists in particular kinds of installations cause limitations on certain functions, speed limits etc. Using the cables described bellow one can be sure that the cabling will be up to date and not being affected by troubles in the future. Which coax to use in antenna installation? Without any risk one may choose the Triset-113 (E1015_100). It is certified coaxial cable suitable for distribution of terrestrial and satellite TV signals. The cable features excellent screening efficiency within the whole group of ...
2007-01-01
2
SignalNET- moderná kabeláž systému
Pri stavbe domov začína každý staviteľ so základmi. Vnútorné dokončovanie práce musia byť zahájené kabelážou. Pri projektovaní elektrickej inštalácie je nevyhnutné vziať súčasne v úvahu tiež káblové vedenie signálu: telefónneho, počítačového, RF (pozemné a satelitne televízne vysielanie, FM), dverného systému atd. V súčasnej dobe volí mnoho projektantov flexibilné systémy ako SignalNET - konečná podoba použitého vybavenia môže byť prispôsobená majiteľom - pre uspokojenie jeho individuálnych potrieb (čo je tiež spojené s peniazmi, ktoré ...
2007-01-01
3
SignalNET - installer's guide
When designing electrical installation it is important to take into consideration signal cabling for phone, computer network, FM/TV/SAT installation/cable TV, door entry system. We would like to show advantages of integrated SignalNET platform.
2007-01-01
4
SignalNET - developer's guide
Building houses, every builder begins with the foundations. The interior finish has to be started with cabling. When designing electrical system it is indispensable at the same time to take into consideration signal cabling: telephone, computer, RF (terrestrial and satellite TV, FM), door entry system etc.
2007-01-01