MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Kompaktná koncová stanica MMH-3000+ s maximálnym potenciálom
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
dekódovania, spracovania, konvertovania analógovej TV, DVB-T, DVB-S, DVB-C, A/V signálov
Tento článok je doplňujúcim ku Modulárnej koncovej stanici TERRA MMH-3000 popisujúci základné vlastnosti koncovej stanice TERRA MMH-3000.
Obsah
Koncová stanica je určená pre zariadenia a inštitúcie, ktoré vyžadujú centrálnu správu distribuovaného programovania v systéme SMATV. Nepotreba ďalších zariadení (satelitné prijímače) pripojených k televízorom robí toto riešenie mimoriadne atraktívnym, napr. pre hotely a nemocnice.

Koncová stanica alebo hlavná stanica je súborom profesionálnych satelitných (a často DVB-T) prijímačov, dekodérov, modulátorov, demodulátorov, prevodníkov a pod. Výstupné signály sú distribuované prostredníctvom RF siete a môžu byť prijímané prostredníctvom každého (vhodného) televízoru pripojeného ku akejkoľvek zásuvke. Takýto systém môže byť inštalovaný ako v novo vybudovaných zariadeniach, tak aj v existujúcich budovách vybavených typickou distribučnou sieťou založenou na RF rozbočovačoch a odbočovačoch alebo v priechodnom usporiadaní.
Charakteristika koncovej stanice Terra MMH-3000+
MMH-3000+ je veľmi flexibilným riešením. V závislosti na požiadavkách a potrebách investora môže byť použitá na vykonanie jednej alebo viacerých z nasledujúcich projektov:
 • zmena DVB-S/S2 FTA kanálov do analógových VHF/UHF kanálov,
 • dekódovanie DVB-S/S2 kódovaných kanálov a modulácia šifrovaných analógových VHF/UHF kanálov,
 • zmena DVB-S/S2 FTA kanálov do DVB-T multiplexov,
 • dekódovanie DVB-S/S2 kódovaných kanálov a vytvorenie nekódovaných DVB-T multiplexov,
 • zmena DVB-T multiplexov (kódovaných a nekódovaných) do analógových VHF/UHF kanálov,
 • zavedenie signálov z analógových kamier a prehrávačov médií ako analógových VHF/UHF kanálov alebo digitálnych DVB-T multiplexov,
 • vytvorenie "privátnych" DVB-T multiplexov zložených z vybraných satelitných a/alebo terestriálnych TV kanálov a video snímok z bezpečnostných kamier a/alebo media prehrávačov.
V závislosti na požadovaných výsledkoch musí byť koncová stanica vybavená vhodnou sadou modulov. Všetky moduly sú detailne popísané v tomto článku nižšie.
Obr. 1. Modulárny návrh koncovej stanice MMH-3000+ poskytuje možnosť remodulácie (alebo transmodulácie)
široký rozsah vstupných signálov. Výstupné signály môžu zahŕňať PAL kanálov (v inštaláciách pre staršie TV),
digitálne DVB-T multiplexy (pre moderné TV), alebo oba signály.
Zoznam modulov pre koncovú stanicu Terra MMH-3000+
KódNázov
Vstupný signál
Výstupný signálVýznam / spolupráca s
R81711TDX-311DVB-S/S2DVB-T
MPEG-TS
 
R81714TTX-311DVB-TDVB-T
MPEG-TS
regenerácia, konverzia,
EPG multiplexing,
NIT generation,
PMT monitoring
R81709TRX-360MPEG-TSDVB-TRDC-316, RDC-313, MD-330
R81715CT-311DVB-TDVB-Tkanálová konverzia
DVB-CDVB-C
PALPAL
R817101RDC-316 CIDVB-S/S2PAL
MPEG-TS
TRX-360
R81707RT-316DVB-TPAL
MPEG-TS
DM-316
R817121DM-316MPEG-TSPALRDC-316, RT-316
R81710RDC-313 CIDVB-SPAL
MPEG-TS
DM-313, TRX-360
R81712DM-313MPEG-TSPALRDC-313
R81708MT-310A/VPAL 
R81713MD-330A/VMPEG-TSTRX-360
Základná jednotka UC-380 R81700
Základná jednotka UC-380 R81700 v sebe ukrýva komponenty koncovej stanice Terra MMH3000+. Môže byť vložená do 19" rack skrine. Jednotka obsahuje napájania a chladiaci systém, RF zosilňovač a inteligentnú dátovú zbernicu. Môže obsahovať až 8 individuálnych modulov pre príjem/moduláciu/transmoduláciu rôznych druhov signálov.
Base Unit UC-380 (for Modular Headend MMH-3000)
Obr. 2a. Základná jednotkat UC-380 R81700

Obr. 2b. Náhľad koncovej stanice MMH3000+: základná jednotka UC-380 R81700 so sadou modulov
MPEG-TS (Transport Stream)
Pred podrobnou analýzou zložiek koncovej stanice MMH-3000 sa oplatí venovať pozornosť skutočnosti, že takmer všetky moduly majú zabudované MPEG-TS rozhranie (obr. 3).
Obr. 3. Rozhranie MPEG2 TS implementované v moduloch MMH-3000+
Toto rozhranie umožňuje prenos prijímaných kanálov z celého satelitného transpondéra, alebo DVB-T multiplexu medzi komponentmi hlavnej stanice v podobe digitálneho MPEG streamu. Potom môžno každý "výstupný" modul použiť pre výber požadovaného kanála zo streamu s cieľom poskytnúť modulovaný RF kanál s požadovanou moduláciou (PAL, COFDM, QAM).
Obr. 4. Aplikácia rozhraní MPEG2 TS.

Prvý modul prijíma všetky kanály z jedného satelitného transpondéra,
a poskytuje ich ako MPEG2 TS do druhého modulu.
Druhý modul má vybrať jeden kanál a poskytnúť modulovaný RF signál.
QPSK-PAL transmodulátor RDC-313 R81710
Modul RDC-313 R81712 prijíma a konvertuje jeden satelitný kanál do PAL kanála v pozemnom TV pásme a ponúka MPEG-2 stream z prijatého transpondéra ostatným modulom.
QPSK CI Receiver RDC-313 (QPSK/PAL, for MMH-3000 headend)
Obr. 5. Modul RDC-313 R81710
RDC-313 má CI slot umožňujúci - po inštalácii zodpovedajúceho CA modulu - príjem kódovaných programov. Ak je koncová stanica vybavená len RDC-313 modulmi, musí investor požiadať o karty dekódujúce jednotlivé kanály. Výhodou tohto riešenia je vyššia stabilita než v prípade multi-stream modulov CA.
Vstavaný VSB modulátor umožňuje efektívne využitie RF kanálov v distribučnom systéme.
MPEG-2 TS Dekóder / PAL Modulátor DM-313 R81712
Moduly DM-313 R81712 sú použité v koncových staniciach MMH-3000+, ktoré distribuujú analógové RF kanály. Sú určené k spolupráci s RDC-313 prijímačmi. Jeden modul dekomprimuje požadovaný kanál z MPEG-2 transportného streamu poskytnutého prijímačom RDC-313 a prevádza jeden satelitný kanál do PAL kanála v terestriálnom TV pásme. DM-313 a RD-313 môžu vzájomne spolupracovať iba v rámci kanálov z rovnakého transpondéra. DM-313 modul bol tiež vybavený VSB PAL modulátorom s nastaviteľnou výstupnou úrovňou, čo umožňuje efektívne využitie RF kanálov v distribučnom systéme. Použitie DM-313 je obzvlášť vhodné pre distribúciu satelitných FTA kanálov umiestnených na rovnakom transpondéry.
UPOZORNENIE: Sortiment zahŕňa aj RDC-316 R817101 a DM-316 R817121 modulY. Tieto moduly môžu prijímať DVB-S/S2 MPEG-4 signály. Modul RDC-316 vybavený DSB modulátorom je široko používaný v prípade koncových staníc distribuujúcich DVB-T signály. Takýto prípad je uvedený ďalej.
Obr. 6. Aplikácia modulov RDC-313+DM-313 pre prijímanie 4 kódovaných kanálov z jedného transpondéra.
Tento typ konfigurácie vyžaduje použitie vhodného multi-stream modulu s podmieneným prístupom
(ktorý by mal byť umiestnený v module RDC-313).
VSB Modulator MT-310
The MT-310 R81708 modulator allows for introduction of external baseband audio/video signals coming from a CCTV camera, DVD player, computer or other device generating audio-video content. On a selected RF channel, the owner of the facility can introduce e.g. commercials.
MMH-3000+ a moderné televízie - prečo si vybrať v hotelových systémoch DVB-T štandard?
 • HD kvalita.
 • Identická kvalita obrazu v celej distribučnej sieti - bez zhoršenia kvality v spojení s digitálnym distribúciou signálu vo veľkých inštaláciách, kde môže v prípade analógových kanálov klesajúci C/N pomer viesť k výsledkom v šumu a rušení. Všetky DVB-T prijímače v zariadení môžu poskytnúť obraz v rovnakej kvalite.
 • RF spektrum - v zariadeniach so širokým spektrom kanálov a ďalšími funkciami nie je bezvýznamným faktom, že COFDM modulácia môže chrániť televízne pásmo až 6x.
 • Jednotnosť emisných noriem - po skončení prechodného obdobia bude analógové TV vysielanie vypnuté.
Konverzia audio/video signálov do DVB-T
MMH-3000+ umožňuje vstrekovanie externých audio/video signálov základného pásma pochádzajúcich z CCTV kamery, DVD prehrávača, počítača alebo iného zariadenia generujúceho audio-video obsah v podobe digitálneho DVB-T multiplexu. Takáto operácia sa vykonáva v dvoch fázach konverziou analógových video/audio signálov pochádzajúcich zo zdrojov do MPEG-2 kódovaných transportných streamov v MPEG-2 dekódery MD-330 R81713 a potom ich poskytovanie TRX-360 R81709 DVB-T modulátoru (COFDM), ktorý ich distribuuje do RF siete ako kanály v DVB-T multiplexe.
Obr. 7. Aplikácia MD-330 a TRX-360 modulov pre dodávanie externých signálov ako DVB-T multiplex
MD-330 snímač umožňuje súčasnú premenu troch analógových signálov do troch prepravných streamov s prenosovými rýchlosťami od 0,5 Mbps do 15 Mbps (každý kanál). V závislosti na druhu zdrojového signálu, každý stream môže mať variabilnú (VBR) alebo konštantnú (CBR) prenosovú rýchlosť.
Obr. 8. Praktická aplikácia DVB-T modulátora TRX-360 R81709 a MPEG-2 enkodéra MD-330 R81713. Tri snímky z analógových CCTV kamier je v systéme vidieť ako tri kanály digitálneho DVB-T multiplexu.
Modulátor TRX-360 má ďalšie tri voľné vstupy pre MPEG streamy. Môžu byť pripojené k inému dekodéru alebo na iné moduly koncovej stanice.
Remultiplexer a DVB-T modulátor (COFDM) - TRX-360 R81709
Vyššie uvedený DVB-T modulátor TRX-360 R81709 je výkonný nástroj, ktorý umožňuje tvorbu a distribúciu "privátnych" digitálnych DVB-T multiplexov. To môže (re)multiplexovať až 6 prepravných streamov (MPEG-2 TS) zo všetkých modulov koncovej stanice TERRA MMH-3000 a skonvertovať ich do COFDM modulovaného DVB-T RF kanála (MUX). Multiplex môže obsahovať vybrané DVB-S/S2 satelitné kanály (z rôznych transpondérov alebo dokonca satelitov), DVB-T kanály a signály z CCTV kamier alebo prehrávačov médií (pozri odsek vyššie).
DVB-T Modulator (COFDM) for TERRA MMH-3000
Fig. 9. Remultiplexer a DVB-T Modulátor TRX-360 R81709 a 6 MPEG2 TS vstupmi
Charakteristické znaky modulátora TRX-360:
 • šesť TS vstupov určených pre spoluprácu s akýmkoľvek TERRA modulom vybaveným TS výstupmi (RDC, DM, TDX…),
 • DVB-T modulácia,
 • nastavenie streamovacích parametrov,
 • služba filtrovania (PID),
 • generácia NIT (Network Information Table) a LCN (Logical Channel Number),
 • maximálny výstupný bit rate: 31,66 Mbps.
Obr. 10. Náhľad základnej konfigurácie modulátora TRX-360.
V tomto príklade - vstupný stream obsahujúci celý satelitný transpondér privádzaný do prvého TS vstupu zariadenia má dočasný dátový tok 42.59 Mbps (ostatné vstupy nie sú použité). Vzhľadom k tomu nesmie maximálna prenosová rýchlosť na výstupe zariadenia prekročiť 31.66 Mbps, je nemožné vložiť celý transpondér do jedného DVB-T multiplexu.
Obr. 11. Obsah transpondéra - tri satelitné HD kanály. Pre zabezpečenie stabilnej prevádzky DVB-T modulátora možno do jedného DVB-T multiplexu vložiť len dva HD kanály. Distribúcia tretieho HD kanálu by si vyžadovala použiť ďalší DVB-T modulátor.
Obr. 12. Neodporúča sa využívať maximálna rýchlosť prenosu. V prípade distribúcie satelitných televíznych kanálov by mala byť dostatočná rezerva 10-15% maximálnej kapacity. Maximálny dátový tok na výstupe závisí na: type modulácie, šírke kanálu, "ochrannom interval" a na FEC parametroch.
V systémoch s veľmi starou kabelážou môže byť potrebné zvýšiť parameter ochranného intervalu,
ktorý nejakým spôsobom zníži maximálny výstupný bitrate.
Ako skontrolovať bitrate satelitného kanálu/transpondéra?
Pri plánovaní sady kanálov v DVB-T multiplexe musí inštalatér vziať do úvahy prenosovú rýchlosť jednotlivých kanálov, ktoré majú byť distribuované v sieti. Je to hlavne kvôli obmedzenej kapacite digitálnych multiplexov. Ako bolo uvedené vyššie, maximálna kapacita DVB-T multiplexu s ochranným intervalom 1/32 a FEC o 7/8 je 31.66 Mbps. Predpoklad, že takýto multiplex môže uniesť šesť SD kanálov alebo dva HD kanály je všeobecne pravdivý, ale môžu existovať výnimky. Takže koľko SD alebo HD kanálov môže byť vložených do jedného multiplexu?
Existuje niekoľko spôsobov, ako vyriešiť tento problém. Najjednoduchší z nich je pomocou služby, ako je www.digitalbitrate.com alebo www.linowsat.de. Tieto ponúkajú širokú škálu štatistík pre viacero kanálov a transpondérov zo všetkých populárnych satelitov, najmä Hotbird a Astra. Štatistiky pre jednotlivé kanály môžu byť vyvolané dokonca až jeden rok spätne.
Obr. 13. Historické údaje z webu www.linowsat.de - maximálne prenosové rýchlosti niektorých SD kanálov vysielaných zo satelitu Hotbird 22. januára 2011.
Obr. 14. Vyššie uvedené obrázky predstavujú hodnoty prenosovej rýchlosti zaznamenané po dobu 7 dní pre nasledujúce kanály: Eurosport HD, Canal + Film HD, Canal + Sport HD. Je zrejmé, že okamžité hodnoty prenosovej rýchlosti môžu byť veľmi premenlivé a to najmä v prípade športových HD kanálov (dokonca až 20 Mbps).
Ak poznáme prenosové rýchlosti jednotlivých kanálov, ktoré majú byť distribuované, inštalatér si môže pri inštalácii vybrať komponenty koncovej stanice a nakonfigurovať systém.
Modernizácia analógových koncových staníc pre distribúciu satelitných kanálov v DVB-T štandarde
Modul TRX-360 R81709 bol navrhnutý, aby umožnil jednoduchú a rýchlu adaptáciu fungujúcich analógových koncových staníc TERRA na digitálne DVB-T štandardy. Nie je potrebné kupovať novú základňu ani nové satelitné prijímače/transmodulátory.
Obr. 15. Jednoduchá úprava analógovej koncovej stanice MMH-3000 na DVB-T. Hlavná stanica šíri 6 satelitných kanálov v podobe analógových PAL kanálov. Po vybavení základnej jednotky modulátorom TRX-360 R81709 DVB-T možno akýkoľvek vybraný kanál umiestniť na DVB-T multiplex. Zaujímavé je, že nie je nutné vypnúť analógové PAL kanály. Čo je zaujímavejšie, je možnosť distribuovať dva nezávislé programové balíčky, jeden analógový a digitálny, s úplne iným obsahom.
Konverzia DVB-S/S2 signálov do DVB-T multiplexov- prípadová štúdia
Požiadavky na moderné koncové stanice zahŕňajú schopnosť prijímať satelitné SD a HD kanály (aj tie kódované) a šíriť ich v DVB-T štandarde.
Nižšie uvádzame príkladovú implementáciu koncovej stanice TERRA MMH-3000+ v hoteli. Tento príklad ukazuje, ako vybrať jednotlivé komponenty koncovej stanice, ktoré majú vykonávať požadované funkcie.
Programové schopnosti predstavenej koncovej stanice:
 • distribúcia 18 SAT FTA SD kanálov,
 • distribúcia 12 SAT encrypted SD kanálov,
 • distribúcia 3 SAT FTA HD kanálov,
 • distribúcia 3 terestriálnych DVB-T multiplexov,
 • distribúcia videa z bezpečnostných kamier a iných externých zdrojov (PC, mediálny prehrávač, atď.).
Obr. 16. Aplikácia koncovej stanice MMH-3000+ pre distribúciu vybraných SAT TV kanálov v digitálnom DVB-T štandarde. Výstupné signály zahŕňajú osem DVB-T multiplexov (5 z TDX-311R81711 modulov a 3 z modulátorov TRX-360 R81709). Kódované satelitné kanály sú prijímané v DVB-S štandarde. Ak by boli v vysielané v norme DVB-S2, bolo by potrebné nahradiť moduly RDC-313 R81710 modulmi RDC-316 R817101.