MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Mobilná telefónia

Antény, konektory, spojky

Č.
Názov
Údaje
1
Does outdoor antenna increase the speed of LTE?
Wireless Internet access via cellular networks is an increasingly popular service. The growing popularity of this service among subscribers is the result of mobility, higher throughputs and lower prices. The absolute highlight is LTE technology that enables the achievement of data rates similar to those in landline /cable or WiFi networks.
2016-12-15
2
Mobilný internet - ako vybrať modem, anténu a konektor?
Bezdrôtové pripojenie k internetu cez mobilné siete je stále populárnejšou službou. Rastúca popularita tejto služby medzi účastníkmi je výsledkom mobility, vyššej priepustnosti a nižšej ceny. Zlatým klincom je LTE technológia, ktorá umožňuje dosiahnutie prenosových rýchlostí porovnateľných s pevnou linkou / káblovými alebo WiFi sieťami.
2013-07-02