MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Pútavo o anténach - 12. dovolenková súťaž DIPOLu 2013
Antény predstavujú neoddeliteľnú súčasť nášho krajobrazu. S ich zvyšujúcim sa počtom sa mení ráz krajiny miest aj vidieka. Pozývame Ťa na účasť v našej foto súťaži "Pútavo o anténach".
Máme záujem o fotografie, kde hlavnými postavami sú antény všetkých veľkostí a tvarov. Oceňujeme tiež fotografie, v ktorých antény vytvárajú zaujímavý prírastok do krajiny alebo sú zaujímavým prvkom kompozície. Odporúčame vám, aby ste sa pozreli na antény vo vašom prostredí (a kamkoľvek idete).
Práce bude posudzovať profesionálny fotograf z Krakova,
Pán Pawel Zechenter.

Víťazi obdržia nasledujúce ceny:
Ako sa súťaže zúčastniť?

  • Každý účastník môže predložiť maximálne 3 snímky.
  • Akceptujeme práce vo formáte JPEG, min. veľkosť 600 x 800 pixelov, max 3000 x 3000 pixelov.
  • Jeden súbor nesmie presiahnúť 1 MB.
  • Snímky by mali byť zaslané na konkurs@dipol.com.pl.
  • Predmet: "DIPOL Photo Contest", Správa: Názov, Meno & Priezvisko autora, popis ku snímkom (miesto, dátum, atď.).
  • Práce možno zasielať od 1. júna 2013 do 30. Septembra 2013.
  • Výsledky budú vyhlásené v týždennom prehľade DIPOLu dňa 14. októbra 2013. Víťazi budú taktiež upozornení e-mailom.
V roku 2012 získal prvé miesto pán Wojciech Domagala za snímku "Tanier a vidlička"
Snímky z predošlých rokov:


Pravidlá súťaže

I) Všeobecne

1) 12. DIPOL letná dovolenková súťaž (Súťaž) je organizovaná spoločnosťou DIPOL (podrobnosti), ďalej Organizátor.

2) Súťažiaci (Účastník) je každá osoba, ktorá podá fotografiu/obrázok (Dielo) na zadanú e-mailovú adresu.

3) Odoslaním Diela do súťaže a poskytnutie osobných údajov, Účastník súhlasí so všetkými pravidlami.

4) Účastník prehlasuje, že on/ona:

     a) nasnímal/a nahratý záber(y) sama alebo je vlastníkom autorských práv;
     b) má povolenie fotografovaných osôb pre zverejnenie fotografie(y) v akejkoľvek forme a v akomkoľvek médiu a preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky portrétovaného, ​​alebo jeho/jej zákonného zástupca, ktorá by mohla byť vztiahnutá proti Organizátorovi tejto súťaže. V prípade porušenia autorských práv, je toto porušenie chápané ako výlučná zodpovednosť účastníka;
     c) chápe a prijíma všetky pravidlá;
     d) súhlasí so spracovaním jeho/jej osobných údajov Organizátorom;
     e) povoľuje Organizátorovi použiť obrázky bez platenia, v akejkoľvek forme a kedykoľvek, s cieľom podporiť súťaž;
     f) umožňuje základné spracovanie diela, tj. zmenu veľkosti a/alebo orezanie akejkoľvek snímky, aby sa umiestniť na rôznych internetových stránkach, na podporu súťaže.

II) Účasť v súťaži

1) Súťaž je otvorená pre širokú verejnosť.

2) Účasť je zadarmo.

3) Účasť je dobrovoľná.

4) Každý účastník môže predložiť maximálne 3 snímky.

5) Technické požiadavky: formát JPEG, min. veľkosť 600 x 800 pixelov, max 3000 x 3000 pixelov, veľkosť jedného súboru max 1 MB.

6) obrázky musia byť zaslanékonkurs@dipol.com.pl .
Predmet: "DIPOL Foto Súťaž", Telo: Názov(y) diel(a), meno a priezvisko autora, komentár k snímke(am) (miesto, dátum, atď).

7) Je zakázané vkladať fotografie s pornografickým, obscénnym, rasistickým alebo urážlivým obsahom. Takéto zábery nebudú publikované ani zapojené do súťaže.

8) Snímky možno podávať od 01.6.2013 do 30.Septembra 2013.

9) Výsledky budú vyhlásené v DIPOL týždennom prehľade dňa 14. októbra 2013. Víťazi budú taktiež upozornení e-mailom.

III) Ceny

1) K dispozícii budú tri hlavné ceny a 3 ocenenia. Dve z hlavných cien budú udelené fotografom a dizajnérom z Krakova, pánom Pavlom Zechenterom. Tretia cena bude udelená našim technickým oddelením. Ocenenia bude udeľovať naše marketingové oddelenie.

2) Hlavné ceny:
1. miesto: Mobilný rekordér PROTECT 802, 2. a 3. miesto: Prístupový bod TP-Link TL -WA701ND
Ocenenia: DIPOL Magický Hrnček

3) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ceny na inú s rovnakou alebo vyššou hodnoty.

IV) Záverečné ustanovenia

1) Súťaž nie je stávkovanie alebo hranie.

2) Konečný výklad týchto pravidiel zabezpečuje usporiadateľ.

3) pravidlá nadobudnú platnosť ku dňu začatia súťaže, tj 01.6.2013.