MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

HIKVISION

SADP aplikácia - nástroj na usporiadanie LAN CCTV systémov založených na zariadeniach Hikvision
SADP (Search Active Device Protocol) je bezplatný a jednoducho použiteľný nástroj pre vyhľadávanie Hikvision IP kamier a HIKVISION DVR / NVR v lokálnej sieti. Tento On-line nástroj na vyhľadávanie zariadení možno tiež použiť na úpravu sieťových parametrov zariadení Hikvision, vrátane zmeny hesiel či vyžiadanie predvoleného hesla (ak užívateľ stratil / zabudol heslo). To môže eliminovať problémy s duplicitnými IP adresami (často sa vyskytujúce po pripojení radu nových zariadení), dokonca v rovnakej sieťovej triede. Tento softvér je k dispozícii pre systém Microsoft Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 2008 - 32/64-bit, Windows XP, Windows 2003 - 32-bit.
1. Inštalácia
Softvér SADP zbalený v archíve WinZIP je dostupný TU. Po jeho stiahnutí na pevný disk musí byť program rozbalený a nainštalovaný. Pred spustením aplikácie je potrebné inštalovať WinPcap ako prvý. Jedná sa o sadu knižníc pre Windows umožňujúcu prístup k paketom v sieťovom zásobníku, obchádzajúc horné vrstvy siete. Softvér WinPcap zabalený v archíve WinZip je k dispozícii tu.
2. Vyhľadávanie aktívnych zariadení
Po spustení programu SADP automaticky prehľadáva lokálnu sieť v hľadaní novo pripojených zariadení, ktoré sa potom zobrazia v hlavnom okne. Zoznam novo pripojených zariadení sa aktualizuje každých 15 s, a zoznam odpojených zariadení sa aktualizuje každých 45 s. Užívateľ môže tiež ručne aktualizovať zoznam pripojených zariadení pomocou tlačidla Refresh. Hlavné okno zobrazuje základné informácie o sieťových parametrov zariadenia, ako sú: typ zariadenia, adresa IP, komunikačné porty, brány, maska, MAC adresy, atď. Doplňujúce informácie obsahujú verziu firmvéru zariadenia, názov a sériové číslo, stav aktivácie. Po stlačení Save as excel môžu byť všetky informácie zálohované do súboru .xls. Program umožňuje užívateľovi sa ľahko presunúť k prihlasovaciemu oknu zariadenia, jednoduchým poklepaním na zariadenie, ktoré automaticky presmeruje do okna cez webový prehliadač.
Pohľad na hlavné okno aplikácie SADP
3. Aktivácie zariadenia s SADP.
Hikvision NVR s verziou firmvéru nad V3.3.0 a kamery s verziou firmvéru nad V5.3.0 pripojené k sieti prvýkrát sú detekované aplikáciou SADP ako "neaktívne". Je to spojené s dodatočnú ochranou predstavenou Hikvision pre ochranu prístupu neoprávneným osobám. Pre aktiváciu zariadenia musí používateľ nastaviť nové heslo pre účet "admin". To možno vykonať prostredníctvom webového prehliadača pri prvom prihlásení prostredníctvom aplikácie SADP, alebo priamo z NVR. Pre aktiváciu zariadenia pomocou SADP by mal užívateľ:
 • v SADP aplikácii zvoliť neaktívne zariadenia (alebo niekoľko neaktívnych zariadení, ktoré by mali byť súčasne aktivované rovnakým heslom),
 • zadať nové heslo a potvrdiť tlačidlom OK.
Pohľad na okno SADP s aktiváciou zariadení v označenej oblasti s červenou čiarou
Program automaticky zkontroluje a zobrazuje silu zadaného hesla. Silné heslo sa musí skladať z 8 až 16 znakov, medzi ktorými by mal byť najmenej tri z nasledujúcich typov: Číslice, malé písmená, veľké písmená, špeciálne znaky.
4. Modifikácia sieťových parametrov zariadenia.
Ak chcete zmeniť parametre siete z jedného zariadenia, užívateľ by mal:
 • Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré má byť zmenené, pokiaľ ide o sieťové parametre (zoznam dostupných parametrov sa zobrazí na pravej strane okna). V prípade výberu DHCP (funkcia DHCP musí byť podporovaná ako zariadením tak aj routrom) prípadné zmeny sú obmedzené na SDK port (v predvolenom nastavení: 8000) a HTTP port (predvolená hodnota je 80). Ostatné parametre siete (ako je IP adresa, maska, brána) sú priradené automaticky DHCP serverom. Podobne je adresovanie IPv6 možné, ak zariadenia podporujú túto funkciu;
 • bez DHCP funkcie užívateľ dokáže zmeniť všetky parametre manuálne (IP adresa, maska, brána a pod.)
 • pre potvrdenie zmien zadajte heslo zariadenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pohľad na okno SADP. Červená čiara označuje konfiguračné oblasti (možnosť DHCP je neaktívna)
Užívateľ môže tiež meniť parametre siete niekoľkých zariadení naraz. Ak chcete vykonať modifikáciu parametrov siete Batchom, používateľ by mal:
 • kliknúť na jedno zariadenie a ťahať myš cez tie ďalšie;
 • V pravej časti okna konfiguračného okna zadajte počiatočnú IP adresu (napríklad u troch zariadení a zadanú Start IP adresu 192.168.1.64 ďalšie adresy budú 192.168.1.65 and 192.168.1.66),
 • voliteľne, označte možnosť "Povoliť DHCP v Batchi" pre autoamtické pripadenie IP adresy, masky, brány,
 • pre potvrdenie zmien zadajte heslo zariadenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pohľad na okno SADP. Červený rámček označuje konfiguračné oblasti pre skupinu zariadení
5. Obnovenie pôvodných udalostí.
Keď užívateľ stratil / zabudol heslo, Hikvision ponúka dva spôsoby obnovy predvoleného hesla, v závislosti na verzii firmvéru (pre verzie firmvéru nad V3.3.0 v DVR a V5.3.0 v kamerách, môže byť použitá iba druhá metóda).
Prvá metóda:
Užívateľ by mal zvoliť zariadenie pre akciu v hlavnom okne SADP. Ak okno vyzerá ako na obrázku nižšie, užívateľ musí vykonať nasledujúce kroky:
 • vyberte zariadenie
 • zkopírujte dátum a čas v okne "Štart Time" z SADP aplikácie a sériové číslo zariadenia z poľa "Device Serial NO:"
 • tieto údaje by mali byť zaslané na technické oddelenie DIPOLu
 • počkaajte, kým vám bude súbor poslaný späť (počas 1-2 pracovných dní)
 • znovu vyberte zariadenie, ktoré má byť odblokované
 • vložte kód do poľa "Bezpečnostný kód" a potvrďte tlačidlom OK
 • heslo bude nastavené do pôvodných nastavení (meno používateľa: admin, heslo: 12345)
Pohľad na okno SADP umožňujúce obnovenie predvoleného hesla.
Červený rámček ukazuje miesto pre zadanie kódu pre odblokovanie.
Druhá metóda:
V prípade druhého spôsobu by mal užívateľ tiež zvoliť nástroj pre vykonávanie akcií v hlavnom okne SADP. Ak okno vyzerá ako na obrázku nižšie, užívateľ musí vykonať nasledujúce kroky:
 • vyberte zariadenie
 • v poli vedľa tlačidla "Export" zadajte umiestnenie na uloženie exportovaných dát (DeviceKey.xml file)
 • stlačte tlačidlo "Export"
 • tieto údaje by mali byť zaslané na technické oddelenie DIPOLu
 • počkajte, kým vám bude súbor poslaný späť (počas 1-2 pracovných dní)
 • znovu vyberte zariadenie, ktoré má byť odblokované
 • v poli vedľa tlačidla "Importovať" zadajte umiestnenie súboru a stlačte tlačidlo
 • heslo bude nastavené do pôvodných nastavení
Pohľad na okno SADP umožňujúce obnovenie predvoleného hesla. Červený rámček ukazuje miesto pre zadanie kódu pre odblokovanie.
Heslo pre správcu účtu bude resetované do továrenských nastavení (použitím prvej metódy je predvolené heslo: 12345). V druhom prípade nie je potrebné žiadne heslo. Takže počas prvého prihlásenia by mal užívateľ zmeniť alebo nastaviť heslo, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb k zariadeniu. Dôrazne odporúčame zákazníkom využívať silné heslá pre zvýšenie bezpečnosti. Silné heslo sa musí skladať z 8 až 16 znakov, s najmenej tromi typmi z nasledujúcich znakov: malé písmeno, veľké písmeno, číslica, špeciálny znak.
6. Resetovanie aktuálneho a nastavenie nového hesla administrátora.
V prípade straty / zabudnutia hesla správcu by mal užívateľ použiť voľbu "Obnoviť heslo" a:
 • vybrať zariadenie
 • zadajte a potvrdte nové heslo (dôrazne odporúčame zákazníkom používať silné heslá)
 • v poli vedľa tlačidla "Export" zadajte umiestnenie na uloženie exportovaných dát (DeviceKey.xml súbor)
 • stlačte tlačidlo "Export"
 • tieto údaje by mali byť zaslané na technické oddelenie DIPOLu
 • počkajte, kým vám bude súbor poslaný späť (počas 1-2 pracovných dní)
 • znovu vyberte zariadenie, ktoré má byť odblokované
 • v poli vedľa tlačidla "Importovať" zadajte umiestnenie súboru a stlačte tlačidlo
 • Heslo sa zmení