MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Vyradený tovar

Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Kód tovaru: K4204
Tovar bol stiahnutý z ponuky
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Pohľad spredu
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Iný náhľad krytu (otvorený)
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Pohľad zozadu
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Miesto pre disk

Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Pribalené príslušenstvo
Videoprezentácia sieťového rekordéra Titan
Tento sieťový rekordér NVR (Network Video Recorder) NUUO je inovatívne plug & play samostatné zariadenie alebo pre montáž do racku, určené pre plnú správu IP CCTV systému. Medzi hlavné funkcie patrí sledovanie, nahrávanie video streamov, prehrávanie archívov.
Titan NVR využíva nové nahrávanie "File Ring", ktorý je optimalizovaný pre ukladanie a načítanie veľkého množstva megapixelových video dát. Vďaka novému spôsobu sťahovaniu a archivácii dát je NVR schopné prenášať až 250 Mbps, preto obsluhuje až 64 5MP H.264 kamier!
Flexibilná NVR platforma umožňuje multi-server multi-client prevádzku. Klientska aplikácia vie riadiť 100 rekordérov Titan, monitorovať 400 kamier, prehrávať záznamy zo 100 sieťových rekordérov. Jeden sieťový rekordér dokáže obslúžiť až 128 kamier (napríklad každý zo 4 klientov môže simultánne monitorovať 32 rozličných kamier) a prehrávať 64 kanálov (napr. každý z 8 klientov simultánne prehliada 8 záznamov).
NUUO NT-4040 (R) K4204 vie nahrávať video streamy z megapixelových kamier do 10 MP a z kamier so štandardným rozlíšením, s obrazovým kmitočtom až 25 fps. Vďaka Linux OS zaisťuje stabilnú prevádzku a odolnosť voči počítačovým vírusom, ktoré napádajú Windows aplikácie.
Pri bežnej prevádzke NUUO NT-4040 (R) K4204 nepotrebuje žiadny počítač alebo počítačový zdroj. Počítače sa používajú len ako klienti pre online prístup k živému sledovaniu a nahranému videu a pre konfiguráciu IP CCTV systému.
Titan NVR je možné pripojiť k akémukoľvek uzlu IP siete a poskytovať služby pre mnoho zákazníkov (klientov) s hierarchickými prístupovými právami. Takéto systémy sú vhodné pre video dohľad kancelárií, tovární, skladov, obchodov, letísk, ciest, verejných priestorov, atď.
Prístup k rekordéru je k dispozícii prostredníctvom bezplatnej klientskej aplikácie (NuClient) a IE, FF, Safari.
Základná architektúra systému založeného na NVR
Hlavné znaky NT-4040(R)
 • Linux OS. Vzhľadom k systémovej architektúre zaručuje stabilný, spoľahlivý a bezvírusovú prevádzku NVR bez rizika straty dát.
 • Tento sieťový rekordér podporuje kamery od 40 výrobcov, viac ako 1100 modelov. Okrem podporovaných IP kamier vie spolupracovať s analógovými kamerami pripojenými cez video servery. IP kamery môžu mať rozlíšenie až 10 megapixelov! Medzi podporované kamery patria modely od ACTi, HIKVISION, Pixord a Sunell. Úplný zoznam kompatibilných kamier je k dispozícii tu.
 • Zhoda s ONVIF. ONVIF (Open Network Video Interface Forum) je otvorené fórum zamerané na koordináciu úsilia o vytvorenie spoločného, globálneho štandardu pre záznam a prenos videa v IP CCTV systémoch. ONVIF kompatibilné zariadenia zabezpečujú flexibilitu pri budovaní systémov video sledovania z dôvodu interoperability zariadení rôznych výrobcov. Vďaka štandardizácii digitálneho rozhrania IP CCTV zariadení a zjednotenie kompresie a prenosu video streamov, konfigurácie zariadení a kontroly, spracovania udalostí, atď. je užívateľovi daná jednoduchá správa a jednotná platformu.
 • Nahrávanie video dát z viac ako 64 5-megapixelových H.264 kamier. Štandardne NVR K4204 podporuje štyri IP kamery. Užívateľ môže zvýšiť počet kamier v systéme kúpou vhodnej licencie (K4265), prihlásením sa do NVR a zadaním sériového čísla licencie do Správcu licencií. Nie je potrebné meniť hardvér.
Zoznam bezpečnostných kamier pripojených k systému založenému na NVR Titan.
 • Dva GbE porty. NVR Titan je vybavený dvoma portami Gigabit Ethernet. Užívateľ môže oddeliť záznamový stream od prehliadaného streamu kvôli zabezpečeniu vyššej spoľahlivosti systému a zníženiu rizika preťaženia siete. Navyše, ak sa jedna sieťových kariet pokazí, môže druhá dočasne zvládnuť celú prevádzku v sieti.
 • Harmonogramované zálohovanie. Automatické zálohovanie nahrávok na FTP server. Chráni proti zlyhaniu a strate dát uložených na pevných diskoch.
 • Reakcia na udalosti. NVR Titan neustále monitoruje prevádzkový stav systému. Udalosti alebo výnimky, ako sú:
  • chyba disku (preťaženie, zlyhanie),
  • system report (denný report o systémových udalsotiach a použití diskovej kapacity),
  • Prístup k FTP serveru odmietnutý,
  • zálohovanie zlyhalo,
  • oznámenia o zapnutí,
  • oznámenie o automatickom vypnutí (ak vnútorná teplota prístroja presiahne kritickú hodnotu),
  vyústi do odosielania e-mailov na vopred definované účty užívateľov a / alebo aktivácie alarmových výstupov z pripojených kamier.
 • Centralizovaný nahrávací systém. Podporuje kontinuálne, plánované a alarmom spúšťané (detekcia pohybu, alarm aktivácii vstupov, strata spojenia) záznamy. Užívatelia môžu byť okamžite o týchto udalostiach informovaní vo forme správ na obrazovke klientskych pracovných staníc, cez e-maily a prostredníctvom opatrení zariadenia (napr. sirény, svetlá), pripojeného k alarmovým výstupom.
 • Audio nahrávanie. Ak má kamera zabudovaný alebo pripojený mikrofón, môže NVR nahrávať zvuk. Audio a video nahrávky sú synchronizované.
 • NUUO Command Chain Technology. U veľkých systémov s viacerými NVR Titan by konfigurácia užívateľských účtov na každom z nich zabrala veľa času. NUUO Command Chain Technology synchronizuje užívateľské účty aj na 100 serveroch.
Hlavné znaky aplikácie NuClient
 • Windows alebo Mac OS. Prístup do NVR je možný pomocou softvéru NuClient alebo webového prehliadača inštalovaného na 32/64-bitovom Windowse 7 alebo Macu OS X 10.7: Internet Exporer 8 alebo novší, Firefox 7.0.1 alebo novší, Safari 5.1 alebo novší.
 • Kapacita pre správu až 100 serverov, živý náhľad obrazu až zo 400 kanálov a prehrávanie zo 100 kanálov súčasne S aplikáciou NuClient môže užívateľ vzdialene spravovať NVR, sledovať live video streamy, zobrazovať archívne materiály (v závislosti na úrovni oprávnenia).
 • Možnosť použitia až štyroch monitorov. Aplikácia NuClient umožňuje pripojenie až štyroch monitorov k počítaču, čo umožňuje prevádzkovateľovi prezerať snímky z viacerých kamier.
 • Nastavenie rozloženia menu. Štruktúru ponuky NVR je možné prispôsobiť potrebám prevádzkovateľa. Umiestnenie funkčných modulov, ako sú PTZ ovládanie, zoznam kamier, atď. môže byť modifikované pre ľahšiu navigáciu. Nové usporiadanie menu je možné v aplikácii NuClient a používanom prehliadači.
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
 • Zmeny displeja. Vďaka tejto možnosti je možné zobraziť obrázky z primárnych kamier vo väčších oknách a zo sekundárnych kamier v menších. Táto funkcia výrazne uľahčuje sledovanie monitorovanej oblasti a zvyšuje jeho účinnosť.
 • NUUO Image Fusion Technology - možnosť kombinácie snímok z až 10 pevných kamier. Táto technológia umožňuje nastavenie zobrazenia jednotlivých kamier (zmenou ich veľkosti a uhla pohľadu) s cieľom spojiť ich do jedného súvislého obrazu bez "slepých miest". Vďaka tejto funkcii je možné sledovať štadióny, parkoviská, ulice, obchody alebo dlhé chodby, bez toho aby ste museli prepínať medzi jednotlivými kamerami, napr. pri sledovaní pohybujúceho sa človeka.
NUUO Image Fusion Technology - spojenie snímok do panoramatického obrazu.
 • Oblasť záujmu - zaujímavý fragment obrazu z vybranej kamery sa zobrazí v ďalšom okne. Táto funkcia sa používa, keď si niektoré časti scény vyžadujú osobitnú pozornosť. Obraz v okne simuluje fyzické kamery.

 • Napríklad, keď kamera sleduje tribúnu štadióna, môže obsluha vyňať časť ukazujúcu agresívne chovanie fanúšikov a zobrazí sa zozoomovaná v samostatnom okne. Takže obsluha môže zobraziť celú oblasť monitorovanú kamerou a navyše zobraziť najdôležitejšiu (v súčasnosti) časť (jej veľkosť a umiestnenie je možné kedykoľvek zmeniť), ktorá sa zobrazí v samostatnom okne. Toto riešenie výrazne uľahčuje prácu operátora, ktorý je schopný reagovať na všetky udalosti oveľa rýchlejšie.

  Táto technológia eliminuje potrebu PTZ kamier, ktoré nemôžu kontrolovať celú oblasť pri zväčšení špecifického cieľa. Riešenie NUUO Titan monitoruje veľké územia ako celok (spojením snímok z priľahlých kamier), rovnako tiež umožňuje bližší pohľad na vybraný fragment.
NUUO Image Fusion spája obraz z kamier 1,2,3,4,
a Oblasť záujmu z kamier č. 2 je zobrazená ako kamera č. 5
 • Streamovací profil. V prípade vzdialeného prezerania videa cez Internet je kvalita obrazu obmedzená rýchlosťou uploadu na linke, ktorú používa Titan NVR. Užívateľ si môže slobodne vybrať požadovaný streaming profil na dostupnú šírku pásma.
Zmena kvality obrazu po prechode z pôvodného pásma 2500 kbps do 300 kbps
 • Podpora optických a digitálnych PTZ funkcií. Firmvér NVR a klinetska aplikácia umožňujú ovládanie PTZ kamier z OSD menu alebo cez ovládaciu systémovú jednotku (fyzické zariadenie). Tento softvér vie tiež digitálne simulovať otáčanie, nakláňanie a zoom pre iné ako PTZ kamery.
 • Vzdialená konfigurácia servera. Použitím NuClient alebo webového prehliadača môže administrátor vzdialene nastaviť kamery, pridať užívateľov, zmeniť profily a ovládať miesto na disku.
 • E-mapa. E-mapa ukazuje rozloženie kamier rozmiestnených v systéme. V prípade poplachu v ľubovoľnom mieste sa skutočnosť automaticky zobrazí na mape a video z kamery na obrazovke.
 • Konfigurácia užívateľských profilov. Použitím aplikácie NuClient alebo webového prehliadača môže administrátor vytvoriť užívateľské účty a dať im práva ako sú:
  • prístup k vybraným kamerám,
  • PTZ control povolenia,
  • ovládanie alarmových vstupov/výstupov,
  • zálohovanie,
  • modifikácia e-máp,
  • nastavenie rozloženia obrazovky,
  • Konfigurácia Image Fusion.
 • Ukladanie klipov vo formáte AVI ASF. Tento softvér umožňuje výber častí nahrávok a ich export ako AVI a ASF súborov, ktoré môžu byť odovzdané polícii a bezpečnostnej službe. Súbory je možné prehrávať pomocou ľubovoľného video prehrávača alebo pomocou programu NuClient dodávaného s NVR.
 • Vyhľadávanie archívnych nahrávok. Aplikácia umožňuje súčasné prehliadanie archívnych snímok vybraných zo všetkých kamier, a po výbere konkrétnej oblasti obrazu hľadanie detekcie pohybu. Týmto spôsobom je napr. možné vrátiť sa k okamihu, kedy došlo ku krádeži.
Okno pre prehliadanie archívnych nahrávok a export ich fragmentov ako AVI alebo ASF súborov
 • Detekcia pohybu v nahrávkach. Tento nástroj automaticky vyhľadáva scénu, kedy sa stalo niečo podozrivé. S touto funkciou prevádzkovateľ to nemusí hľadať ručne, minútu po minúte skúmať nahratý materiál.
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
 • Vzdialený monitoring cez mobilné telefóny/PDA. NUUO NVR umožňuje vzdialený prístup k IP CCTV systémom z mobilných telefónov/PDA s funkciou 3G. Užívateľ môže kedykoľvek z ľubovoľného miesta na svete (s dosahom 3G) sledovať, čo sa deje v chránenej oblasti, napr. sledovať hasiace akcie, identifikáciu osôb, atď.
Technické parametre
KódK4204
Počet aktívnych kanálov
4
Maximálny počet kanálov
(licencia K4265)
64
Kompresia
H.264, MPEG4, MJPEG
NVR prevádzkový systém
Embedded Linux
Nahrávacia kapacita
250 Mbps
64 kamer, 5-Megapixelové s kompresiou H.264
Odnímateľné HDD sloty4 x SATA II
Maximálna kapacita individuálneho HDD
3 TB
Hot Swap funkcia
ÁNO
RAID0, 1, 5, 10
Externá pamäť
DAS (AXUS FiT 300 / AXUS FiT 500 / PROWARE EP-2123-UA)
Porty4 x USB 2.0 (myška, UPS)
1 x eSATA ( DAS)
Ethernetová karta (NIC)2 x Gigabit Port
Výstup monitora
VGA (D-sub)
Napájacie napätie
100-240 VAC
Spotreba energie
200 W
NUUO Design Tool
Po zadaní počtu kamier a parametrov zobrazenia, kalkulačka umožňuje zaťažiť CPU, sieťovej prevádzky a maximálnu dobu archivácie
Rozmery (HxWxD)44.5 x 441 x 428.8 mm
Hmotnosť (bez HDD)6.2 kg
Prevádzková teplota0...40°C
Prevádzková vlhkosť
5... 95%

 

Minimálne systémové požiadavky klientskeho stanoviska
OSMac OS X 10.6 or later / Win7 (32/64-bit) / Windows XP (32-bit)
CPUIntel Core 2 Duo, 2.6 GHz
RAM1 GB
Grafická karta
nVidia / ATI 1GB alebo vyššia
LAN100/1000 Mbps (RJ45)
Klientska platforma
Bezplatný softvér NuClient / Nuclient Web (Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0 alebo novší) /
NUUO iViewer App pre iPad, iPhone, Android
Design tool
Hardvérové požiadavky pre klientsky počítač pre určitý počat kamier tu.
Tovar bol stiahnutý z ponuky
 
Sieťový videorekordér NUUO Titan NT-4040(R)
Kód tovaru: K4204