MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Č.
Názov
Údaje
1
SignalNET - telekomunikáčné inštalácie v bytových domoch
Článok predstavuje koncepty implementácie integrovaných telekomunikačných a RF rozvodov v bytových domoch, ktoré sú v súlade s novými predpismi v Poľsku. Podobné predpisy sa uplatňujú alebo budú uplatňované v iných krajinách EÚ.
2013-04-22
2
Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) - nové požiadavky na káble
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Construction Product Directive). "Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na týchto výrobkoch."
2017-06-27
3
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
2016-10-29
4
Multiswitche jednokáblové TERRA dSCR - technológia Unicable
***Štandardné multiswitche***www.dipol.com.pl/4424.htm*** sú širokopásmovými prepínačmi pracujúcimi v rozmedzí od 950 do 2150 MHz, ktoré pri spolupráci so satelitnou hlavičkou (LNB) typu ***Quattro***www.dipol.com.pl/4406.htm*** umožňujú distribúciu signálov ***satelitnej televízie DVB-S/S2***www.dipol.com.pl/4358.htm***, ***pozemného televízneho vysielania DVB-T***www.dipol.com.pl/6666.htm*** ako aj rádia ***analógového FM***www.dipol.com.pl/4346.htm***/***digitálneho DAB***www.dipol.com.pl/4998.htm*** pochádzajúceho z jednej anténnej inštalácie na príjem pre ...
2017-08-28
5
Transmission and distribution of HDMI signals
HDMI is now the most commonly used connector in sources of different kinds of multimedia content. In situations where there is a need to send an HDMI signal at a distance greater than 30 meters (maximum length of HDMI cables), or in a place where such a cable cannot be installed, it is reasonable to use the appropriate media converter that allows the transmission of the signal from the HDMI source using other type of transmission cable, more suitable for that application.
2016-06-23
6
Hotel TV systems - headends and amplifiers
One of the criteria for classification of TV systems in hotels is the programming to be distributed. The simplest systems may provide only free-to-air terrestrial TV broadcasts, whereas more advanced solutions will include satellite channels, also some premium ones (pay-TV). The content required by the owner/investor will depend on the categories of prospective hotel guests (foreign and thematic channels etc).
2016-07-18
7
Multiprepínače TERRA - nová kvalita SMATV systémov
Výrobky TERRA určené pre zdieľané anténne systémy sú prvotriedne zariadenia so zárukou štyri roky. SMATV distribučné siete založené na týchto zariadeniach zaručujú spoľahlivú prevádzku po dlhú dobu.
2013-11-25
8
Implementation of DAB+ in Poland
Digital Audio Broadcasting (DAB) is one of digital radio technologies for broadcasting radio stations, used mainly in Europe. As in the case of digital terrestrial DVB-T that replaced over the years analog TV broadcasting, digital radio offers a range of benefits both for broadcasters and listeners.
2016-09-30
9
Implementácia pozemného TV vysielania (DVB-T) v Poľsku
{{ * pár slov o DVB-T * aké sú výhody digitálneho TV vysielania? * akú anténe pre DVB-T? * merania digitálnych pozmených TV signálov}}
2016-09-01
10
Fiber-optic TV systems
Under EU rules, by 2020 each citizen of the European Union is to have the technical ability to access the Internet with download speed at least 20 Mbps. In this respect, some EU countries introduced regulations aimed at accelerating this process. In some of them, each newly built residential building should be equipped with fiber-optic infrastructure. This type of cabling can be used not only in the implementation of access to high-speed Internet, but also proves to be an excellent medium for other services, including distribution of TV/SAT programming. Multiswitch systems providing access ...
2016-04-27
11
Compression connectors for antenna and CCTV systems
Connectors play a very important role in any transmission line. Their construction and quality have direct influence on connection stability, attenuation, return loss, mechanical strength. DIPOL offers a new generation of connectors - compression connectors meeting the most stringent requirements and standards.
2016-08-17
12
Coaxial cables recommended for SMATV and HFC/CATV systems
SMATV systems based on multiswitches are multi-cable installations, with different signals in each cable and long cable sections (up to hundred or so meters, depending on the size of the multifamily building). So, there is a risk of crosstalk effects (inducing interference in neighbor cables) that would deteriorate the performance of such systems. To avoid crosstalk between coaxial cables going in parallel, they should fulfill requirements for A, A+ or A++ class.
2015-08-21
13
Základné fakty o projektovaní MATV/komunálnych anténnych systémoch
Spoločné televízne antény (STA systémy) definujeme ako anténne inštalácie, v ktorých je útlm účastníckej siete realizovaný prostredníctvom jedného (centrálneho) systému zosilňovačov. V tomto systéme je možné súčasne využiť kaskádové zosilňovače.
2007-01-01
14
Ako vybrať anténu pre digitálnu TV (DVB-T)
Implementácia digitálnej pozemnej televízie (DVB-T) v Poľsku a v niektorých ďalších európskych krajinách je v prelomovom bode. Spolu s novými digitálnymi vysielačmi a za sebou nasledujúcimi multiplexami sú ešte k dispozícii analógové kanály. Hoci vo väčšine prípadov príjem DVB-T nevyžaduje výmenu antén používaných v súčasnosti pre príjem analógovej TV, prax ukazuje, že v mnohých situáciách je modernizácia týchto anténnych polí nutná.Je to najmä spojené s nižším výkonom niektorých digitálnych vysielačov v prechodnom období, kvôli ...
2012-04-03
15
Zosilňovače TERRA - nominované na ocenenie
Profesionálnym prístupom k problému zosilnenia televízneho signálu v modernom DVB-T a SMATV systéme je použitie kanálových zosilňovačov, ktoré umožňuje presné riadenie zisku a zníženie šumu.
2012-09-01
16
Terra - európsky líder CATV/SMATV riešení
TERRA je jedným z najväčších výrobcov špecializovaného zariadenia pre príjem a distribúciu TV s príjmom satelitného signálu (DVB-S/S2), pozemného vysielania (DVB-T) a káblovej televízie (DVB-C) v Európe. Príbeh sa vracia do konca roka 1980, kedy firma zásobovala ruské a litovské trhy analógovými satelitnými prijímačmi a LNB.
2014-10-10
17
Navrhovanie SMATV systémy so softvérom SatNet od firmy TERRA
Tento článok si kladie za cieľ vysvetliť princípy návrhu hlavných satelitných systémov, s použitím veľmi cenného a bezplatného softvéru SatNet2.0 od firmy Terra.
2010-01-26
18
Výber pozemných TV antén
Tento krátky sprievodca bol pripravený pre tých, ktorí by si sami chceli vybudovať/vymeniť anténnu inštaláciu a žijú v oblastiach s dobrými podmienkami príjmu. V prípade slabých signálov, odrazov, interferenciám - odporúčame zavolať skúseného anténneho inštalátora, ktorý dobre pozná miestne podmienky.
2009-04-28
19
Digitálne DVB-T modulátory - sortiment a aplikácie
Konverzie pásma audio-video (A/V) signálov do rádiovej frekvencie (RF) sa nazýva modulácia. Tento proces umožňuje distribúciu signálov prichádzajúcich zo všetkých druhov zdrojov, ako sú počítače, DVD prehrávače, bezpečnostné kamery a pod. prostredníctvom anténnych systémov. Prístroj používaný na tento účel (modulátor) je vybavený jedným párom alebo sadou A/V vstupov (SCART, RCA, HDMI) a RF výstupom. Výstupný signál dodávaný do anténneho systému je k dispozícii v distribučnej sieti ako dodatočný televízny kanál (alebo multiplex - v prípade DVB-T ...
2013-07-08
20
Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T anténne systémy
Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.
2011-10-10
21
Príklady použitia HDMI zariadení pre prenos signálu.
Zvyšovanie dostupnosti multimediálneho obsahu tlačí dopyt po vysokokvalitnom prenose medzi zdrojmi (vysielače) a prehrávačmi (prijímače) nahor. Rozsiahle multimediálne systémy v hoteloch, reštauráciách, kluboch atď. vyžadujú zodpovedajúce vybavenie pre vytvorenie vhodnej siete poskytujúcej tento obsah na niekoľko plochých obrazoviek.
2011-05-19
22
DIPOL pre vzdelávanie - SMATV a CCTV systémy (V PREKLADE)
Tento článok predkladá návrhy na vybudovanie stánkov v technických / odborných školách. Okrem toho uvádza ďalšie články, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré praktické problémy spojené s elektronikou.
2014-01-07
23
SMATV Systems
Community TV installations intended to receive satellite television, often called SMATV systems (Satellite Master Antenna TV), seem to be the most effective and economical method of reception of satellite broadcasts, especially in densely populated urban areas. They allow to avoid a great number of individual dishes on the facades or roof of the building
2007-01-01
24
Wiring in single-family homes
It often happens that cables put in a rush without any consultation with specialists in particular kinds of installations cause limitations on certain functions, speed limits etc. Using the cables described bellow one can be sure that the cabling will be up to date and not being affected by troubles in the future. Which coax to use in antenna installation? Without any risk one may choose the Triset-113 (E1015_100). It is certified coaxial cable suitable for distribution of terrestrial and satellite TV signals. The cable features excellent screening efficiency within the whole group of ...
2007-01-01
25
Príklady anténnych inštalácií - FM/TV, SAT TV, WLAN, GSM
Nižšie uvádzame príklady schém pozemných, satelitnéých, IP, CCTV a GSM anténnych systémov. V prvej časti si ukážeme inštalácie pre rodinné domy a SOHO aplikácie, v druhej časti - riešenie pre multi-generačné domy a iné väčšie objekty.
2010-03-08
26
Basic TV Antenna System Diagram (for one-family homes)
Basic scheme of antenna installation in a one-family house, capable of receiving terrestrial and satellite channels. The system enables the residents to receive any available terrestrial TV and FM channel, and one chosen (at a moment) satellite TV program - through every SAT/TV outlet in the home. The satellite program can be changed from any place in the home where a remote control extender has been installed. The FM/TV antennas, diplexer and satellite dish with LNBs are mounted on the roof; the 2-way splitter, RF amplifier, SAT switch and TV/SAT combiner - in the attic. The satellite ...
2010-02-22
27
Príjem digitálnej satelitnej platformy po celom dome s použitím jedinej karty
Ak chcete prijímať kanály v digitálnej platforme Mediaguard na niekoľko TV (až 8), príjemcovia Cyfra+ (Poľsko), Digital+ /Astra (Španielsko), Canal Digitaal (Holland), CanalSat (Francúzsko), Meo (Portugalsko), môžu použiť jednu čipovú kartu (a jedno predplatné), ale toľko vhodných satelitných prijímačov ako je počet televízorov, každý vybavený Wireless Client Card pre Clone+ (A9911). Čipová karta nie je vložená do žiadneho prijímača, ale do centrálnej jednotky - Clone+ Wireless Smart Card Splitter (A9910) - ktorá bezdrôtovo prenáša zaplatené práva do ...
2010-02-23
28
Home LAN/WLAN with wireless access to the Web and IP CCTV
Home LAN / WLAN system can be used not only for connecting desktops and laptops to the Internet but also for providing access to shared memory (NAS), printers, scanners as well as may be the source of content displayed on TV screens and the basis of home CCTV monitoring.
2010-02-23
29
Schéma domovej inštalácie zosilňujúcej signál GSM
Základná schéma anténneho systému GSM vhodná pre domácnosti a podniky, čo umožňuje bežné používanie mobilných telefónov v situáciách, kedy je signál vo vnútri budovy príliš nízky pre spoľahlivú komunikáciu.
2010-03-01
30
Domáci anténny systém (terestriálny a satelitný), LAN/WAN a CCTV monitoring
Inštalačná schéma domáceho anténneho systému umožňujúca prijímať vysielanie z pozemných vysielačov a 2 satelitov, sledovať citlivé oblasti so 4 analógovými kamerami (s nahrávaním na rekordér), prístup k internetu (na stolových počítačoch a notebookoch).
2010-03-01
31
Priechodný multiswitchový systém pre jeden satelit
v bytovke
Tu je príklad inštalačnej schémy v bytovom dome. Systém poskytuje každému výstupu pozemné a satelitné vysielanie programov z jedného satelitu (vybraných vo fáze počiatočného plánovania zvyčajne správcom budovi). Systém je založený na radiálnych multiprepínačoch TERRA rady MSR. Vďaka širokej škále multiprepínačov TERRA má projektant prakticky neobmedzené možnosti vytvárania sietí a výberu správneho vybavenia. Systémy sú rozšíriteľné a umožňujú implementáciu nových funkcií v budúcnosti, napr. CCTV monitorovanie.
2010-03-08
32
Pass-through multiswitch system in apartment building
(for two satellites)
Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from one of two satellites (in the example - Astra and HotBird). The system is based on radial TERRA multiswitches of MSR series. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new functions in the future, e.g. CCTV monitoring.
2010-03-08
33
Tap multiswitch system in apartment building
(for one satellite)
Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from one satellite (chosen at the stage of initial planning, usually by the administrator of the building). The system is based onl TERRA multiswitches of MSV series satellite taps with different tap attenuation. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new ...
2010-03-08
34
Tap multiswitch system in apartment building
(for two satellites)
Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from two satellites (in the example - Astra and HotBird). The system is based on TERRA multiswitches of MSV series and satellite taps with different tap attenuation. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new functions in the future.
2010-03-08
35
Multiprepínací systém Terra - od dizajnu k impementácii
Tento článok stručne predstavuje proces navrhovania a implementácie multiprepínacieho systému v jednom z bytových domov v Krakove - od špecifikácie požiadaviek projektu po dokončenie a fungovanie systému.
2014-02-04
36
Distribúcia digitálnych signálov v systémoch káblovej televízie
QAM modulácia je optimálna pre káblové siete. Používa sa v hyper pásme (S kanály) a UHF pásme. Kvôli potrebe kompatibility s kanálovým rastrom a prenosovými požiadavkami sa používajú 8 MHz kanály (MPEG-2 kompresie, QAM modulácie).
2007-01-01
37
Úprava SMATV/MATV/spoločných anténnych systémov pre príjem DVB-T vysielania
Naším cieľom pri tvorbe tohto dokumentu bolo informovať potenciálnych investorov, projektové kancelárie a inštalačné firmy o témach, spojených s MATV/zdieľanými anténnymi systémami, najmä ich modernizácia a prispôsobenie sa požiadavkám DVB-T.
2011-12-06
38
Maximálna výstupná úroveň aktívnych prvkov komunálnych a káblových sietí
Maximálna výstupná úroveň. Jedným z významných parametrov zosilňovačov je ich maximálna výstupná úroveň. Jedná sa o úroveň, ktorá sa môže objaviť vo výstupe zosilňovača, bez prekročenia prípustnej úrovne nelineárnych alebo krížových deformácií.
2007-01-01
39
Digital satellite broadcasts
Thanks to digital technology, satellite industry has increased the number of channels that are broadcast from one transponder - there may be transmitted 5, 8, or even more TV programs. It lowers operating costs and makes possible to multiply the offer from a single satellite. The important factor is compression level that can be changed according to the intended quality of the image.
2007-01-01
40
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
RF káblová sieť by mala spĺňať predpisy elektromagnetického tienenia. Nemôže vyžarovať energiu, ktorá prekračuje stanovenú úroveň a mala by byť dostatočne odolná voči vonkajšej elektromagnetickej radiácii.
2007-01-01
41
Kompresia video a audio signálov
MPEG-4 je najnovší štandard kompresie videa, ktorý sa rýchlo stáva populárnym, tiež pokiaľ je možný vo video streaming. V porovnaní s vyššie uvedenými štandardmi zapája efektívne metódy pre multimediálne údaje.
2007-01-01
42
Data transmission via cable TV networks
There are usually used only 60 channels for television transmission. On the assumption that, for the reason of possible distortions, there are left free the channels of terrestrial transmitters (usually 8) and 4 channels for modulators (of e.g. VCRs), it is still 22 channels available for data transmission.
2007-01-01
43
Meranie anténneho signálu
Parametre signálov, t.j. intenzita poľa vstupnej úrovne užitočných a nežiaducich signálov, potom ich úrovne vo vývodkách odberateľov, úrovne šumu a interferencie spôsobené prijímačmi odberateľov a nelineárnymi skresleniami, rovnako tak ako aktuálnou impedanciou jednotlivých súčasti vybavení, parametri zosilňovačov a kanálových konvertorov, spoločne so spoľahlivosťou komponentov, a mnoho ďalších parametrov - to všetko ovplyvňuje celkovú kvalitu anténneho systému. Znalosť parametrov je základom pre optimálne navrhnutie anténnej inštalácie.
2007-01-01
44
Separation between outputs of splitters
Separation between outputs of splitters (crosstalk attenuation) is very important parameter of the devices. It determines level of interferences coming from other branches of the network connected to the splitter. It should be as high as possible.
2007-01-01
45
Meranie a zosilnenie DTT (DVB-T) signálov
Článok o meraní signálu v DVB-T systémoch. To vysvetľuje význam nameraných hodnôt pre kvalitu príjmu. Časť týkajúca sa zosilnenia signálu umožňuje lepší výber RF zosilňovačov a to najmä v prechodnom období (z analógovej TV na digitálnu).
2011-04-05
46
Profesionálne multiprepínačové inštalácie
Multiswitch inštalácie umožňujú distribuovať satelitné a pozemné programy mnohým užívateľom. Sú jednou z foriem satelitných spoločných televíznych anténnych systémov (SMATV). Komunálne systémy sú obecne spoľahlivejšie a zaisťujú väčšiu kvalitu, vďaka lepšiemu, profesionálnemu vybaveniu. To začína satelitnou parabolou - aspoň 110cm, zaisťujúcou vysoký zisk a necitlivosť voči poveternostným podmienkam.
2008-03-18
47
Voľba multiprepínača...
Multiprepínače sa používajú pre distribúciu satelitných a pozemných signálov. Tieto signály sú distribuované pomocou oddelených obvodov priamo do koncového multiprepínača, kde sú kombinované a prenášané prostredníctvom jedného káblu k "cieľovej" vývodke. Nezávisle sú teda spracovávané dva druhy signálov, a to pomocou aktívneho satelitného obvodu a pasívneho alebo aktívneho pozemného obvodu.
2007-01-01
48
Prepínače, zlučovače a združovače používané v individuálnych satelitných inštaláciách
V súčasnej dobe sa individuálne satelitné inštalácie skôr málokedy používajú pre prijímanie kanálov z iba jedného satelitu, pomocou jedného satelitného prijímača. Väčšina užívateľov uprednostňuje prístup k rôznym programom z dvoch alebo viacerých satelitných pozícií, takže je potrebné nainštalovať ďalší konvertor/y (LNB). Najbežnejšia situácia je príjem z dvoch satelitov, čo vyžaduje inštaláciu dvoch konvertorov. To znamená, že by sme mali viesť dva káble do vstupov prijímača.
2007-01-01
49
Satelitné konvertory - LNB
Úloha satelitného konvertora. Satelitný konvertor (často nazývaný LNB - Low Noise Block) je zariadenie používané pre zosilnenie a prenos signálov z pásiem 10.7-11.7 a 11.7-12.75 GHz do pásma prvej satelitnej medzi frekvencie (IF - 950-2150 MHz).
2007-01-01
50
Teória a použitie kanálových zosilňovačov
Kanálové zosilňovače - dôležité základné fakty. Častým problémom s ktorým sa stretávame v pozemných televíznych anténnych inštaláciách je nevyváženosť úrovne prijímaných kanálov, pohybujúca sa často medzi 10-20 dB. V prípade malých inštalácií (5-20 vývodiek) tento rozdiel (neodporúča sa) obvykle ešte nespôsobuje žiadne problémy. Vo väčších inštaláciách sa už jedná o skutočný problém, kde je rozdiel úrovne na vstupu zvýšený o nestáli (je funkciou kmitočtu) útlm káblu a môže ľahko presiahnuť (vo vývodke) prípustný limit (12 dB) ...
2007-01-01
51
SIGNAL - Taps, Splitters, Outlets
PDF guide on the rules of selecting passive distribution components in antenna installations (individual, MATV, SMATV). So far available in Polish.
2007-01-01
52
Filters in television systems
An ideal band-stop filter has no attenuation in the pass-band, 90-degree steep slope, and infinitely high attenuation in rejection band.
2007-01-01
53
Rozbočovače a odbočovače
To ensure proper S/N ratio, the isolation between any two receivers should be at least 50 dB.When the receivers are connected to the same tap, the isolation depends on the Ao, A, and As attenuation, and the lengths of the cable between tap outputs and subscriber outlets.
2007-01-01
54
Symbols used in diagrams of antenna installations (Polish norm)
Symbols used in block and wiring diagrams of community antenna installations in Poland (information suitable for Polish users only)
2007-01-01
55
TV kanály (PAL BG/DK)
TV kanály používané v Poľsku a niektorých ďalších európskych krajinách pre pozemné a káblové televízne vysielanie. V Poľsku sa používa štandard PAL DK so súvislým číslovaním (napr. po S8 máme S9). Tiež sme prezentovali PAL BG kanály používané predovšetkým v západoeurópskych krajinách.
2007-01-01
56
Conversion Table - dBuV to uV/mV
In the table there is comparison of signal level and corresponding voltage.
2007-01-01