MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

DVB-T

Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T anténne systémy
Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.
Môže to byť zaujímavé riešenie najmä pre tých, ktorí plánujú:
  • inštaláciu anténneho systému v novom dome,
  • modernizáciu existujúceho anténneho systému,
  • nahradenie starej kabeláže,
  • distribúciu DVB-T signálu do ďalších TV,
  • kúpu DVB-T televízie podľa individuálnych požiadaviek.
Anténny systém pre oblasti s vysokou intenzitou signálu (do 20 km od DVB-T vysielača s vysokým alebo stredným výkonom)
Rozdelenie signálu do 2 televízií, "balkónové riešenie".
UHF DVB-T Antenna: DIPOL 3/21-69 DVB-TOutdoor Digital TV Antenna Signal HDA-5000 Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]Inductive FM/TV 2-Way Splitter RI-2/1 FCoaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]DVB-T Receiver Ferguson Ariva T650i
V tomto príklade je DVB-T signál poskytovaný do 2 televízorov, jeden z nich je schopný prijímať digitálne kanály (so zabudovaným tunerom MPEG-2/MPEG-4) a druhý analógové, ktoré vyžadujú externý DVB-T prijímač . Dobrou voľbou je najfunkčnejší a najpredávanejší prijímač na trhu Signal HD-527 A99252.
Obe antény znázornené na obrázku, t.j. A6040 a A0315 môžu byť namontované na stožiar, ale vytvorením pre obývateľné oblasti a vďaka malej veľkosti môžu byť jednoducho namontované na balkóny a pod. Antény A0315 je možné úspešne použiť v otvorených oblastiach s priamou viditeľnosťou vysielača. V prípade prekážok, budov a pod. a príjmu odrazených signálov, odporúčame použiť anténu Signal HDA-5000 A6040 vybavenú zosilňovačom a má širší uhol príjmu.
Pri inštalácii antény so zosilňovačom musí užívateľ zaistiť napájanie. Napájanie je obvykle umiestnené v jednej z televízií. Takáto inštalácia vyžaduje použitie vhodného typu rozdeľovača, cez ktorý prechádza napätie do antény, v tomto prípade ide o indukčný splitter E2094 dodávajúci DVB-T signály do dvoch prijímačov. Je možné použiť väčší počet TV / prijímačov tým, že sa využije jeden zo splitterov s veľkým počtom zásuviek.
Anténny systém pre oblasti s 20-40 km vzdialenosťou od vysielača, s distribúciou signálu do 4 televízorov
UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALShielded Antenna Preamplifier LNA-101 15dBShielded Antenna Preamplifier LNA-169 24dBVHF/UHF Amplifier - Terra HS-013(1-input / 2-output, 12V)Building Amplifier: Terra HA-024High Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 1m, 28AWG)Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]4-way TV / FM Splitter - Signal R-4Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]DVB-T Receiver Ferguson Ariva T650iDVB-T Receiver Ferguson Ariva T650iSubscriber Terminal Outlet: Signal RTVSubscriber Terminal Outlet: Signal RTVSubscriber Terminal Outlet: Signal RTVSubscriber Terminal Outlet: Signal RTV
Inštalácia využíva smerovú anténu Yagi A1911 a zosilňovač Terra HA-024 R82292 kompenzujúcu straty signálu spojeného s jeho rozdelením na niekoľko prijímačov. V prípade malého výkonu vysielača, alebo okrajových miest pokrytia, predzosilňovač by mal byť nainštalovaný namiesto balunu v anténe. V tejto situácii by mal byť zosilňovač R82292 nahradený Terra HS-013 R82010 s napájaním pre predzosilňovač.

Každý by mal mať na pamäti, že anténny predzosilňovač v takýchto systémoch musí byť vybraný veľmi starostlivo, aby neprekonal zosilňovač. Obvykle optimálne sú modely s nízkym alebo stredným ziskom (napr. LNA séria, respektíve B4007 a B4008). Vysokoziskový predzosilňovač LNA-177 B4009 by mal byť používaný len vo výnimočných prípadoch, keď úroveň signálu je veľmi nízka. Všeobecne možno použitie predzosilňovačaalebo zosilňovača s nadmerným ziskom môže viesť k deformácii signálu a veľkým problémom s príjmom akýchkoľvek kanálov.
DVB-T signál je rozdelený pomocou Signal R60104 a distribuovaný do 4 TV zásuviek. Ak je potrebný väčšia počet zásuviek, existuje celý rad splitterov Signal.
Pripojenie rôznych typov televízií.
  • V diagrame vyššie majú obe televízie vstavaný tuner MPEG-2 / H.264 MPEG-4, takže sú priamo pripojené na anténny systém.
  • Tretia televízia je vybavená HDMI vstupom, ale nemá H.264 MPEG-4 tuner nevyhnutný v danej lokalite. Takže spolupracuje s externým DVB-T H.264 MPEG-4 prijímačom pripojeným cez HDMI kábel.
  • Staršia, analógová TV je pripojená k externému DVB-T prijímaču cez SCART konektor.
Anténny systém pre oblasti nad 40 km od vysielača, s distribúciou signálu do 4 televízorov
UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitUHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit w. ampVHF/UHF Amplifier - Terra HS-013(1-input / 2-output, 12V)High Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 1m, 28AWG)4-way TV / FM Splitter - Signal R-4Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]DVB-T Receiver Ferguson Ariva T650iDVB-T Receiver Ferguson Ariva T650iSubscriber Terminal Outlet: Signal RTVSubscriber Terminal Outlet: Signal RTVSubscriber Terminal Outlet: Signal RTVSubscriber Terminal Outlet: Signal RTV
Rovnako ako v predchádzajúcom príklade, DVB-T signál je rozdelený na štyri výstupy. Dlhá vzdialenosť k vysielaču je dôvodom pre použitie UHF antény Tri Digit A2670 s 18 dBi ziskom. Jeho verzia s predzosilňovačom, A2675, dáva príležitosť pre príjem digitálneho vysielania od extrémne vzdialených vysielačov, a to aj cez 100 km.
Zosilňovač Terra HS-013 R82010 kompenzuje stratu signálu v distribučnej sieti, rovnako ako je možné využiť k napájaniu antény predzosilňovač.
Televízie, ktoré nemajú vhodné DVB-T tunery, budú prijímať všetky dostupné digitálne TV signály po pripojení externého prijímača Ferguson Ariva T650i A99312 alebo Opticum HD N3 A99288.
Anténny systém pre príjem DVB-T vysielania z dvoch vysielačov
UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALUHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitUHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit w. ampAntenna Triplexer: ZA-11Ms 5-12/21-69/21-69/75
Pokiaľ sa nevypne analógové vysielanie, môžu niektoré vysielače prenášať určité multiplexy so zníženým výkonom so zreteľom na záverečný projekt. Preto v mnohých oblastiach užívatelia môžu potrebovať prijímať balíky (multiplexy) z iného vysielača. Podobne môžu obyvatelia pohraničných regiónov rozširovať svoje anténne systémy pre príjem programov zo zahraničia.
Ak je uhlová vzdialenosť medzi vysielačmi menšia ako 45 stupňov, väčšinou môže byť nastavená anténa A2670 tak, aby prijímala oba multiplexy. Keď je vzdialenosť väčšia, signály musia byť prijímané dvoma smerovými anténami pripojenými na UHF vstupy C0370 multiplexeru. Antény používané v schéme vyššie sú A1911 a A2670. Všetky ostatné súbory UHF antén môžu byť použité ako náhrady.
Zariadenie C0370 umožňuje napájanie nevyhnutného predzosilňovača a je tiež vybavený FM/DAB rádio vstupmi.
Anténny systém kombinujúci satelitné a DVB-T signály, s distribúciou do 4 zásuviek
Steel Satellite Dish: FAMAVAL Off-Set 100 LH (100cm)Universal QUATRO LNB: Inverto Red Extended 0.3dBCoaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALCoaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitUHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit w. ampCoaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]High Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 1m, 28AWG)Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]Subscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATHigh Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 1m, 28AWG)Subscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATSubscriber Terminal Outlet: Signal R-TV-SATHigh Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 1m, 28AWG)DVB-T Receiver Ferguson Ariva T650iDVB-S/S2 Receiver: Ferguson Ariva 102EDVB-S/S2 Receiver: Ferguson Ariva 102EDVB-T Receiver Ferguson Ariva T650i5/4 Multiswitch: Signal MP-0504 (active terrestrial TV)Antenna Triplexer: ZA-11Ms 5-12/21-69/21-69/75
Vďaka použitiu A98257 Quatro LNB a multiswitchu MP-0504 Signal R6944504, kombinované SAT a DVB-T signály môžu byť poskytnuté pre každú zo štyroch zásuviek TV/SAT R694100.
V prípade väčšieho domu / bytu alebo použitia prijímačov s dual tunerom PVR môže byť počet zásuviek zvýšený použitím multiswitchov s veľkým počtom výstupov.