MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

WLAN, LAN

Príkladové štúdie

Ako správne nakonfigurovať router?
Originálna poľská verzia od Lukasza Sawickicieho
Konfigurácia routra je nevyhnutným predpokladom pre správne fungovanie siete prístupu k Internetu. Začnime s popisom funkcií routra. V stručnosti, router je sieťové zariadenie, ktoré predstavuje komunikačný bod medzi vysielacími a prijímacími bodmi siete. Kontrola nad premávkou v sieti sa nazýva routovane. Router vytvára routovaciu tabuľku alebo základňu routovacích informácií (RIB - routing information base), v ktorej sú uložené najlepšie routy (cesty) k určitým cieľom v sieti. Okrem toho sa ukladá routovacia metrika, ktorá je naviazaná na jednotlivé routy a na cesty k ďalšiemu hop routru. Tento mechanizmus zabezpečuje správne smerovanie paketov v sieti do správnych destinácií. Proces routovania v podstate predstavuje interakciu medzi dvoma podsieťami.

Obrovský nárast používateľov Internetu si vyžiadal opravné opatrenia, ktoré vyplynuli z obmedzení protokolu IPv4 (Internet Protocol version 4). Jedným z týchto opatrení je routing. Ten predstavuje spojenie vnútornej siete s bankou privátnych IP adries do verejnej siete. Jednoducho povedané, router využíva malé množstvo verejných adries na pripojenie veľkého množstva počítačov vo vnútornej sieti. Schéma zobrazená nižšie znázorňuje typické riešenie.
Príklad routovania s funkciou NAT
Príklad konfigurácie routra
TP-Link TL-WR542G
Router TP-Link TL-WR542G nepodporuje službu ADSL (nie je vybavený modemom ADSL).
Router spája dve alebo viac logických podsietí, napr. externú sieť s prístupom na Internet (WAN) s miestnou lokálnou sieťou (LAN), predstavujúc most pre výmenu informácií. Bez správnej konfigurácie nebude spojenie možné. Vo väčšine prípadov router vystupuje ako špecializovaný počítač (nahrádza obyčajné PC) pripojený k vonkajšej sieti, so softvérom a hardvérom prispôsobeným na úlohu routovania a forwardovania. Umožňuje vytvoriť vlastnú vnútornú (lokálnu) sieť.
V našom prípade konfigurácia PC zahŕňa:
 • zrušenie všetkých nastavení NIC (ktoré pracuje vo vonkajšej sieti),
  • IP adresa
  • Maska podsiete
  • Predvolená brána
  • Preferovaný DNS server
 • zmena spôsobu priradenia adresy na dynamické (DHCP), alebo nastavenie statickej IP adresy z rozsahu routra,
 • spojenie počítača s routrom cez port LAN.
Príklad priradenia statických IP adries TCP protokolu. Takato konfigurácia sa robí v prípade, že router nemá spustené automatické prideľovanie IP adries. V prvotných fázach nie je potrebné zadávať adresu predvolenej brány a DNS servera.
Po reštare počítača je možné sa pripojiť k routru (pomocou internetového browsera). Po prihlásení (vstupné parametre nenakonfigurovaného routra sú uvedené v manuáli) môžete začať s konfiguráciou routra.
Login okno (IE6)
Najjednoduchším spôsobom ako router nakonfigurovať je prejsť jednotlivé voľby ponuky "Quick Setup".
Úvodný dialóg
Pre začatie konfigurácie kliknite na voľbu Next.
Veľmi dôležité je zvoliť správny typ WAN prípojky:
Dostupné sú tri možnosti:
 • PPPoE - prípad siete s protokolom PPPoE (málo častý typ),
 • Dynamic IP - router obdrží parametre WAN prípojky automaticky (najčastejší prípad),
 • Static IP - WAN prípojka neprideľuje parametre automaticky, je nutné ich zadať ručne.
Voľba typu WAN prípojky
Pri zvolení voľby Static IP, je potrebné zadať potrebné parametre ručne. Pri zvolení voľby Dynamic IP bude tento dialóg preskočený:
Preklad okien na vyplnenie:
 • IP Adress - IP adresa
 • Subnet Mask - Maska Podsiete
 • Default Gateway - Pôvodná Brána
 • Primary DNS - Preferovaný DNS server
 • Secondary DNS - Alternatívny server DNS
Po nastavení parametrov WAN portu, je ďalším krokom konfigurácia prístupového bodu (AP):
Ak plánujete využívať funkciu AP, bude musieť:
 • zvoliť vhodný kanál pre vysielač,
 • nastaviť SSID,
 • vybrať vhodné umiestnenie zariadenia,
 • nastaviť šifrovanie komunikácie (na záložke Wireless >> Wireless Settings).
Preklad okien, ktoré treba vyplniť:
 • Wireless Radio - Bezdrôtové rozhranie
  • Enable - Zapnuté
  • Disable - Vypnuté
 • SSID - identifikátor siete. Maximálny počet znakov: 32
 • Region - Tu je potrebné zvoliť príslušný región, teda SLOVAKIA
 • Channel - Kanál. Je na výber 13 kanálov
 • Mode - Režim
  • 11Mbps (802.11b)
  • 54Mbps (802.11g)
Nastavenie prístupového bodu (funcie Wi-Fi)
Dôležité je nastaviť adekvátny región:
Voľba regiónu
Gratulujeme, práve bola ukončená základná konfigurácia routera. Za účelom akceptácie zapísaných údajov vyberte Finish. Teraz môžeme prejsť na iné nastavenia zariadenia.
Informácia o úspešnom dokončení
Je treba pamätať na to, že adresa prípojky LAN sa musí odlišovať od adresy WAN prípojky (rovnaká adresa by mohla spôsobovať nestabilitu, napr. auto-reset routra). Napr. pri IP adrese WAN prípojky 192.168.1.1, musíte prípojke LAN nastaviť IP adresu 192.168.n.1, kde n nesmie byť 1. Alebo môžete adresu z úplne rozdielneho rozsahu, napr. 150.10.0.1.

Pre nastavovanie parametrov prípojky LAN, vstúpte do menu Network >> LAN:
Preklad okien na vyplnenie:
 • IP Adress - IP adresa
 • Subnet Mask - Maska Podsiete
Nastavenie LAN adresy
Niektorí poskytovatelia identifikujú svojich klientov pomocou MAC adresy. Pre nastavenie tejto hodnoty (pri výmene alebo zakúpení routra) vstúpte v menu do Network >> MAC Clone:
Preklad okien na vyplnenie:
 • WAN MAC Address - aktuálna MAC adresa na porte WAN. Môžeme využiť automatické kopírovanie adresy alebo zapísať ručne.
  • Restore Factory MAC - obnovenie fabrickú MAC adresu na porte WAN pre toto zariadenie
 • Your PC`s MAC Address - Adresa MAC karty, pomocou ktorej sme pripojený k routru
  • Clone MAC address - zvolením tejto funkcie bude automaticky skopírovaná MAC adresa zobrazená v temnom políčku, teda našej LAN karty
Voľby klonovania MAC adresy
V menu DHCP >> DHCP Settings je možné nastaviť parametre DHCP servera. Pri správnom nastavení budú počítače pripojené do portov LAN, automaticky dostávať dynamické IP adresy. Túto funkciu je veľmi vhodné aktivovať.
Preklad okien na vyplnenie:
 • DHCP Server:
  • Enable - Zapnutý
  • Disable - Vypnutý
 • Start IP Address - Začiatok adresovania IP
 • End IP Address - Koniec adresovania IP
 • Address Lease Time - Čas lízingu IP adresy
 • Default Gateway - Brána
 • Default Domain - Doména
 • Primary DNS - Preferovaný DNS server
 • Secondary DNS - Alternatívny DNS server
Príklad konfigurácie DHCP servera (server je vstavaný do routra)
Pre zabezpečenie bezpečnosti Wi-Fi siete je potrebné využiť šifrovanie prenosu a nastaviť šifrovacie kľúče. Nastavenie nájdete v menu Wireless >> Wireless Settings.
Momentálne je najlepšou voľbou nastaviť šifrovanie metôdou WPA2-PSK (viď nižšie):
Preklad okien na vyplnenie:
 • Wireless Radio - bezdrôtové rozhranie
 • SSID - Identifikátor siete. Maximálny počet znakov - 32
 • Region - Tu je potrebné vybrať príslušný región inštalácie, teda SLOVAKIA
 • Channel - Kanál. Máme na výber 13 kanálov
 • Mode - Režim
  • 11Mbps (802.11b)
  • 54Mbps (802.11g)
 • Enable Wireless Router Radio - zapnuté Bezdrôtové rozhranie
 • Enable SSID Broadcast - zapnuté meno siete
 • Enable Bridges - zapnutý režim Bridge (bezprostredné spojenie)
 • Enable Wireless Security - zapnutý režim zabezpečenia siete WiFi
 • Security Type - Typ zabezpečenia
 • Security Option - Možnosť zabezpečenia
 • Encryption - Kódovanie
 • PSK Passphrase - Heslo PSK. Minimálny počet znakov je 8, zatiačo maximálny počet je 63.
 • Group Key Update Period - Rozsah obnovovania skupiny kľúčov
Pokročilé voľby prístupového bodu
Je nevyhnutné zmeniť predvolené heslo administračného panelu routra (System Tools >> Password). Na Internete sa pohybujú programy a osoby, ktoré sa snažia prihlásiť k routrom s predvolenými heslami:
Preklad okien na vyplnenie:
 • Old User Name - Starý názov užívateľa
 • Old Password - Staré heslo
 • New User Name - Nový názov užívateľa
 • New Password - Noví heslo
 • Confirm New Password - Potvrdenie nového hesla
Dialóg pre zmenu hesla
V okne Status si môžete prezrieť všetky nastavenia:
Okno so stavom routra
Je nanajvýš vhodné uložiť si všetky nastavenia do súboru na disku:
System Tools >> Backup &Restore Configuration.
záloha/obnova nastavení do/zo súboru