MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Ako zlepšiť GSM signál?
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Konverzácia cez mobilné telefóny je vo vnútri budov niekedy nemožná. Je to spôsobené útlmom signálu konštrukciami budov (steny, okná, stropy a i.). Problémy sa vyskytujú v obchodných centrách, tuneloch, podzemných parkoviskách, čerpacích staniciach, letiskových halách a hoteloch. Podobne je to aj v budovách umiestnených v hraničných signálových pásmach (rekreačné oblasti, hory atď.).
Riešenie tohto problému je známe ako GSM repeater, obojsmerný zosilňovač GSM signálu, ktorý zvyšuje kvalitu hovoru na týchto miestach, znížením šumu a počtu prerušovaných spojení.
Ako zvoliť vhodný GSM repeater?
Nasledujúce otázky je potrebné zodpovedať pred optimálnym výberom GSM repeatera a príslušenstva:
 • Akú plochu potrebujete pokryť GSM signálom?
  • Ak do 80m2 - vhodným zariadením je repeater Signal GSM-80 A6740,
  • Ak požadovaná plocha prekračuje túto hodnotu a končí na 300m2 - vhodným zariadením je repeater Signal GSM-300 A6760,
  • Ak viac než 300m2 - vhodným zariadením je repeater Signal GSM-300 A6760 s niekoľkými A6800 vnútornými anténami.
 • Aká je intenzita signálu mimo budovu?
 • Ak je signál príliš slabý, vhodnou vonkajšou príjmovou anténou je ATK 20/850-960 MHz A7028, smerovaná na vysielač.
 • Ak je signál slabý, alebo kolísavý, vhodnou ATK 20/850-960 MHz A7018, smerovaná na vysielač.

Plocha [m2]priemer [m]
805,0
3009,8
120019,5


Nižšie - technické údaje GSM repaeaterov:


Signal GSM-80Signal GSM-300
Frekvenčný rozsahUp Link: 890-915MHz, Down Link 935-960MHz,Up Link: 890-915MHz, Down Link 935-960MHz,
Výstupný výkon
UL: 5dBm, DL: 5dBmUL: 15dBm, DL: 15dBm
ZiskUP: 35dB, DL: 45dBUP: 50dB, DL: 60dB
Pokrytie
80m2300m2
Plochosť charakteristiky<3dB<3dB
Maximálne oneskorenie 1,5 µs1,5us
Mimopásmové vyžarovanie< -40dBm < -40dBm
Impedancia 50

Inštalácia GSM repeaterov v budovách s plochou nad 300m2.
SIGNAL GSM-300 A6760 je vhodným zariadením pre využitie v budovách s veľkou plochou, dokoncia viac než 300m2. Zosilnený GSM signál musí byť rozvedený GSM rozbočovačmi a vnútornými GSM anténami.
Pre pripojenie vnútorných antén k GSM repeateru sa využíva prepojovací N-male kábel (3m RF-5 E83281 alebo 5m RF-5 E83283). Celková dĺžka spojenia repeater-anténa by nemala presiahnuť 20m. Príliš dlhé káble vedú k citeľnému útlmu výstupného signálu.
Výstupný signál je vedený cez niekoľko vnútorných GSM antén (A6800) prostredníctvom GSM rozbočovačov. Sú k dispozícii rozbočovače pre pripojenie dvoch (A6812) alebo troch (A6813) antén.
Nižšie zobrazená schéma príkladnej inštalácie repeatera SIGNAL GSM-300:
 • V budove s dvoma poschodiami,
 • V hale o celkovej ploche nad 300m2.
GSM Antenna: ATK 20/850-960 MHz<br />(20-element, 10m cable, N-male)GSM Repeater Signal GSM-300Two-way GSM Splitter
Inštalácia v dvojposchodovej budove
GSM Antenna: ATK 20/850-960 MHz<br />(20-element, 10m cable, N-male)GSM Repeater Signal GSM-300Two-way GSM Splitter
Inštalácia v priestrannej hale
GSM Antenna: ATK 20/850-960 MHz<br />(20-element, 10m cable, N-male)GSM Repeater Signal GSM-1200Two-way GSM SplitterTwo-way GSM SplitterTwo-way GSM SplitterTwo-way GSM Splitter
Inštalácia GSM repeatera na teréne fabriky.
Inštaláciu realizovala spoločnosť DIPVISION

Za účelom viesť telefonický hovor bez nežiadúceho prerušovania (vypadávania) signálu je potrebné získať stabilnú úroveň prijímaného GSM signálu (4 paličky na telefóne), zatiaľčo vo vnútri budovy bol signál a to len na niektorých miestach na úrovni jednej paličky.
Signál mimo budovu dosahoval úroveň 3 paličiek.

Nižšie, pôdorysy predstavujú kvalitu signálu vo vnútri budovy:
červená farba - bez signálu
oranžová farba - 1 palička
Pôdorys A - prízemie
1 - kancelárske priestory
2 - výrobná hala
Pôdorys B - poschodie
Štruktúra stavby budovy:
 • Jednoposchodová budova
 • Nosné steny ako aj deliace priečky sú vyhotovené zo škvárobetónových tvárnic
 • Strop je vyhotovený tradičnou metódou - liaty betón
 • Strecha budovy je pokrytá zvlneným plechom
  Riešenie problému
  Rozhodnuté bolo nainštalovať GSM zosilňovač, A6760 s pokrytím až do 300 m2. Cieľom bolo zabezpečiť dostatočnú intenzitu GSM signálu pre slobodný pohyb s mobilným telefónom vo vnútri budovy klienta.
  Boli použité všetky súčasti fabricky vyrábaného repeatera AT 600, čo zahŕňa nasledovné:
  • Repeter GSM pracujúci v pásme 890-960MHz
  • Adaptér 10V DC
  • Vnútorná anténa s 5m káblom
  • Držiak vnútornej antény
  Ako vonkajšia anténa bola použitá ATK 20 A7028 s 10 metrovým káblom so zakončením Nm, čo presne sadne do zabudovaného anténneho konektora repeatera.
  Miestom inštalácie repetera AT 600 bola budova s dvojakým využitím - firemné a súkromné s rozlohou približne 220 m2 (15m x 15m) s priľahlou výrobnou halou o rozlohe približne 400 m2 (15m x 27m).
  GSM Repeater Signal GSM-300
  Inštalácia repeatera Signal GSM-300
  Spôsob inštalácie:
  • Nájdenie vhodného miesta v exteriéri budovy s dobrým GSM signálom (900 MHz) - skúšobná inštalácia s anténou ATK 20 A7028.
  • Montáž antény ATK 20 A7028 na držiak UML-38L30 E8682C.
  • Inštalácia RF kábla medzi anténou a repeaterom umiestneným na vhodnommieste vo vnútri budovy (niekde uprostred budovy/haly/miestnosti, ktorú je potrebné pokryť signálom).
  • Montáž GSM repeatera v blízkosti sieťovej zásuvky. Odporúča sa chrániť zariadenie použitím Predlžovací kábel s ochranou proti prepätiu ACAR P7 ( 5+2 zásuvky) P1316.
  • Inštalácia vnútornej antény/antén zabezpečujúcej pokrytie celej plochy signálom.
  • Vnútorná/é anténa/y musia byť umiestnene vo vzdialenosti minimálne 4 m od vonkajšej antény za účelom eliminovania rizika vzájomného zarušenia.
  Výsledky
  • veľmi stabilný signál na úrovni 4 - 5 paličiek, ktoré zobrazuje mobilný telefón
  • signál odolný voči prerušovaniu hlasu počas trvania hovoru
  • celkové pokrytie všetkých miestností GSM signálom, ako aj výrobnej haly
  Znížená intenzita zosilneného signálu v niektorých častiach budovy daná komplikovanou konštrukciou samotnej budovy (úzka chodba, kotolňa). Výsledný efekt funkčnosti GSM repeatera najlepšie zobrazuje nasledovný pôdorys:
  zelená farba - 5 paličiek
  svetlo zelená farba - 4 paličky
  žltá farba - 3 paličky
  Pôdorys C - prízemie
  Pôdorys C - poschodie
  Inštaláciu realizovala firma DIPVISION - zosilňovače GSM z Krakova.
  A6740 - Zosilňovač (repeater) GSM-80 pre pokrytie plochy o rozlohe max 80 m2
  A6760 - Zosilňovač (repeater) GSM-300 pre pokrytie plochy o rozlohe max 300 m2