MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Aktualizácia softvéru NUUO pre verziu 3.2 a nižšie
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Aktualizácia softvéru NUUO pre verziu 3.2 a nižšie využíva hardvérové USB kľúče (dongles). Aktualizácia týchto verzií vyšších než 3.2 (po stiahnutí vhodných súborov z http://www.nuuo.com/downloadsort.php a ich inštalácii) vyžaduje 16-miestne licenčné kódy (hexadecimal).
Existujú 2 spôsoby aktivácie: online - počítač s nainštalovaným softvérom NUUO má prístup na internet, alebo offline - počítač nie je pripojený k internetu.
Zákazník, ktorý má verziu s dongle potrebuje vykonať nasledujúci postup pre aktualizáciu softvéru na najnovšiu verziu.
Online aktivácia
Počas takejto aktivácie vygenerované sériové číslo nahradí dongle. Ak bol postup vykonaný dôsledne, dongle sa stáva neaktívnym a neexistuje spôsob ako obnoviť staršiu verziu softvéru!!!
1) Enter "Config"--> "License Manager".
2) Select "On line" option.
3) Put in the dongle, select "Activate from dongle", and then click the "Activate" button.
4) A window appears asking the user whether they are sure they want to activate the software from the dongle (and thus to transform the dongle into a serial number). If so, they should click the OK button.
5) Do not remove the USB dongle during the process.
6) If activation is successful, the NUUO software is restarted.
7) Be sure to save the new serial number which you will need for next installations of the NUUO software.
Offline activation

When the computer (NVR system) is not connected to the Internet, you can perform offline activation, taking the steps outlined below.
NUUO software generates activation files which after transferring to a computer with Internet access connect with the license server. The result of this operation is a key file which will then be imported by the NUUO software.
1) Enter "Config"--> "License Manager".
2) Select "Off line" option.
3) Put in the dongle, select "Activate from dongle", and then click the "Activate" button.
4) Confirm this type of activation clicking "Yes", then choose the directory for storing the offline activation files.
5) Copy the folder with the generated files to a computer with Internet access, and then double-click the OfflineTool.exe icon and then activate the key.
6) Choose a location to save the license file and then transfer the file on the PC (NVR system) with the NUUO software.
7) In the NUUO menu select "License Manager" and "Import license file", then click "Activate." Confirm the message on license importing by clicking "OK".
8) If the license import has been carried out correctly, the NUUO software will be restarted. Be sure to save the new serial number which will be needed for next installations of NUUO software.


License transfer
Before changing the operating system or its reinstallation, or before replacement of the network adapter or the computer itself (the one that runs NUUO software), it is necessary to transfer the license. This is the protection against unauthorized copying of the license key which is assigned to particular software and hardware configuration of your NVR system. Before starting this procedure you have to save the serial number!!!
Online transfer:

1) Enter "Config"--> "License Manager"--> "Transfer", select the license number (SN) for deactivation/transfer, choose "On line" option and click "Transfer" button.
2) After that operation the serial number is inactive. You can use it during the next installation of NUUO software.
Offline transfer:

1) Enter "Config"--> "License Manager"--> "Transfer", select the license number (SN) for deactivation/transfer, choose "Off line" option and click "Transfer" button.
2) Confirm saving the SN number and consent to offline transfer of the key. Then select a folder for saving the files that should be later copied to a computer with Internet access.
3) Run the OfflineTool.exe file on the computer with Internet access, then click "Transfer" button.

The license transfer operation has been completed.