MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Aplikácia SADP - nástroj pre ovládanie a organizáciu CCTV systémov založených na zariadeniach značky HIKVISION v lokálnej sieti
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
SADP (Serch Active Device Protocol) je jednoduchý nástroj určený na obsluhu rekordérov ***ULTIMAX a ULTIMAX
Súbor je potrebné rozbaliť do jedného adresára
Pred spustením aplikácie používateľ mudí nsinštalovať WinPcap dodávaný v balení. WinPcap je sada knižníc pre Windows, ktorá umožňuje takým aplikáciám ako je SADP získať prístup k sieťovým paketom, ktoré sú vo fronte bez interakcie s hornou vrstvou siete. SADP sama o sebe nemusí byť nainštalovaná. Všetky súbory by však mali byť v rovnakom adresári a mali by byť umiestnené cestou chránenou proti náhodnému vymazaniu dát. Zástupca na spustiteľný súbor môže byť umiestnený na ploche.

Súbory nachádzajúce sa v balíku spoločne s aplikáciou SADP
Pre korektnú prácu aplikácie SADP je potrebné nechať zapnutú len jednu sieťovú kartu (NIC). Ostatné zariadenia musia byť vypnuté.
Vypnutie druhej sieťovej karty (NICu) v systéme Windows XP
Ukážka riešenia sieťovej architektúry je znázornená na obrázku nižšie. Často sa zdá, že IP adresy niektorých zariadení nie sú známe alebo dokonca neviditeľné s ostatnými sieťovými zariadeniami. SADP protokol nepretržite prevádza detekciu zariadení, ktoré majú iné triedy IP adries.
Po spustení utility všetky zariadenia budú nájdené automaticky. Okno sa skladá z niekoľkých prvkov: zoznamu detekovaných zariadení a bočný panel, ktorý obsahuje informácie a editačné/ukladacie polia. Ako je uvedené v príklade, boli nájdené tri zariadenia: jedno s IP adresou 192.168.0.7 a dva novo pridané s adresami 192.168.0.7 a 192.0.0.64. Po výbere jedného z nich, v pravej časti budú poskytnuté jeho údaje (v tomto prípade prvého z nich).
Hlavné okno aplikácie SADP
Ako nastaviť jednotlivé prvky monitoringu?
Ak chcete urobiť jednoduché zmeny nastavenia sieťového zariadenia, vyberte si zariadenie zo zoznamu a kliknite na tlačidlo "modify". Hlavička ponúka sériové číslo prístroja (rovnaká ako na štítku na kryte).
Úprava sieťových nastavení zvoleného zariadenia
Niektoré neaktívne (šedé) polia sa zmenia do režimu úprav. Užívateľ môže zmeniť číslo portu zariadenia, IP adresy a masky podsiete. Po zmene poľa "vložte heslo prosím" je potrebné zadať správcovské heslo pre zariadenia. Predvolené heslo je "12345". Tlačidlo "Save" umožňuje uložiť nastavenia.

Ukladanie zmien
Po uložení vykonaných zmien aplikácia obnoví zoznam zariadení a zobrazí dialógové okno s potvrdením vykonaných zmien.
Zobrazené dialógové okno potvrdzujúce vykonané zmeny
Postupne je možné operácie vykonať pre všetky kompatibilné zariadenia.
Obnovenie zabudnutého hesla.
Môže sa stať, že správcovské heslo pre rekordér alebo iné zariadenie sa stratí. V takom prípade musí užívateľ kontaktovať inštalátora alebo distribútora. Okrem poskytnutia potrebných dokladov preukazujúcich vlastníctvo rekordéra a ID vlastníka, je potrebné uviesť sériové číslo, ktoré možno vyčítať z programu SADP. Spustením tohto programu bude užívateľ vidieť zariadenie v lokálnej sieti, bez ohľadu na jeho adresu a heslo. Nie je vôbec problém zapísať sériové číslo.

Zistenie sériového čísla zariadenia
Obnovenie hesla zvyčajne zaberie 1-2 pracovné dni. Po požiadaní technického oddelenia ako spätná väzba majiteľ dostane odomikací kód. Kód je platný iba po dobu 24 hodín (od okamihu registrácie pre rekordér).

Odomikací kód by mal byť vložený do SADP. Po rozbehnutí aplikácie a nájdení zariadenia to musí byť vložené do poľa "-Resume default password-".
Zadanie kódu pre odblokovanie
Po zadaní kódu bude obnovené pôvodné heslo