MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Architektúra kamerových systémov založených na IP sieťach
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Kamerové systémy sú dnes považované za najspoľahlivejšiu metódu ochrany rôznych priestranstiev. Za posledné roky prešli dramatickým vývojom samotné zariadenia, ako aj nimi poskytované možnosti ich využitia.
Doposiaľ boli najpopulárnejšie aplikácie založené na DV rekordéroch. Napriek ich popularite sa vyznačujú istými nedostatkami (mimo obmedzení kvality), napr. nutnosť viesť ku každej kamere samostatný kábel, obmedzený počet kanálov (pre pridanie jediného kanála je potrebné zakúpiť ďalší DV rekordér) a pod. Nakoniec je potrebné spomenúť, že dozorné centrum je jedno a navyše sa nachádza tam, kde je umiestnený rekordér.
Kamerový systém založený na DV rekordéri
Prenosová technika založená na rozdelení signálu na pakety, umožňuje dosiahnuť novú funkcionalitu kamerového systému. Systém založený na analógových kamerách a DV rekordéri so sieťovým rozhraním, umožňuje pripojenie k ľubovoľnému typu počítačovej siete (LAN alebo WAN - napr. DSL) a ovládanie z ľubovoľného bodu v sieti. Pokročilé riešenia umožňujú ovládanie viacerých DV rekordérov, tvoriacich rozsiahlejší systém, jedným softvérovým riešením, čo značne rozširuje ich možnosti.
Ale stále sa potýkame s problémom vedenia samostatných káblov ku každej kamere.
Kamerový systém založený na DV rekordéroch so sieťovým rozhraním
Riešením problému spôsobeného analógovým prenosom z CCTV kamier, je použitie zariadení určených pre prácu v IP sieťach. To zahŕňa IP kamery a video servery, ktoré konvertujú analógový video signál na digitálny IP signál. IP technológia umožňuje rozprestrieť systém ľubovoľným spôsobom, podľa dostupnosti sieťového pripojenia. Fyzicky je možné spojenie vytvoriť cez telefónnu linku, UTP kábel, bezdrôtové spojenie, optický kábel, dokonca aj cez TV anténny kábel.

Architektúra takého systému závisí od použitého vybavenia a nainštalovaného softvéru. Základná forma zahŕňa použitie dodatočného softvéru, ktorý spravuje zariadenia od jedného výrobcu. Počet kamier a video serverov je obmedzený. Softvér je v podstate klientská aplikácia - neexistuje žiadny centrálny bod systému. Každý monitorovací bod sa môže pripojiť k ľubovoľnej kamere v systéme

Jedná sa o hlavnú nevýhodu, pretože sieťové zariadenia (kamery) sa nemôžu simultánne pripojiť k neobmedzenému počtu klientských staníc. Každá nová klientská stanica pripojená ku sieťovému zariadeniu prťažuje systém.
IP CCTV systém založený na klientskom software
Problém je možné čiastočne riešiť použitím zariadení s funkciou "Dual Stream". Tie umožňujú vysielať dva dátové streamy s nezávisle definovanými parametrami. Široký stream (napr. vo formáte MJPEG) je použitý na prenos k záznamovému serveru, zatiaľ čo úzky stream (napr. vo formáte MPEG-4) sa bude využívať pre klientské stanice.
IP CCTV systém využívajúci Dual Stream zariadenia
Ale táto architektúra limituje počet súčasne pripojených klientských staníc k jednotlivým IP zariadeniam (kamerám). Najlepším riešením sa zdá byť architektúra klient-server. Táto architektúra umožňuje vybudovať veľmi efektívnu inštaláciu, kde kamery a video servery sú pripojené k jednému alebo viacerým serverom. Servery sú zodpovedné za spravovanie systému, klientské stanice sa pripájaju iba k nim.

Hlavnou výhodou tohto riešenia je izolácia kamier a prepojení medzi kamerami a servermi od odchodzieho prenosového pásma. Riziko preťaženia primárneho systému pri veľkom počte klientov je eliminované. Okrem toho, rozšírenie primárneho systému napr. o novú kameru alebo video server, neovplyvní klientské stanice.
IP CCTV systém založený na architektúre klient-server
Jediným problémom tejto architektúry môže byť zlyhanie hlavného servera, ktorý tak prestane odpovedať na požiadavky klientov. Túto prekážku je možné eliminovať použitím HR serverov (High Reliabibity - vysoká spoľahlivosť).

Každý z konceptov tu prezentovaných je vhodný pre rozdielné úlohy. Systém založený na DV rekordéroch sa zvyčajne používa v jednej budove. Pre lokáciu s niekoľkými budovami je vhodný (a niekedy jediný možný) systém založený na IP sieti.

V prípade distribuovaného systému sú veľmi dôležité prenosové parametre IP zariadení a siete. V závislosti od počtu kamier a klientských staníc je treba adekvátne zvoliť ovládací softvér.