CAM modul CONAX SMIT (jednosmerný)

Podpora

Máš otázky alebo úvahy?

Detaily

CAM modul CONAX SMIT (jednosmerný)
Pohľad na zariadenie
Jednosmerný CAM modul CONAX SMIT používaný v prijímačoch vybavených rozhraním DVB-CI (TV, tuner alebo hlavná stanica). Modul podporuje karty v kódovacom systéme CONAX.
CAM modul je možné použiť s prijímačmi vybavenými rozhraním DVB-CI (TV, tuner alebo hlavná stanica). Bol testovaný na mnohých modeloch prijímačov od európskych, stredovýchodných, austrálskych a ázijských výrobcov. S vloženou dekódovacou kartou s aktívnym oprávnením modul umožňuje prístup k šifrovaným programom digitálnej televízie.
  • kompatibilné so štandardom DVB-CI (EN50221)
  • kompatibilné so štandardom ETR289
  • kompatibilné s protokolom ISO7816 T = 0, trieda A a trieda B.
  • kompatibilné so smernicou RoHS 2002/95/ES v platnom znení
  • kompatibilné s európskym kódovacím algoritmom CSA
Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zmeny v systéme kódovania alebo iné zmeny, napr kariet.

Technické dáta

Product type CAM module
Manufacturer SMIT
Coding system CONAX
type Single stream