MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Digifort LPR softvér - rozpoznávanie registračných značiek
Kód tovaru: K3020
Tovar bol stiahnutý z ponuky
LPR je jedným z hlavných modulov softvéru Digifort. Používa sa pre automatické čítanie a rozpoznávanie poznávacích značiek vozidiel. Ak sa vozidlo dostane do zorného poľa kamery, softvér vytvorí snímok, ktorý sa používa na analýzu obrazu, potom ho umiestni do databázy spolu s dátumom, časom a lokalitou. Ak existuje ďalšia databáza s poznávacími značkami, môže spolupracovať so softvérom Digifort.

Za pomoci odlišných pravidiel môže správca použiť viacero filtrov pre hľadanie:
 • kradnuté autá,
 • vozidlá, ktoré nemajú povolenie cestovať po danej trase,
 • vozidlá, ktoré nemajú platnú STK alebo iné osvedčenie,
 • vozidlá bez poistenia,
 • autá s nezaplateným parkovným a pokutami.
V prípade podozrenia systém spustí alarm, ktorý umožňuje rýchlu reakciu (akcia polície alebo inej služby).
Pre určenie okamihu na zhotovenie záberu s registračnou značkou sa použijú dve metódy:
 • Virtuálny snímač. Virtuálny snímač je založený na video detekcii pohybu. Idúce auto je rozpoznané ako pohybujúci sa objekt v obraze, zachytené vhodným spôsobom. Táto metóda eliminuje nutnosť používať ďalšie zariadenia, to však spotrebuje určité množstvo zdrojov servera.
 • Fyzický snímač. V tejto metóde je idúce vozidlo rozpoznané infračerveným senzorom, indukčnou slučkou alebo iným zariadením schopným rozpoznať pohybujúce sa vozidlá. Snímače spolupracujú so softvérom prostredníctvom I/O modulov. Po detekcii pohybu vozidla sú informácie odovzdávané do softvéru, čo vedie k zachyteniu obrazu vozidla a začatie procesu rozpoznávania ŠPZ. Tento prístup šetrí výpočtový výkon servera.
Charakteristické znaky softvéru Digifort LPR:
 • možnosť integrácie s existujúcimi databázami vozidiel,
 • vlastné interné databázy s neobmedzeným počtom položiek,
 • integrácia s modulmi I/O,
 • možnosť využitia analógových kamier pripojených cez video servery,
 • správne čítanie poznávacích značiek vozidiel idúcich rýchlosťou až 150 km/h,
 • vyhľadávanie fotografií vozidiel, ktoré využívajú dátum, čas, registračné číslo alebo iba jeho časť,
 • nástroje pre tvorbu reportov,
 • možnosť tlače snímkov vozidiel.
Digifort LPR softvér - rozpoznávanie registračných značiek
Vyhľadávanie vozidiel s evidenčnými číslami obsahujúcimi špecifické znaky na začiatku a na konci ŠPZ
Vygenerovaný report
LPR module in action
Srdcom tohto softvéru je vyhľadávač "Carmen" od spoločnosti ARH Inc. Vyznačuje sa vysokou 98% úspešnosťou a podporou pre písma zo všetkých častí sveta, vrátane čínštiny, latinčiny, cyriliky a arabských znakov (unikátna funkcia). Identifikácia jednotlivej značky trvá cca 0,08 s.
Vyhľadávač od spoločnosti ARH Inc. sa používa po celom svete v oblasti bezpečnosti a riadenia letovej prevádzky vykonávanej pomocou:
 • hraničnej stráže,
 • polície,
 • diaľníc,
 • letísk,
 • parkovacích miest,
 • fabrík,
 • bezpečnostných služieb,
 • bánk,
 • miest,
 • škôl, univerzít,
 • štadiónov,
 • obchodov, supermarketov, obchodných domov,
 • zdravotných centier, nemocníc.
Kompletný zoznam systémov so softvérom: Carmen Reference List.
Pre správne fungovanie modulu LPR musí byť systém vybavený vhodnými kamerami s vysokou citlivosťou a možnosťou HLC. Tieto funkcie zabezpečia vysoko kvalitné snímky počas noci a chránia kamery od osvetlenia vysokými lúčmi svetiel.
Tovar bol stiahnutý z ponuky
 
Digifort LPR softvér - rozpoznávanie registračných značiek
Kód tovaru: K3020