MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Digitálny program spoločnosti DIPOL
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Tento článok prezentuje vybavenie dostupné v našej ponuke a pripravenej pre distribúciu digitálnych satelitných vysielaní v komunálnych inštaláciách, často zvaných SMATV systémy.
Hromadný príjem satelitných digitálnych programov môže byť realizovaný niekoľkými spôsobmi:
SMATV systémy s multiprepínačmi
Systémy s multiprepínačmi umožňujú distribúciu satelitných signálov s oboma polarizáciami z jedného alebo dvoch satelitov k všetkým užívateľom. Každý užívateľ môže mať prístup (pomocou jeho satelitného prijímača) ku ktorýmkoľvek dostupným programom, a to rovnakým spôsobom, ako keby mal individuálnu satelitnú inštaláciu s jeho vlastnou parabolou. Používa sa však iba jedna spoločná parabola. Toto riešenie je väčšinou preferované projektantmi, vlastníkmi bytov k prenajatiu, rovnako tak ako väčšinou majiteľov bytov a správcami domu. Jedná sa o omnoho lepšie riešenie z hľadiska estetických kvalít budovy.
Každý odberateľ musí byť pripojený k výstupu multiprepínača, a to pomocou koaxiálneho káblu. To vyžaduje, aby bola táto inštalácia predpokladaná už vo fáze výstavby budovy, alebo aby boli použité optimálne riešenia v existujúcich budovách.
Tento druh inštalácií je obvykle budovaný až pre 100 odberateľov.
Ponuka multiprepínačov na trhu je veľmi široká. V prvom rade sa líši v počte vstupov a výstupov. Najpopulárnejšie sú tie označené 5/4, 5/8, 9/4, 9/8 (prvé číslo znamená počet vstupov, druhé číslo predstavuje počet výstupov). K dispozícii sú tiež 5/12, 5/16, 9/12, 9/16 typy.
Populárne systémy satelitnej televízie používajú dve polarizácie: horizontálnu a vertikálnu, a dve pásma: nízke a vysoké. Aby bol možný nezávislý príjem z ktorejkoľvek polarizácie a pásma, je potrebné v multiswitch inštaláciách použiť quatro konvertory, namiesto fullband typov používaných v individuálnych inštaláciách. Quatro konvertory majú štyri výstupy umožňujúce získať štyri kombinácie polarizácia - pásmo.
Multiprepínač pripája vývodku odberateľa k jednému z výstupov konvertora. Požiadaviek na prepínanie je vykonávané pomocou riadiacich signálov 22 kHz, a 14V/18V. V prípade multiprepínačov s 9 vstupmi, spolupracujúcich s dvoma konvertormi (príjem programov z dvoch satelitov), ďalší signál vyžadovaný pre výber konvertora je poskytnutý od DiSEqC alebo Tone Burst.
Okrem satelitnej televízie multiprepínače distribuujú pozemné televízne signály, ktoré sú tiež dostupné vo vývodke každého odberateľa.
Zariadenia a vybavenie používané v multiswitch inštaláciách:
 • quatro konvertory
 • satelitné televízne rozbočovače
 • multiprepínače a vyčlenené zosilňovače
 • TV-SAT vývodky
 • satelitné káble: TRISET
Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBUHF TV Antenna: DIPOL 19/21-60 (19-element)VHF TV Antenna: DIPOL 7/6-12 (7-element)FM Antenna: Dipol 1RUZ PM B (omnidirectional H+V)Antenna Triplexer - ZA 4MBroadband RF Amplifier: Alcad CA-215Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.9-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Multiswitch: TERRA MS-952Shielded Antenna Preamplifier LNA-101 15dBTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)
Grafická schéma inštalácie s multiprepínačmi
Pomocou použitia zosilňovačov je možné kaskádovito zapojiť dokonca až 20 multiprepínačov. V prípade väčších inštalácií sa odporúča rozdelenie na inžinierske siete.
6-way SAT / TV / FM Splitter 1>6 SignalTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)6-Way Splitter R-6 SignalTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)
Vo väčších inštaláciách by mali byť použité zosilňovače SA-501 R70501, SA-511 R70511 (pre multiprepínače s 5 vstupmi) alebo SA-901 R70901, SA-911 (pre multiprepínače s 9 vstupmi).
VÝHODY:
 • Všetky programy dostupné pre všetkých užívateľov
 • Zmeny vo vysielaní programov, počte transpondérov atď. nevyžadujú žiadne úpravy inštalácie.
NEVÝHODY:
 • Príjem programov je možný iba z dvoch satelitov
 • Do určitej miery zložitá kabeláž (mnoho úsekov káblov) - pri použití viac ako 20 vývodiek sa odporúča vytvoriť si návrh.
Tematicky spojený článok: Výber multiprepínača
SMATV systémy so súpravami QPSK-PAL prijímačov (QPSK-PAL transmodulátormi)
Prijímacie stanice používajúce tieto digitálne prijímače umožňujú užívateľom, aby prijímali digitálne satelitné vysielanie prostredníctvom bežných televízorov, vďaka premene pôvodných signálov komprimovaných MPEG-2 metódou s QPSK moduláciou na signály s VSB-AM moduláciou a PAL systémom farieb.
Toto riešenie je veľmi vhodné pre siete s 200 alebo viacerými vývodkami. Je tiež vhodné pre menšie inštalácie, v prípade prispôsobenej ponuky napr. v internátoch, penziónoch, hoteloch. Umožňuje hosťom prístup napr. k niekoľkým programom, bez rizika vzniku problémov so satelitnými prijímačmi.
Jeden modul umožňuje príjem jedného programu. Takže systém poskytuje možnosť výberu programov, ktoré majú byť distribuované.
Potrebná kabeláž má jednoduchšiu štruktúru, ako v prípade multiprepínačov - sériové spojenie vývodiek, pomocou jednej káblovej trasy.
Prijímač (modul) umožňuje konverziu digitálneho satelitného programu na analógový kanál v rámci pásma káblu (špeciálne kanály - hyper pásmo), alebo VHF/UHF pásma, ktoré je prijímateľné na každom televízore.
DVB-S Receiver: Alcad TP-559 (VSB mod. 1-69/S1-S41 )
Prijímač TP-544 R912061
Príklad prijímacej &distribučnej súpravy
Zariadenie a vybavenie používané v QPSK-PAL inštaláciách:
 • satelitný konvertor
 • prijímač - TP-544 R912061
 • rámová konštrukcia - MS-011 R91229
 • zosilňovač PA-700
 • programovacie zariadenie PS-003
 • FA-310 R912046 (jeden pre každých 5 prijímačov)
 • rozbočovače/odbočovače (bežne používané u pozemného televízneho vysielania budú postačujúce)
 • vývodky BM-100 + nástenné dosky EM-200.
VÝHODY:
 • Jednoduchá inštalácia, s jednou káblovou trasou
 • Možnosť využitia súčasnej anténnej inštalácie
 • Bez potreby dodatočných prijímačov.
NEVÝHODY:
 • Obmedzenie počtu prijímaných programov na približne 60 (rovnaký počet ako u káblového televízneho vysielania).
SMATV systémy so satelitnými IF/IF konvertormi
Pojem IF/IF konverzie. IF/IF konvertory digitálnych satelitných vysielaní sa používajú v inštaláciách s viac ako 40 vývodkami a sú vhodné pre dokonca až niekoľko stoviek odberateľov. Poskytujú prvé satelitné IF signály do vývodiek, bez potreby použitia multiprepínača. Proces konverzie spočíva vo výbere daného transpondéra - ktorý rozhoduje o frekvencii a polarizácii - a jeho vloženie do plánovanej výstupnej štruktúry v 950-2150 MHz pásme.
Toto riešenie umožňuje distribúciu signálov z niekoľkých satelitov pomocou jednej káblovej trasy. Odberatelia samozrejme potrebujú DVB prijímače. Takéto inštalácie môžu zaopatriť užívateľov ohromným počtom 240 až 320 digitálnych kanálov, avšak za predpokladu, že každý transpondér prenáša osem programov.
Grafická schéma zachycujúca princíp prevádzky
SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohľad na IF/IF konvertormi v montážnom ráme
Schému inštalácie s IF/IF konvertormi nájdete tu
Inštalácia umožňuje užívateľovi príjem dvoch digitálnych satelitných balíčkov (ako príklad: Cyfra+, Polsat Cyfrowy), distribuovaných pomocou jednej káblovej trasy.
Pre viac ako 40 vývodiek sa tento systém stáva lacnejším a ľahším na realizáciu v porovnaní s multiswitch inštaláciou.
Zariadenia a vybavenie používaná v inštaláciách s IF/IF konvertormi
 • zdroj energie FA-310 R912046 (pre 8 panelov, to je 16 konvertorov),
 • IF/IF konvertory UC-221 R91238 a UC-222 R91239,
 • zosilňovač PA-710 R91217,
 • rámová konštrukcia MS-011 R91229,
 • rozbočovače a odbočovače pracujúce v 5-2400 MHz pásme, v závislosti na dizajne: FI-243, FI-473, FD-210, FD-213, FD-219, FD-225, FD-410, FD-413, FD-419, FD-425
 • satelitné vývodky: BS-110 R90716 BS-210 R90717 BS-510 R90718 BS-710 R90719
 • satelitné káble: TRISET-113 - E1015, E1017, E1019, TRISET-11 - E1025, E1027, E1029.
VÝHODY:
 • možnosť prijímania programov z Ku a C pásiem,
 • plná transparentnosť čo sa týka rôznych druhov prenosu
 • schopnosť práce s analógovými a digitálnymi platformami
 • voľný výber transpondérov
 • iba jedna káblová trasa
 • ľahká inštalácia
 • jednoduché rozšírenie existujúcej inštalácie
NEVÝHODY:
 • potreba výberu distribuovaných programov
 • zmeny frekvencií transpondérov vyžadujú preprogramovanie prijímacej stanice
 • maximálna kapacita systému: 30 - 32 transpondérov
IF/IF moduly UC-221 &UC222
Tieto moduly obsahujú dva satelitné IF konvertory umožňujúce distribúciu signálov s rôznymi polarizáciami a z mnohých satelitov pomocou jednej káblovej trasy, bez použitia multiprepínačov. Pripúšťa výber 27 alebo 36 MHz šírky pásma a zapínanie/vypínanie AFC a AGC obvodov.
UC-221 je vybavený jedným vstupom a loopthrough k ďalšiemu panelu, UC-222 má dva vstupy a nemá loopthrough (používa sa, keď je potrebné distribuovať liché číslo transpondérov z jednej kombinácie polarizácie - pásma).
SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohľad na konvertor
Názov

UC-221

UC-222

Kód

R91238

R91239

Systém 

FM-TV/DVB-S

Počet vstupov
 

1

2

Počet konvertorov
 

2

2

Vstupný frekvenčný rozsah

MHz

950..2150

Výstupný frekvenčný rozsah

MHz

950..2150

Možnosť šírky pásma transpondéra

MHz

15/27/36

Step of frequency adjustment

MHz

1

Úroveň vstupného signálu

dBuV

45..85

dBm

-20..-60

Výstupná úroveň

dBuV

83

Adjustment of output level

dB

20

20

Selektívnosť

MHz

40 (transponder 36MHz)
30 (transponder 20MHz)
20 (transponder 15MHz)

AFC 

on/off

AGC

dB

40 (typical)

Pass-through attenuation

dB

<1

Napájanie konvertora

V DC

12/18

12/18 (dva satelitné vstupy)

mA

375 max

375max

Napájanie

V

+3.3 +5 +12 +24

mA

200 300 125+LNB (KU BAND)
LNB (18V) C/KU BAND

SAT IF zosilňovač PA-710
Sat IF Amplifier PA-710 - ALCAD(for IF / IF converters)
Pohľad na zosilňovač
Názov

Zosilňovač PA-710

Kód

R91217

Systém 

FM-TV/DVB-S

Frekvenčný rozsah

MHz

950...2150

Zisk

dB

40 +/- 2.0

Gain adjustment

dB

-20

Testovací výstup

dB

-30 +/- 3.0

Maximálna výstupná úroveň

dBuV

120 (IMD3 -35dB)
110 (IMD2 -35dB)

Noise úroveň

dB

8 +/- 1.0

Pass-through zoslabenie

dB

2 +/-1.0 (47...862MHz)

Napájanie

V

+24

mA

120

Zosilňovač sa používa pre koncové zosilnenie IF signálov po konverzii v súprave IF/IF konvertorov, pred ďalšou distribúciou v inštalácii..
Satelitné IF rozbočovače
Názov R90636 - Rozga%u0142%u0119%u017Anik Sat FI-243 dwukrotny 4,5 dB Alcad
FI-243
R90637 - Rozga%u0142%u0119%u017Anik Sat FI-473 czterokrotny 7,5 dB Alcad
FI-473
KódR90636R90637
Počet výstupov
24
Zoslabenie IN-OUT [dB]  
5-47 MHz48
47-862 MHz4-4.58-8.5
950-2150 MHz4.5-6.58.5-11
2150-2400 MHz5.5-611-13
Satelitné IF odbočovače
 
NázovFD-210FD-213FD-219FD-225FD-410FD-413FD-419FD-425
KódR90653R90633R90634R90635R90654R90638R90639R90640
Počet výstupov22224444
Útlm odbočovača [dB]        
5-47 MHz26-24.528323627-25.5283336
47-230 MHz24.5-21.528-2532-30.536-34.525.5-22.528-2633-3136-34.5
230-862 MHz17-1321.5-17.527.5-2433-3018.8-1522.5-18.528-2432.5-30
950-2150 MHz12.5-8.517-1223-17.530-2614.5-10.218-13.523-18.530-25.5
2150-2400 MHz8.5-812-11.517.5-1726-25.510.2-9.713.518.5-17.525.5-25
Pass-through zoslabenie [dB]        
5-47 MHz0.80.60.50.51.5-1.710.50.5
47-230 MHz0.8-10.6-0.70.50.51.7-1.81-1.30.5-0.80.5-0.6
230-862 MHz1.2-1.70.9-1.20.5-0.80.5-0.62.1-2.71.5-20.9-10.7-0.9
950-2150 MHz1.8-31.2-20.8-1.40.6-12.9-4.72-31.2-1.80.9-1.3
2150-2400 MHz3.52-2.31.4-1.61.24.7-53-3.51.8-21.2-1.5
 BS-110BS-210BS-510BS-710
Kód R90716 R90717 R90718 R90719
Frekvenčný rozsah[MHz]4-24004-24004-24004-2400
Pass-through zoslabenie[dB] - 2.2-3.2 0.8-1.4 0.6-1.1
Útlm odbočovača [dB]3.6-4.71014.5-1520
Podobné otázky sú popísané v článku SMATV systémy...
Schémy inštalácií
Grafická schéma inštalácie s IF/IF konvertormi nájdete tu... Vyzývame čitateľov, aby posielali svoje dotazy a poznámky na adresu: pawel@dipol.com.pl