MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

DVB-T

Č.
Názov
Údaje
1
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
2016-10-29
2
Implementácia pozemného TV vysielania (DVB-T) v Poľsku
{{ * pár slov o DVB-T * aké sú výhody digitálneho TV vysielania? * akú anténe pre DVB-T? * merania digitálnych pozmených TV signálov}}
2016-09-01
3
Zosilňovače TERRA - nominované na ocenenie
Profesionálnym prístupom k problému zosilnenia televízneho signálu v modernom DVB-T a SMATV systéme je použitie kanálových zosilňovačov, ktoré umožňuje presné riadenie zisku a zníženie šumu.
2012-09-01
4
Digitálne DVB-T modulátory - sortiment a aplikácie
Konverzie pásma audio-video (A/V) signálov do rádiovej frekvencie (RF) sa nazýva modulácia. Tento proces umožňuje distribúciu signálov prichádzajúcich zo všetkých druhov zdrojov, ako sú počítače, DVD prehrávače, bezpečnostné kamery a pod. prostredníctvom anténnych systémov. Prístroj používaný na tento účel (modulátor) je vybavený jedným párom alebo sadou A/V vstupov (SCART, RCA, HDMI) a RF výstupom. Výstupný signál dodávaný do anténneho systému je k dispozícii v distribučnej sieti ako dodatočný televízny kanál (alebo multiplex - v prípade DVB-T ...
2013-07-08
5
Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T anténne systémy
Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.
2011-10-10
6
Úprava SMATV/MATV/spoločných anténnych systémov pre príjem DVB-T vysielania
Naším cieľom pri tvorbe tohto dokumentu bolo informovať potenciálnych investorov, projektové kancelárie a inštalačné firmy o témach, spojených s MATV/zdieľanými anténnymi systémami, najmä ich modernizácia a prispôsobenie sa požiadavkám DVB-T.
2011-12-06
7
Meranie a zosilnenie DTT (DVB-T) signálov
Článok o meraní signálu v DVB-T systémoch. To vysvetľuje význam nameraných hodnôt pre kvalitu príjmu. Časť týkajúca sa zosilnenia signálu umožňuje lepší výber RF zosilňovačov a to najmä v prechodnom období (z analógovej TV na digitálnu).
2011-04-05