MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Extender VGA TRVGA300 na UTP/FTP
Kód tovaru: M1679
Tovar bol stiahnutý z ponuky
CAT5 VGA Extender TRVGA300
Pohľad na VGA vysielač
CAT5 VGA Extender TRVGA300
Predný panel prijímača
CAT5 VGA Extender TRVGA300
Zadný panel prijímača, s DIP prepínačmi
Charakteristické vlastnosti:
  • prenos VGA signálu cez krútenú dvojlinku (UTP/FTP)
  • prenos na vzdialenosť až do 300 metrov
Vysielač/prijímač TRVGA300 slúži na prenos VGA signálu cez krútený pár, UTP/FTP káble, na vzdialenosť až do 300 metrov. Ide o set, kde vysielač mení VGA signál na vyváženú formu vhodnú na prenos po krútenom páre CAT5 kábla, prijímač späť mení formu na pôvodnú. Tri páry sú použité pre RGB komponenty, zatiaľčo štvrtý pár na prenos synchronizačného signály.
Na zadnom paneli prijímača sa nachádzajú switche pre vyrovnanie charakteristiky UTP/FTP kábla. Každá farebná zložka a synchronizačný signál majú individuálne switche. Všetky switche musia byť v rovnakej pozícii pre dané vzdialenosti. Skutočné rozlíšenie výstupného signálu závisí od režimu vstupného signálu a vzdialenosti prenosu. DIP switche poskytujú správne prenos parametrov na vzdialenosť od 0 až 300, s krokmi po 50m. Správne nastavenie príslušnej dĺžky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Nastavenie DIP prepínačov pre rôzne dĺžky UTP/FTP kábla
S ohľadom na to, že každá z farebných zložiek obrazu je prenášaná po samostatnom krútenom páre UTP/FTP kábla a páry nemajú rovnakú dĺžku, farby na výstupe môžu byť mierne posunuté v porovnaní s pôvodným signálom. Je to vidieť v prípade väčšej vzdialenosti - až 2 pixely na 300 m. Tento jav môže byť prakticky eliminovaný vyrovnaním dĺžky páru a výsledných parametrov jednotlivých ciest ich "prekladaním" - prerozdelením vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom na tri rovnaké časti a menením častí po každej časti, takže každá farba je prenášaná cez tri rozličné páry. Táto myšlienka je odprezentovaná v nasledujúcom obrázku. Synchronizačný signál je prenášaný cez rovnaký pár.
Schéma "prekladania" párov v UTP/FTP kábli za účelom kompenzovania rôznych dĺžok a parametrov
Iný spôsob kompenzácie posunu zložky farieb, najmä môže byť rozdelenie kábla ťažké alebo nemožné, je zväčšenie dĺžky kratších párov. Najjednoduchší spôsob ako zistiť rozdiely v dĺžkach je sledovaním bielej zvislej čiary o šírke jeden pixel na čiernom pozadí na obrazovke monitora. Je ľahké vytvoriť takú čiaru pomocou napr. "Paint" programu. Rozdiely v dĺžke sa objavia na obrazovke ako farebné podčiary.

S rozlíšením 1280x1024 @ 60Hz je doba trvania vodorovnej čiary 14,6. To dáva 11,4 ns (14,6 us/1280) pre bod (pixel). Elektrický signál sa pohybuje v skrútenej dvojlinke na približne 192 miliónov m/s. Ekvivalent posunu o jeden pixel možno vypočítať podľa vzorca: 192 000 0000 000 000 * 0,000 000 0114 = 2,19 m. Ak je napríklad nejaká zložka farby posunutá o 2 pixely (z tých najsprávnejších farieb - viď obr. B) znamená to, že príslušné dvojica by mala byť predĺžená o 4,4 m. Na meranie rozdielu v dĺžke možno tiež použiť ohmmeter - kratšie páry budú mať nižší odpor. Nastavením extra dĺžky je možné eliminovať toto "rozptýlenie". Tento jav je zanedbateľný pre vzdialenosti do 50 m.

Pre meranie dĺžkových rozdielov je možné využiť ohmmeter - kratšie páry budú mať menší odpor
Fenomén rozdelenia farieb po prenose cez dlhý UTP/FTP kábel
Popis prepojenia
Technické údaje:
Názov:Extender VGA TRVGA300 na UTP/FTP
Kód:M1679
Dosah:300 m
Vstupná/výstupná impedancia (VGA):75 Ω
Vstupná/výstupná impedancia (UTP/FTP):100 Ω
Rozmery:118x30x48 mm / 118x30x54 mm
Váha:0,08 kg
Maximálne rozlíšenie/vzorkovacia frekvencia/vzdialenosť:1900 x 1200 / 80Hz / 100 m
1024 x 768 / 60 Hz / 300 m
Napájací adaptér:DC zásuvka (5,5/2,1 mm)
Napätie:12 VDC
Príkon:70 mA / 170 mA
Tovar bol stiahnutý z ponuky
 
Extender VGA TRVGA300 na UTP/FTP
Kód tovaru: M1679