MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Hlavná stanica Alcad
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Oblasti použitia.
V mnohých krajinách je pri poskytovaní pozemných televíznych signálov obyvateľom bytových domov vyžadovaná zákonom. Nájomné domy, penzióny, hotely atď. musia byť obvykle vybavené samostatnou súpravou antén. Použitie kanálových zosilňovačov a hlavných staníc umožňuje udržiavať pekný vzhľad fasád a umožňuje každému užívateľovi získať prístup k pozemným a satelitným televíznym signálom.
Hlavné stanice vyrábané spoločnosťou Alcad sa skladajú zo súpravy panelov, ktoré umožňujú:
 • Prijímanie pozemného analógového televízneho vysielania
 • Prijímanie pozemného digitálneho televízneho vysielania (DVB-T)
 • Prijímanie digitálnych a analógových satelitných programov
 • Distribúcia satelitných signálov majiteľom satelitných prijímačov
1.1 Distribúcia pozemných analógových signálov
Pozemné televízne analógové signály by v komunálnych inštaláciách mali byť distribuované (MATV/SMATV systémy) pomocou kanálových zosilňovačov, alebo - dodatočne - kanálových konvertorov. Riešenie s konvertormi by malo byť používané pre veľké inštalácie, kde sa neodporúča distribuovať signály na rovnakých kanáloch, na ktorých sú vysielané, alebo - kvôli staršej inštalácii - je tu potreba prevodu kanálov z V pásma na nižšie kanály.
Vo veľkej inštalácii sa môžu vyskytnúť parazitné signály, ktoré budú mať za následok vznik odrazov. Okrem toho, použitie konverzie umožňuje premeniť pôvodné signály na kanály ležiace v nižších pásmach - čo je potrebné pre inštalácie používajúce staršiu kabeláž, ktorá nie je vhodná pre prácu v UHF pásme alebo vo vyššej časti tohto pásma.
1.2 Súprava pozemných televíznych konvertorov a kanálových zosilňovačov:
 • Rámová konštrukcia: ZP-004 R905514
 • AC/DC adaptér: AS-102 (pre dvanásť ZG R90500 vložiek)
 • Kanálový konvertor: CO-405 R905079
 • Kanálový konvertor CO-705 R905080
 • Kanálový zosilňovač: ZG-201 R90512
 • Kanálový zosilňovač: ZG-401 R90517
 • Kanálový zosilňovač: ZG-601 R90538
 • Spojovací most: ZP-002 R90552
 • Koncový odpor (75 ohm): RM-075 R90504
obr.1. Konvertory pozemného televízneho vysielania CO-405/705 a kanálové zosilňovače ZG-601/401
Obr.2. Kanálové zosilňovače ZG-401, ZG-601, ZG-201
2.1 DVB-T prijímače.
V mnohých krajinách je viditeľné rozšírenie pozemného digitálneho televízneho vysielania. Digitálne systémy umožňujú distribúciu niekoľko kvalitných digitálnych televíznych kanálov prenášaných na skorej samostatnom analógovom kanály, pomocou súčasnej RF technológie.
Úlohou OFDM-PAL prijímačov/konvertorov je prijímať a prevádzať digitálny signál na analógovú podobu, aby bolo možné ju tak distribuovať v komunálnej anténnej inštalácii a prijímať pomocou štandardných televízorov. Súprava by mala obsahovať počet panelov odpovedajúci počtu kanálov, ktoré majú byť distribuované.
2.2 Súprava modulov pre príjem a distribúciu DVB-T vysielania:
 • Rám: MS-011 R91229
 • AC/DC adaptér FA-310 pre 4 TO-544 penaly: R912046
 • Digitálny terestriálny prijímač: TO-544 OFDM-PAL stereo R905066
 • Digitálny terestriálny prijímač: TO-551 OFDM-PAL mono
 • Širokopásmový zosilňovač: PA-720 R912093
 • Programátor: PS-003 R912032
Obr. 3. Súprava OFDM-PAL prijímačov
3.1 Súprava satelitných prijímačov. V komunálnej inštalácii môžu byť distribuované tiež satelitné programy. V ponuke spoločnosti Alcad je súprava digitálnych panelov TP-561/TP-544. Jeden panel sa používa pre prijímanie jedného digitálneho programu. Hlavná stanica je alternatívou multiswitch inštalácie. Takéto riešenie je určené pre hotely a penzióny, nakoľko pri ňom nie je nutné do hotelových izieb umiestňovať satelitné prijímače.
3.2 Súprava digitálnych satelitných prijímačov:
 • Rámová konštrukcia: MS-011 R91229
 • AC/DC adaptér: FA-310 R912046 (pre 4 TP-561/544 panely)
 • Digitálny satelitný prijímač: TP-561 QPSK/PAL Stereo BG CI R912066
 • Digitálny satelitný prijímač: TP-544 QPSK/PAL Stereo DK R912061
 • Širokopásmový zosilňovač: PA-720 R912093
 • Programovacie zariadenie: PS-003 R912032
Obr. 4. Súprava QPSK / PAL prijímačov (pre BG: TP-561)
4.1 Satelitné IF/IF konvertory.
V prípade nájomných domov, kde je počet vývodiek väčší ako 100, je rozumné nainštalovať IF/IF konvertory. Toto riešenie umožňuje zvoliť zaujímavých sprostredkovateľov niekoľkých satelitov a umiestniť je v rámci satelitného sprostredkovacieho frekvenčného pásma. V tomto prípade je to vyžadované pre inštalácie pracujúce v až 2150 MHz.
Také riešenie vyžaduje, aby mali odberatelia satelitné prijímače. Spoločnosť Alcad ponúka dva typy panelov, obidva obsahujú dva konvertory; UC-221 má iba jeden vstup a loopthrough výstup, UC-222 - dva vstupy bez loopthrough. Týmto spôsobom je možné distribuovať lichý počet sprostredkovateľov z príslušného výstupu Quatro konvertora.
4.2 Súprava IF/IF konvertorov:
 • Rámová konštrukcia: MS-011 R91229
 • Programovacie zariadenie: PS-003 R912032
 • FA-310 R91204 - AC/DC adaptér pre UC-221/UC-222 konvertory
 • IF/IF Konvertor: UC-221 R91238 - 1 vstup + loopthrough
 • IF/IF Konvertor: UC-212 R91239 - dva vstupy
 • Širokopásmový IF zosilňovač: PA-710 R91217
Obr.5. Súprava IF/IF konvertorov: UC-222, UC-221