MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Informácie k autorským právam (Copyright)
Obsah celej stránky je duševným majetkom a teda chránený zákonom o autorských právach.

Reprodukcia celej alebo len časti obsahu tejto intetnerovej stránky - textu a grafiky** v akejkoľvek forme je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa priestupkom voči zákonu o ochrane duševného vlastníctva a teda porušením zákona.


Linkovanie na našu stránku.
Je dovolené umiestniť na svoju internetovú stránku maximálne 30 slov alebo výrazov za účelom citovania článku a vytovrenia linku.
Odmietame žiadosti o kopírovanie grafického obsahu našej stránky**.
** "grafikou" sa rozumejú súbory formátu GIF, JPEG, TIFF, or PNG ako aj screenshoty zhotovené z našej stránky.