MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

WLAN, LAN

Príkladové štúdie

Inštalácia WiFi karty
(ukážka na karte TP-Link PCI TL-WN551G)
Originálnu poľskú verziu napísal Lukasz Kopciuch
Inštalácia je veľmi podobná pri každej karte / adaptéri TPLINK
WiFi adaptér/karta umožňuje komunikáciu a prístupovým bodom (AP - Access Point) pomocou elektromagnetických vĺn v pásme 2,4GHz (štandardy 802.11 b/g) alebo 5GHz (štandard 802.11a). Pre správne fungovanie tejto technológie je nutné správne adaptér/kartu nainštalovať a nakonfigurovať. V tomto čláku si tieto procedúry predvedieme na WiFi karte PCI WLAN TP-Link TL-WN551G N2970.
PCI WiFi karta (s technológiou eXtended Range) TP-Link TL-WN551G N2970
Najskôr je nutné kartu namontovať do počítača. Zasunte ju do niektorého voľného PCI slotu (samozrejme pri vypnutom počítači).
Pohľad na kartu v PCI slote
Po zapnutí počítača Vás bude operačný systém informovať o nájdení nového HW (vďaka tomuto si overíte, že ste kartu správne namontovali). Na oznam nie je nutné klikať - inštalácia ovládačov bude vykonaná za pomoci SW vybavenia dodávaného výrobcom karty.
Oznam o nájdení nového HW
Inštaláciu začnite vložením pribaleného CD do mechaniky. Na CD disku sa nachádza adresár "TL-WN510G_550G_551G" a v ňom súbor Setup.exe. Spustite tento súbor.
Pohľad na adresár so súborom Setup.exe
Spustí sa sprievodca inštaláciou. V úvodnom okne kliknite na tlačidlo Next.
Sprievodca inštaláciou
V ďalšom okne musíte vybrať jednu z troch možností inštalácie:
 • Nainštalovač ovládače a doprovodné utility
 • Nainštalovať iba ovládače
 • Vytvoriť diskety s ovládačom
Vyberte prvú voľbu (Install Client Utilites and Driver) a kliknite na tlačidlo Next.
Možnosti inštalácie
Program Vás bude informovať, že táto voľba vyžaduje pre dokončenie inštalácie reštart systému. Kliknute na tlačidlo Yes pre pokračovanie inštalácie.
Informácia o požiadavke na reboot systému
V ďalšom okne máte možnosť výberu cieľového adresára, kde sa nakopírujú potrebné súbory (predvolená cesta je C:\Program files\TP-LINK\TWCU). Kliknutím na tlačidlo Browse je možné tento adresár zmeniť, ale predvolené nastavenie nie je potrebné meniť, kliknite preto na tlačidlo Next.
Voľba cieľového adresára pre súbory
V ďalšom okne je možné zvoliť umiestnenie programových ikôn v ponuke Štart. Túto voľbu tiž nie je nutné meniť, potvrdte predvolené hodnoty kliknutím na tlačidlo Next.
Voľba umiestnenia ikôn programu
V ďalšom okne sú zobrazené informácie o programe TWCU, ktorý je doporučené využívať pre optimálnu prevádzku WiFi karty. Využívaním utilít tretej strany môže dochádzať k nesprávnej funkcii alebo môžete prísť o niektoré pokročilé funkcie. Kliknite na tlačidlo Next.
Informácie o programe TWCU
Dostupné voľby:
 • TP-LINK Wireless Client Utility (TWCU) and Supplicant ( Doporučované)
 • Third-Party Supplicant
Vyberte prvú možnosť a kliknite na tlačidlo Next.
Voľba ovládacej utility
V ďalšom okne vás sprievodca informuje o tom, že sa všetky ovládače nainštalujú automaticky. Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK.
Informačné okno
Stavové okno vás bude informovať o priebehu inštalácie.
Stavové okno
V prípade operačného systému Windows XP (TM) sa zobrazí nasledujúce okno. Kliknite na tlačidlo Continue Anyway.
Okno kompatibility Windows XP (TM)
Posledné je okno, ktoré informuje o úspechu celej inštalécie a o potrebe reštartu systému. Označte voľbu Yes, I want to restart my computer now a kliknite na tlačidlo Finish.
Správa o úspešnom nainštalovaní ovládačov a o potrebe rebootu
Po opätovnom spustení operačného systému sa v oznamovacej oblasti objavia dve nové ikony. Poklepte na ikonu označenú dvojitou šípkou.
Nové ikony v oznamovacej oblasti
Zobrazí sa okno ovládacieho softvéru "TP-LINK Wireless Client Utility". Okno obsahuje tri záložky (hlavné sekcie):
 • Current Status - momentálny stav WiFi karty
 • Profile Management - správa profilov
 • Diagnostics - informácie o štatistikách (prijaté/odoslané údaje, a pod.)
Hlavné okno "TP-LINK Wireless Client Utility"
V prvom kroku konfigurácie pripojenia vytvoríme nový profil. Kliknite na záložku Profile Management a následne na tlačidloScan.
Záložka "Profile Management"
V novom okne sa zobrazia bezdrôtové siete v dosahu karty.
Dostupné bezdrôtové siete
Poklepte na riadok s vybranou sieťou. Zobrazí sa nové okno s predvoľbami pre nový profil. Na záložke General vyplnte meno profilu - Profile Name.
Okno nového profilu
Ak sieť využíva šifrovanie, prejdite na záložku Security, označte požadovaný protokol a kliknite na tlačidlo Configure.
Voľby zabezpečenia
Zobrazí sa nové okno s obsahom podľa vybraného protokolu. V našom príklade sa zobrazí okno pre zadanie hesla protokolu WPA/WPA2.
Okno pre zadanie hesla protokolu WPA/WPA2
Dokončite vytvorenie profilu kliknutím na tlačidlo OK v pôvodnom okne.
Pohľad na okno "Profile Management" s novým profilom
Zadané parametre môžete overiť na záložke Current Status. Ak ste údaje vyplnili správne, ikona v oznamovacej oblasti sa zmení - viď záber obrazovky nižšie.
Pohľad na oznamovaciu oblasť
Prečítajte si tiež užitočný článok Ako nakonfigurovať router.
WiFi adaptéry/karty v ponuke DIPOLu:
 • TP-Link USB TL-WN321G 2.4GHz 54Mbit/s N2920
 • TP-Link USB (eXtended Range) TL-WN620G 108Mbit/s N2923
 • TP-Link PCMCIA (eXtended Range) TL-WN510G 54Mbit/s N2930
 • TP-Link PCMCIA (eXtended Range) TL-WN610G 108Mbit/s N2933
 • TP-Link miniPCI TL-WN562AG 2.4 &5 GHz 54 Mbit/s N2965
 • TP-Link mini PCI (eXtended Range) TL-WN662AG 2.4 &5 GHz 108 Mbit/s N2966
 • TP-Link PCI (eXtended Range) TL-WN551G N2970
 • TP-Link PCI TL-WN353GD N2971
 • TP-Link PCI (eXtended Range) TL-WN651G 108 Mb/s N2973
 • TP-Link PCI (eXtended Range) TL-WN653AG 2.4 &5 GHz 108 Mbit/s N2976
 • TP-Link USB 802.11n (draft 2.0) TL-WN821N, 300Mbit/s N3221
 • TP-Link PCMCIA 802.11n (draft 2.0) TL-WN910N, 300Mbit/s N3231
 • TP-Link miniPCI 802.11n (draft 2.0) TL-WN861N, 300Mbit/s N3261
 • TP-Link PCI 802.11n (draft 2.0) TL-WN851N, 300Mbit/s N3271