Instalacja certyfikatu dokumentu

Všetky faktúry s DPH a proforma faktúry dostupné v záložke Môj účet na webovej stránke DIPOLu sú súbory PDF, ktoré je možné otvoriť pomocou všeobecne dostupných programov. , ako je napríklad Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/). Tieto programy umožňujú aj overenie dokumentu z hľadiska prípadných zmien jeho obsahu, ktoré by mohli nastať po jeho podpísaní kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Ak ste už predtým na svoj počítač nainštalovali certifikát vydaný Certifikačným centrom pre DIPOL, ktorý sa používa na podpisovanie elektronických dokumentov, program Adobe Reader umožní úplné overenie odoslaného podpisu.
Keď však otvoríte dokument PDF, zobrazí sa nasledujúca správa:
Platnosť certifikátu dokumentu je NEZNÁMA. Autora nie je možné overiť.
to znamená, že vyššie uvedený certifikát nebol nainštalovaný na vašom počítači a nebol vami uznaný ako dôveryhodný.
Aby ste mohli overiť dokument, musíte nainštalovať certifikát a schváliť ho ako dôveryhodný.
Nižšie je uvedený postup:
  • Kliknite na tlačidlo Panel podpisu v pravom hornom rohu programu Adobe Reader.
  • Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia informácie o podpise vrátane dátumu a času podpisu a či sa dokument od jeho podpísania zmenil.
  • Ak chcete pridať certifikát k dôveryhodným identitám, po rozbalení vetvy Podrobnosti podpisu kliknite na Podrobnosti o schválení...
  • Po kliknutí na Podrobnosti o schválení... sa zobrazí okno s podrobnosťami certifikátu.
  • Prejdite na kartu Dôvera a kliknite na Pridať k dôveryhodným identitám...
  • Keď kliknete na tlačidlo Pridať k dôveryhodným identitám..., Adobe Reader zobrazí nasledujúcu správu:
  • You should confirm the request by clicking "OK". In the new window you will be able to approve the certificate.
  • Ponechajte predvolené možnosti Použiť tento certifikát ako dôveryhodný koreňový certifikát a Schválené dokumenty predvolené. Po potvrdení certifikátu kliknutím na OK zatvorte všetky okná a zatvorte dokument PDF.
  • Pri opätovnom otvorení podpísaného dokumentu je úvodná správa Platnosť certifikátu dokumentu NEZNÁMA. Autor nemôže byť overený sa zmení na Schválené DIPOL Sp. J. , DIPOL Sp. J.. Certifikát vydaný: Certum Level IV CA.
+++Odteraz všetky faktúry s DPH a proforma faktúry vystavené v elektronickej forme spoločnosťou DIPOL a podpísané kvalifikovaným podpisom spoločnosti budú obsahovať tieto informácie.