MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Montážna technika

Montáž konektorov

Inštrukcie ako správne ochrániť kontakty
s pomocou samovulkanizujúcej pásky SCAPA 2501
Originálna poľská verzia Lukasz Sawicki
Samovulkanizujúca páska SCAPA 2501 je založená na PIB (polyisobutylén) gume. Je to univerzálny materiál na ochranu pred vodou, koróziou spojov a opravovaných káblov - používaný v interiéri aj exteriéri. Vlastnosti výrobku a jeho správne aplikovanie zabezpečuje vodotesné spojenie (pred sladkou aj slanou vodou) v širokom teplotnom rozmedzí.Páska SCAPA 2501 je dostupná v dvoch dĺžkach:
  • E9751 - 3-metrová samovulkanizujúca páska PIB SCAPA 2501 0,50*19mm
  • E9755 - 10-metrová samovulkanizujúca páska PIB SCAPA 2501 0,50*19mm
Táto samovulkanizujúca páska poskytuje základnú ochranu spojov v napájacích sieťach, telekomunikáciách, inštaláciách RF
Povrch, na ktorý chceme aplikovať pásku musí byť čistý a suchý (žiadna špina, mastnota, prchavé, alebo leptavé látky).
Aplikačná metóda: Oviňte pásku (bez plastového prekladu) okolo objektu, natiahnite ju do takej miery, že sa jej šírka zmenší na 2/3 a prekrývajte na 50%. To zaručí pevné priľnutie pásky k objektu a vzájomné spojenie vrstiev. Správne natiahnutie je veľmi dôležité pre vulkanizačný proces. Celková doba vulkanizácie zaberá asi 24 hodín pri teplote 20oC.
Zvýšením teploty túto dobu adekvátne skrátite.
Inštrukcie dole umožňujú inštalujúcemu urobiť prácu správne - príklady ukazujú ako ochrániť BNC konektor a N konektor WLAN antény.
Nejedná sa o lepiacu pásku, lepiaci efekt je uchovaný pomocou vulkanizovania medzi vrstvami pásky. Povrch, na ktorý chceme aplikovať pásku musí byť suchý, bez mastnôt a olejov. Inštalačná teplota musí byť vyššia ako 0oC (Zvýšením teploty skrátite dobu vulkanizácie - pri 20oC trvá 24 hodín). Konečné obalenie je celistvé a homogénne, pevne prichytené na povrch. Je nemožné ju odmotať
Self-Amalgamating Tape: PIB SCAPA 2501 0.50*19mm/3m
Pohľad na pásku v ochrannom obale.
Vyberte pásku z obalu a odstráňte plastová páska, ktorá zabraňuje rozmotaniu.
Odviňte koniec pásky (ide s ochrannou fóliou, odstráňte ju pred aplikovaním pásky).
Ochranná fólia musí byť odstránená z pásky, zabraňuje samovulkanizovaniu na kotúči.
Je dôležité pamätať na správne napnutie pásky počas aplikácie pásky - je to podmienka adekvátnej ochrany. Tento obrázok ukazuje kúsok pásky pred napnutím.
Správne aplikovanie vyžaduje ovinutie objektu tak, že pri tom napíname pásku aby sa jej šírka zúžila na 2/3 pôvodnej šírky. Páska je pružná a trvanlivá.
Príklad 1 - ochrana BNC spojenia
Pohľad na BNC spojenie
Začnite na kábli pred konektorom - zaručí to správnu ochranu celej zostavy.
Poznámka: Zabraňujte zamotávaniu ochrannej fólie, iba ju držte palcom
Napínajte pásku, ako bolo spomenuté hore - umožní to dosiahnuť pevnú a trvanlivú ochranu. Jednou rukou držte koniec pásky na počiatočnom bode, druhou ju napínajte s dostatočnou silou tak, aby sa zúžila na 2/3 pôvodnej šírky.
Navíjajte ju na sústavu, napínajte a vytvárajte 50% prekrytie
Spojenie je ochránené proti každému počasiu a prírodným podmienkam
- vlhkosť, voda, špina

Po obalení si páska obnoví svoju pôvodnú dĺžku, pričom sa uťahuje a tvaruje. Umožňuje to ochranu proti veľmi nepravdepodobným činiteľom.
Príklad 2 - WLAN anténne pripojenie
Pohľad na spojenie kábla s N-konektorom a WLAN anténou.
Začnite na kábli pred konektorom - zabezpečí to správnu ochranu celého spojenia.
Napínajte pásku, ako bolo spomenuté hore - umožní to dosiahnuť pevnú a trvanlivú ochranu. Jednou rukou držte koniec pásky na počiatočnom bode, druhou ju napínajte s dostatočnou silou tak, aby sa zúžila na 2/3 pôvodnej šírky.
Poznámka: Zabraňujte zamotávaniu ochrannej fólie, iba ju držte palcom
Navíjajte ju na sústavu, napínajte a vytvárajte 50% prekrytie
Spojenie a priestor medzi konektorom a anténou proti každému počasiu a prírodným podmienkam - vlhkosť, voda, špina.

Po obalení, si páska obnoví svoju pôvodnú dĺžku, pričom sa uťahuje a tvaruje. Umožňuje to ochranu proti veľmi nepravdepodobným činiteľom.