MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Monitoring objektov

Inteligentné kamerové systémy
Inteligentné kamerové systémy založené na analýze obrazu a nepretržitom monitoringu samotného systému, dramaticky zvyšuje efektivitu správy systému operátorom.
Nepopierateľnými výhodami sú:
 • povinnosti niekoľkých operátorov zvláda jedna osoba,
 • eliminácia ľudských chýb spôsobených hlavne stratou koncentrácie z dôvodu monotónnosti práce,
 • obmedzenie počtu akcií vykonávaných operátorom (zvyšnú prácu zastane automatizovaný systém),
 • samo-monitoring systému a detekcia akýchkoľvek abnormalít,
Analýza obrazu je významným vylepšením kamerového systému, ktoré výrazne uľahčuje prácu operátora. Prakticky eliminuje väčšinu nudnej práce, medzi ktorú patrí hlavne neustále sledovanie monitora. Vstavané inteligentné funkcie prakticky eliminujú riziko premeškania kritických momentov, ktoré sú veľmi dôležité pre zaistenie bezpečnosti sledovanej oblasti
Použitie takejto funkcionality vo veľkých systémoch (s veľkým počtom kamier) umožňuje zredukovať počet operátorov. Malé systémy môžu bežať v plne automatickom režime (bez operátora). Ďalšou možnosťou je kombinovaná prevádzka, napr. monitoring s podporou operátora cez deň a automatika počas noci.
V závislosti od štruktúry a použitých komponentov, je možné analýzu obrazu vykonať na rôznych miestach systému:
 • v IP kamere alebo video servery (pomocou vstavaného firmware),
 • v analógovom systéme - v DV rekordéri,
 • v ovládacom softvéri (IP kamery a video servery).
Článok o ovládacom softvéri NUUO.
Softvérový balík NUUO
Modul obrazovej analýzy a systémového monitoringu, ktorý je súčasťou balíka NUUO môže reagovať na tieto udalosti:
 • stratu video signálu,
 • detekciu pohybu,
 • objavenie sa nových objektov,
 • zmiznutie objektov,
 • stratu zaostrenia,
 • úderu do kamery.

Okrem toho je schopný:
 • spočítania objektov,
 • monitoring správcovského počítačového systému,
 • monitoring stavu alarmových vstupov.
Všetky prípady sú chránené aplikáciou "Guard" (reakcia na udalosti) a "Counting Application".
Predvoľby v aplikácii "Guard"
Každá udalosť môže vyvolať:
 • informáciu OSD,
 • automatický prenos/spustenie alarmového zvuku,
 • aktivovať PTZ kameru (preset, cesta),
 • upozorniť ústredie,
 • aktivovať alarm výstup,
 • poslať SMS,
 • poslať e-mail,
 • zalovať na špecifické telefónne číslo.
Každá reakcia môže trvať podľa zvolenej periódy.
MONITOROVANIE UDALOSTÍ
Strata videa
Softvér nepretržite monitoruje stav spojenia medzi IP kamerami alebo video servermi a serverom NUOO. Ak sa spojenie preruší, softvér informuje operátora a zobrazí číslo kanála. Aplikácia "Guard" umožňuje naplánovať reakciu na tento stav.
Detekcia pohybu
Štandardná detekcia pohybu spustí záznam v prípade detekovania pohybu v definovanej zóne. V prípade použitia aplikácie "Guard" je možné naprogramovať ľubovoľnú dostupnú reakciu. Okrem toho je možné nadstaviť ľubovoľný počet zón, zatiaľ čo bežná detekcia povoľje iba 10 zón. Naprogramovaniu zón je treba venovať veľkú pozornosť - neprávne rozloženie alebo voľba parametrov môže viesť k falošným poplachom alebo naopak k nezachyteniu pohybu.
Objavenie sa objektu
Táto funkcia upozorňuje operátora na riziko spôsobené objavením sa nového objektu v sledovanej oblasti. Je dôležité zadefinovať adekvátnu veľkosť siete a umiestnenia aktívneho poľa (od jedného políčka až po sieť pokrývajúcu celý obraz). Ďalším krokom je definovanie potenciálneho rozmeru nového objektu. Správne nastavenie prakticky eliminuje riziko falošného alarmu.
Konfigurácia funkcie "detekcia nového objektu" - určenie zakázanej oblasti,
a veľkosti podozrivého objektu
Zmiznutie objektu
Veľmi užitočná funkcia, ktorá pomáha monitorovať oblasť a dôležité objekty v nej. Akákoľvek zmena polohy alebo zmiznutie objektu spustí naplánovanú reakciu. Konfigurácia funkcie pozostáva z určenia objektu, ktorý bude monitorovaný. Pre každú kameru je možné nastaviť neobmedzené množstvo monitorovaných objektov. V prípade tejto funkcie je rovnako potrebné venovať pozornosť na správne a dôkladné definovanie monitorovaných objektov. Správne nastavenie prakticky eliminuje riziko falošného alarmu.
Varovanie funkcie "zmiznutie objektu"
Strata zaostrenia
Funkcia umožňuje reagovať na stratu zaostrenia na ľubovoľnom kanály.
Zakrytie kamery
Táto funkcia umožňuje reagovať na stratu obrazu, spôsobenú externou blokádou (zakrytím kamery a pod.)
Všetky funkcie je možné nadstaviť nezávisle pre každý kanál. Proces konfigurácie je uľahčený možnosťou simulácie udalostí. To umožňuje operátorovi otestovať správnu reakciu na udalosť. Vďaka tomu je možné precízne nadstaviť citlivosť jednotlivých funkcií.
REAKCIA SYSTÉMU
Po nadstavení parametrov jednotlivých funkcií by mal operátor zvoliť reakcie. Pre špecifickú udalosť na zvolenom kanály je možné zvoliť jednu alebo viac reakcií. Tie sa nadstavujú individuálne pre každú kameru. Nižšie je popis možných reakcií:
Príklad reakcie po detekcii pohybu
Aktivovanie PTZ kamery (preset, cesta)
V prípade definovanej udalosti, táto funkcia umožňuje pohybovať ľubovoľnou PTZ kamerou podľa naprogramovanej cesty. Operátor musí zvoliť kameru, predprogramovanú cestu a periódu reakcie. Je možné naprogramovať rekciu neobmedzeného množstva PTZ kamier.
Zavolanie na zvolené telefónne číslo, poslanie SMS,
poslanie e-mailu alebo zaslanie upozornenia do ústredia
Tento druh reakcie vyžaduje adekvátne vybavenie. V prípade poslania e-mailu alebo notifikácie do ústredia je potrebné pripojenie k Internetu. Zavolanie na telefónne číslo (nahraté oznámenie) vyžaduje modem a pripojenie k telefónnej linke. Poslanie SMS správy je možné pri použití SM modemu.
MONITORING POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU
Okrem analýzy obrazu, môže modul "Guard" monitorovať výkon počítačového systému, kde meria množstvo systémových parametrov (teplotu, napätie CPU, otáčky ventilátorov, miesto na pevnom disku). Podobne ako pri analýze obrazu, aj pri týchto parametroch môžete nadstaviť adekvátne reakcie.
Spočítanie objektov
Analýza obrazu zahŕňa funkciu spočítania objektov. Táto funkcia umožňuje spočítať objekty, ktoré sa pohybujú z jedného miesta na druhé. Je potrebné nadefinovať dve oblasti - vstupnú a výstupnú. V ďalšom kroku operátor definuje veľkosť objektov, ktoré sa budú počítať. Počítanie je možné v oboch smeroch (napr. ľudia vychádzajúci a vychádzajúci z budovy).
Simulácia počítania objektov
Je dôležité pamätať, že prebytok alarmov môže brzdiť prácu operátora. Je preto treba zvoliť kompromis medzi úrovňou automatizácie a schopnosťou operátora spravovať systém.