MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Internetový CCTV SPRIEVODCA - bezdrôtový prenos
Použitím bezdrôtového prenosu sa podstatne rozširuje použitie monitorovacích systémov hlavne v izolovaných priestoroch ako elektrické stanice, vodárne časti dopravnej infraštruktúry a veľa iných vzdialených miest.
Bezdrôtový prenos môže byť realizovaný:
 • - monitorovaním v bezdrôtových sieťach (WLAN)
 • - monitorovaním s použitím LMDS
 • - monitorovaním s použitím MMDS (oboj-smerná verzia)
 • - monitorovaním v optických sieťach.
Samozrejme, prvý krok je rovnaký ako v drôtových inštaláciách a to digitalizácia a kompresia. Na tento účel sa používajú rovnaké zariadenia: web kamery, web servery, DVR a DVR karty.
Monitorovacie systémy s použitím WLAN sietí
WLAN (Wireless Local Network) je technológia umožňujúca postaviť nízko nákladový bezdrôtový systém prenosu dát, ktorý má uspokojivé parametre a celkom veľký dosah. Ďalšia výhoda tejto technológie je krátky čas na vystavanie systému.
Vo väčšine krajinách existujú špecifické obmedzenia pri budovaní bezdrôtového systému, alebo je len skupina produktov, ktoré nepotrebujú žiadne licencie alebo registrácie.
Frekvenčné pásma a technické parametre prenosových zariadení:
 • 5.6 GHz, 1W ERP (preferovaný),
 • 2.4 GHz 0.1W ERP.
Štandardy:
 • 802.11a - štandard pre 5GHz pásmo, šírka pásma do 54Mbitps pri 5.150 - 5.350 GHz
 • a 5.470 - 5.725 GHz
 • 802.11b - štandard pre 2.4GHz pásmo, šírka pásma do 11Mbit/s pri 2.4 - 2.4853 GHz
 • 802.11g - štandard pre pásmo 2.4GHz, šírka pásma do 54Mbit/s pri 2.4 - 2.4853 GHz
Dosah rádiovej siete záleží od:
 • Výstupnej úrovne zariadenia
 • Útlm káblov
 • Zisk antény
 • Citlivosť zariadenia
 • Útlm medzi anténami
 • Interferencie z iných zariadení
Prítomnosť prekážok v prvej Fresnelovej zóne zapríčiňuje, že rádiové spojenie nefunguje správne. Viac o budovaní WLAN sietí môžete nájsť v Poradca inštalátora WLAN
Výhody WLAN technológie:
 • Flexibilita inštalácie a práca aj v pohybe
 • Možnosť komunikácie aj tam, kde je kabeláž nemožná alebo drahá
 • Možnosť ľahkej úpravy a rozšírenia siete
Nevýhody WLAN technológie:
 • Možné problémy s dobrou kvalitou a spoľahlivosťou prenosu
 • Prekrývanie prenosových signálov spôsobených viac cestným prenosom a premenlivý útlm
 • Na veľké vzdialenosti musia byť antény navzájom viditeľné (napríklad budovy a stromy sú prekážky, ktoré môžu spôsobiť prenos nemožným)
 • Nevymedzenie kanálov môže spôsobiť vzájomné interferencie medzi susediacimi sieťami
Access Point: WLA-5000AP v3 <br />(802.11 a/b/g, DUAL BAND 2.4GHz &5GHz)Access Point: WLA-5000AP v3 <br />(802.11 a/b/g, DUAL BAND 2.4GHz &5GHz)Access Point: WLA-5000AP v3 <br />(802.11 a/b/g, DUAL BAND 2.4GHz &5GHz)
Štruktúra WLAN siete. Nosná sieť v 5 GHz pásme a prístupová sieť v 2..4GHz pásme s použitím prístupových bodov (access pointov) firmy PROMAX
LMDS
LMDS (Local Multipoint Distribution Services), je bezdrôtový systém, používajúci vysoko frekvenčný radiový prenos (3.5 - 40 GHz pásmo), v malých lokalitách s priemerom niekoľkých kilometrov. Systém pozostáva zo základnej stanice a malých pracovných staníc komunikujúcich s ňou. Dosiahnutá prenosová rýchlosť je okolo 155 Mbps pre vzdialenosti pod 10 km.
Architektúra LMDS
Výhody LMDS:
 • Malé rozmery vysielačov a prijímačov, umožňuje ľahkú inštaláciu na strechy a plošiny
 • Možnosť flexibilného rozšírenia siete a zvýšenie jej dosahu.
Nevýhody LMDS:
 • Citlivosť na elektromagnetické interferencie
Monitorovací systém inštalovaný pre Európske Ekonomické Fórum vo Varšave používa systém Alcatel 7390 LMDS
MMDS
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) technológia bola vyvinutá pre šírenie tuctu televíznych programov prostredníctvom rádiového prenosu. Malo slúžiť na zabezpečenie káblovej televízie do nezastavaných lokalít. Ale tiež sa používa na prístup na internet a prenos dát. Signál môže byť prenášaný až do vzdialenosti 50 km od základnej stanice. MMDS používa 2.5-2.7 GHz pásmo so šírkou pásma až do 10 Mbps/kanál. Do budúcna sa plánuje zvýšiť túto hodnotu na 27 Mbps.
Výhody MMDS:
 • Malé rozmery vysielačov a prijímačov, umožňuje ľahkú inštaláciu na strechy a plošiny
 • Možnosť flexibilného rozšírenia siete a zvýšenie jej dosahu
 • Relatívne malá frekvencia zabezpečuje veľké vzdialenosti
 • Relatívne malá frekvencia znamená lacnejšie zariadenia a príslušenstvo
Nevýhody MMDS:
 • Citlivosť na elektromagnetické interferencie
 • Nízka prenosová šírka
Bezdrôtový optický prenos
Vysielaco-prijímacie optické zariadenia spoločnosti GoC
Táto technológia používa optické žiarenie vlnový dĺžok 700 - 1500 nm (infračervené žiarenie).
Používajú sa dva typy svetelných zdrojov:
 • Light-emitting diodes (LED). Tieto diódy vyžarujú spektrum v IR so šírkou pásma 120 nm a optickým výkonom 1 mW. Dosiahnuté prenosové vzdialenosti sú okolo 1.5 km s rýchlosťou do 1.25 Gbps
 • Laserové diódy, vydávajú spojitý signál so spektrálnou šírkou menej ako 2 nm. Optický výkon je niekoľko krát vyšší ako LED. Multi-lúčové vysielače dosahujú prenosové rýchlosti okolo 2.5 Gbps na vzdialenosť okolo 1 km
Rozličné topológie bezdrôtového optického prenosu
1. Spojenie bod ku bodu
2.Štruktúra siete
3. Prstencové usporiadanie
4.Spojenie bod a viac bodov
Výhody optického prenosu:
 • Úzky lúč vytváraný laserom, nemôže byť zachytený bez toho, aby bol prerušený
 • Nezávislosť od rádiových prenosových systémov, odolnosť voči elektromagnetickým interferenciám
Nevýhody optického prenosu:
 • Nutnosť priamej viditeľnosti vysielača a prijímača
 • Možnosť prerušenia prenosu (spôsobeným prechodom objektu cez lúč)
 • Skreslenie signálu v prípadoch slabej viditeľnosti, odrazov a oneskorení
 • Vysoký útlm signálu v prípadoch hmly, dymu, dažďu, snehu atď
Vplyv prostredia na dĺžku spojenia môže byť rozdelená podľa hlavných faktorov:
 • Útlm spôsobený geometrickým rozptylom lúča
 • Útlm spôsobený prírodnými podmienkami:
 • - dážď
 • - sneh
 • - hmla
 • - iné faktory, ktoré znižujú viditeľnosť (čistota ovzdušia) napr. dym
 • - vírenie vzduchu
Za súčasnej úrovne vývoja a technologických vedomostí je možné vytvoriť výkonné, stabilné a bezpečné linky. Dostupnosť týchto liniek je nad 98%.