MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Internetový CCTV SPRIEVODCA - Káble
Video signál môže byť prenášaný v analógovej alebo digitálnej forme. Analógový video signál zaberá pásmo od 50 Hz do niekoľkých MHz. Pre prenos v CCTV okruhoch sa používa najčastejšie koaxiálne káble, s impedanciou 75 ohm. Vo všeobecnosti, všetky zariadenia sú pripravené na tento typ kábla používajúcim BNC konektory.
Základný parameter, ktorú charakterizuje použiteľnosť média na analógový prenos je šírka prenosového pásma t.j. rozdiel medzi hornou a dolnou frekvenciou, ktorej nepravidelnosť amplitúdy prenášaného signálu nieje horšia ako 3 dB.
Okrem toho dôležité parameter, ktoré chrakterizujú káble sú:

 • vlnová impedancia - pomer napätia ku prúdu v rozličnom mieste kábla, , keď neexistujú odrazy, t.j. v ideálnych podmienkach. Vzhľadom na minimálny útlm a obľúbenosť 75 ohmových káblov sa najčastejšie používa v CCTV zariadeniach.
 • faktor odrazu - je pomer amplitúdy odrazeného signálu od hlavnej vlny. Pri inštaláciách s neštandardným káblom alebo iných súčastí s rozdielnou impedanciou sa to prejavuje odrazenými vlnami, ktoré skresľujú originálny signál..
 • útlm vlny - popisuje pokles amplitúdy signálu v kábli, ktorý je spôsobený zmenou elektromagnetickej energie na teplo, ktoré stúpa s frekvenciou. Veľký vplyv na útlm má priemer stredového vodiča (väčší priemer, nižší útlm) a typ izolácie (tie najlepšie sú z polypropylénu a and polyetylén). Napríklad kábel CTF-167 má útlm 1.6 dB/100m pri 50 MHz (pri iných kábloch môže dosiahnuť aj 15 dB/100m).
 • efektívnosť tienenia - odolnosť voči indukovaniu rušivých napätí na kábli pochádzajúcich z vonkajších zdrojov elektromagnetického žiarenia. Tienenie koaxiálnych káblov je z dobrého vodiča, najčastejšie spleteného medeného kábla (niekedy pocínovaný alebo postriebrený). Posplietaný vzhľad zabezpečuje dobrú efektivitu tienenia v kombinácii s ohybnosťou kábla.
Pri digitálnom prenose parameter rozhodujúci o schopnosti prenosu je dátový tok (bit rate) - udáva koľko bitov môže byť prenesených za jednu sekundu. Koaxiálne káble väčšinou zaručuje dátový tok okolo 600 Mbps, moderné krútené páry 5CAT - do 100 Mbps; pri optických vláknách dosahujú 10 Gbps.
Digitálny video prenos používa počítačové TP (twisted pair - krútený pár) káble, a v obmedzených podmienkach aj telefónne káble. Používa sa pri tom konverzia analógového na digitálny signál a kompresia. Toto riešenie dovoľuje použitie telefónnej linky ako prenosového média, samozrejme nedá sa zaručiť prenos v reálnom čase (pokiaľ sa nepoužije služba xDSL). Spolu s vývojom digitálneho nahrávania stúpa zmysel prenosu signálu v počítačových sieťach, musíme však pamätať na to, že nie všetky siete zaručujú uspokojujúcu kvalitu prenosu. Farebná kamera vyvára 160 Mbps dátový tok, ktorý môže byť niekoľkokrát znížený pomocou kompresie. Prenos takýchto hustených dát môže byť problem už v existujúcej sieti, preto je najlepšie použitie siete na prenos videa skonzultovať so správcom siete.
Vo všeobecnosti koaxiálny kábel spĺňa požiadavky CCTV prenosu na vzdialenosť 1km. Nad túto vzdialenosť, by sme mali zvážiť použitie TP alebo optického kábla, ktorý aj keď je drahší, zaručuje najlepšiu kvalitu prenosu a necitlivosť na interferencie.
Pozor: Najlepší výsledok sa dá dosiahnuť s medenými káblami (ktoré majú medené jadro ako aj medenú sieť ako tienenie). Pre dlhšie vzdialenosti by sa mali zvoliť káble s hrubým vnútorným vodičom a dobrým tienením. Pre aplikácie v základnom frekvenčnom pásme, nie sú vhodné oceľové káble pokryté meďou, pretože majú dobré parametre pre RF pásmo.
Kde použiť PE, PVC, FRHF a gélom plnené káble?
 • káble s PE (polyetylénovým) krytím. Polyetylén je horľavý materiál, preto by sa nemal používať vo vnútri budov. Pridávanie antioxidantov, sadzí alebo farbív zodolňuje polyetylén voči atmosférickým podmienkam (napr. UV žiarenie), preto sa tieto káble používajú vonku.
 • káble s PVC krytím. Ich výhoda je vo vyššej odolnosti voči požiarom. Kvôli tomu, môže vylučovať veľké množstvo dymu a hydrogén chloridu. Napriek tomu, niektoré sú charakterizované nízkou emisiou dymu a plynov počas procesu horenia a môžu byť použité vo vnútorných podmienkach.
 • Naša ponuka tu
 • káble s FRHF krytím. Materiál bez halogénu, žiadne šírenie požiaru (FRHF - Flame Retardant Halogen Free), neprodukuje agresívny dym. Bezpečnostné stanovy vyžadujú vo zvýšenej miere používanie týchto káblov vo vnútorných riešeniach.
 • Naša ponuka tu
 • gélom plnené káble. Na zabezpečenie kábla voči vlhkosti sa väčšinou používa kovová páska - priepustnosť vlhkosti je oveľa nižšia ako plast. Oveľa lepšie parametre pre túto aplikáciu ma medená páska oproti hliníkovej. Avšak vzniká riziko poškodenia. Na jeho zníženie, káble sa vypĺňajú špeciálnym gélom. Tieto káble môžu byť zakopané pod zem.
 • Naša ponuka tu
Najobľúbenejšie káble používané v CCTV systémoch
Koaxiálne káble.
Používajú sa pri prenosoch videa v prípadoch, keď je napájanie dodávané osobitne. Dosiahli sme vzdialenosť 600m s použitím medeného kábla TRISET-113 E1015_500
Káble, ktorý môže byť položeny aj pod zemou je WDXPEX 75-1.15/5.0 E1034_100 (plnený gélom).
Káble s integrovanými napájacími vodičmi. Dovoľujú viesť napájanie paralelne s videosignálom. V tomto prípade je vhodné použiť kábel YAP 75-0.59/3.7+2x0.5 M6500_100 (PVC krytie), alebo CCTV kábel YAR 75-0.59/3.7+2x0.50 M5995_100.
Štruktúra kábla YAP 75-0.59/3.7 +2x0.5 M6500_100
Ďalší káble používaný v monitorovacích inštaláciách je YWD 75-1.05/5.0 + 4x0.5 M6504 - je to typický koaxiálny kábel, ale má ďalšie dva telekomunikačné páry liniek.
TP káble.
Tieto káble pozostávajú zo 4 párov, čo sú vodiče s priemerom 0,5 mm. Okrem LAN sietí sa často používajú aj v CCTV inštaláciách, pretože dovoľujú prenášať video signál a napájanie v jednom kábli. Musíme však poznamenať, že pri dlhých kábloch môže byť úbytok napätia taký veľký, že nedovoľuje fungovanie kamery. Preto je potrebné vykonať výpočty, definujúce maximálnu vzdialenosť medzi kamerou a adaptérom napájania. Viac informácií o TP kábloch a príklad výpočtu môžete nájsť tu.
V našej ponuke je viacero TP prenosových zariadení. Majú rozličné funkcie: video, audio prenos, dáta a video prenos signálu. Môžete si pozrieť náš katalóg, popisuje detailne funkcie jednotlivých zariadení:
  M1662 - audio/video transformátor (vysielač/prijímač) TR-2P+2AUM16661- video transformátor TR-1M1667 - video transformátor TR-4/4M1668 - TRN-1/400 video transformátor - vysielačM1669 - TRO-1/400 video transformátor - prijímač
Dostupné TP káble:
 • UTP 5e (netienený) - E15111_305
 • FTP 5e (tienený fóliou) - E1515_305
 • FTP LSOH (nehorľavý - nerozširujúci oheň). Používaný na miestach vyžadujúcich najvyššie bezpečnostné štandardy
 • UTP PE - E15101_100 - vonkajší UTP PE gélom plnený kábel. Špeciálne krytie dovoľuje viesť kábel pod zemou.
TP kábel
Systémy prenosu optickým káblom, vďaka veľmi malému útlmu, obrovskou priepustnosťou, úplná odolnosť voči vonkajším elektromagnetickým poľom, žiadne vyžarovanie energie je ideálne riešenie prenosu viacnásobného signálu / dát na veľký vzdialenosť. Avšak použitie v CCTV je obmedzené vzhľadom na náklady spojené s konvertormi meniacimi elektrický signál na optický a naopak.
Typy optických káblov:1. Multi-mode, MMF - Multi Mode Fiber
 • stupňové/gradientné
 • krokové/skokové
2. Single-mode, SMF - Single Mode Fiber
Multi-mode optical fiber
Single-mode optical fiber
Gradient optical fiber
Stupňové alebo gradientné optické vlákno, má oproti krokovému postupne meniaci sa faktor odrazu. V praxi, vzhľadom na technologické riešenie má tisícky vrstiev čo napodobňuje plynulú zmenu faktoru odrazu/lomu. Jeho použitie eliminuje skreslenie optického signálu. Vďaka tomu, v porovnaní s krokovým optickým káblom, tento typ má väčšiu priepustnosť. Krokové sa prakticky teraz už nepoužívajú. Single-mode optické vlákna nemajú módový rozptyl, vzhľadom na to, že prenáša len jeden lúč.