MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Internetový CCTV SPRIEVODCA - Kryty kamier
Existujú štyri druhy krytov rozdelené podľa podmienok prostredia , v ktorých môžu správne pracovať a zabezpečovať správnu úroveň ochrany:
 • Trieda prostredia I (vnútorná) - uzavreté miestnosti, teplota od 5 do 40
 • Trieda prostredia II (vnútorná, všeobecná) - uzavreté nesúvislo vykurované, teplota -10 do 40
 • Trieda prostredia III (vonkajšie, kryté miesta) - vonkajšie podmienky, nie úplne závisle od počasia teplota -25 do 500 C, vlhkosť 85 - 95%,
 • Trieda prostredia IV (vonkajšie, všeobecné) - teplota -25 do 600 C, vlhkosť 85 - 95%,
PN-EN-50130-5 (Poplachové systémy - Testy prostredia.)
Na zabezpečenie správnych pracovných podmienok pre chránené zariadenia, môžu byť kryty vybavené ohrievačmi, ventilátormi, chladiacim zariadením atď. v závislosti od špecifických podmienok.
V CCTV systémoch, najviac náchylná časť na okolité podmienky je kamera. Väčšina z nich dokáže pracovať v rozsahu teplôt -10 do 50 0 a vlhkosti 90% (bez kontaktu s vodou). Ak nie sú tieto podmienky dodržané, mali by sa používať kryty, ktoré splnia pracovné podmienky kamery a objektívu udávané výrobcom. Pre správne fungovanie kamery je veľmi dôležité vytvoriť také podmienky, ktoré nevytvárajú podmienky pre vznik oparu na povrchu objektívu (rosný bod) - používajú sa ohrievacie telesá s termostatom. Na vytvorenie stabilnej teploty v drahších kamerách sa používa aj ventilátor zabudovaný do krytu.
Kryty majú údaje o zhode s IP normami. Mali by tiež zaistiť dobrú odolnosť voči vandalom, ľahký prístup ku kamere, objektívu atď. pre účely údržby. Mali by tiež zaistiť správne pracovné podmienky zvýšením teploty výhrevným telesom v kryte. Kryty majú údaje o zhode uvedené IP normou. táto norma uvádza odolnosť voči vniknutiu pevných predmetov (prvé číslo) a voči kvapalinám (druhé číslo). Kamerové kryty majú väčšinou označenie IP 65 alebo IP66, čo znamená, že sú úplne odolné voči prachu a čiastočne voči vode. V prípade prostredia s veľkou vlhkosťou by sa mali používať kamery označené IP67 alebo IP68; tá druha môže pracovať aj pod vodou.
Rozdelenie krytov vzhľadom na hodnoty IP. Ďalšie informácie môžete nájsť v STN EN 605 29 (330 330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

IP číslo

Prvé číslo

Druhé číslo

Ochrana pred nebezpečným dotykom

Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov

Ochrana pred vniknutím kvapaliny

0

bez ochrany

bez ochrany

bez ochrany

1

chrbtom ruky (> 50 mm)

veľkých (≥ 50 mm)

Zvisle padajúce kvapky vody

2

prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)

malých (≥ 12,5 mm)

Šikmo padajúce kvapky

3

nástrojom (> 2,5 mm)

drobných (≥ 2.5 mm)

Kropenie vodou (dážď)

4

nástrojom, drôtom (> 1 mm)

veľmi drobných (≥ 1 mm)

proti striekajúcej vode

5

akoukoľvek pomôckou

prachom

Tryskajúca voda

6

akoukoľvek pomôckou

prachotesné

Intenzívne tryskajúca voda

7

Dočasné ponorenie

8

Trvalé ponorenie

V závislosti od teploty, sa kryty delia do niekoľkých skupín:
 • Vybavené ohrievačom a termostatom; vyhrevné teleso je väčšinou montované v prednej časti krytu, pod skleneným otvorom. Hlavné využitie, okrem vytvárania správnej teploty je ochrana voči namŕzaniu a kondenzovaniu vody (hlavne na povrchu objektívu čo spôsobuje skreslenie obrazu)
 • Vzduchom chladené kryty s prirodzenou ventiláciou, ktoré sa používajú na miestach s malým teplotným rozdielom. V prípadoch možnosti prehriatia, sa používajú kryty s ventilátorom aj výhrevným telesom napr. kamery na južnej strane budovy===
 • Vzduchom chladené kryty s nútenou cirkuláciou; sa používajú v miestach s veľkými teplotnými rozdielmi, napr. pozorovanie technologického procesu
 • Vodou chladené kryty pracujúce v extrémne vysokých teplotách, napr. oceliarne.
Je dobré poznamenať, že montovanie kamery v malom kryte umožňuje zachovať stabilnú teplotu aj bez prídavného ohrievania, vzhľadom na teplo generované samotnou kamerou. Naopak v vzduchotesných krytoch (prispôsobených pre prácu v prašnom alebo vlhkom prostredí) sa môže dosiahnuť aj bez ohrievača teplota vyššia ako je dovolená; v tomto prípade je nutný kryt s chladením. Najhlavnejšia úloha ohrievača a termostatu je zabezpečenie správnej a stabilnej teploty. Ochrana voči namŕzaniu a kondenzovaniu vody je jedným zo základných nárokov na CCTV systém.
Výhrevné teleso krytu M5614
Špeciálne kryty.
V prostrediach s nebezpečenstvom požiaru, treba určite používať špeciálne kryty prispôsobené pre prácu v miestach s nebezpečenstvom výbuchu; sú síce drahšie, ale zaručujú adekvátnu bezpečnostnú úroveň. Ceny týchto krytov môžu aj stonásobne presiahnuť cenu kamery, a musia striktne dodržiavať bezpečnostné normy.
Výbuchu odolný kryt spoločnosti Videotec.
Na udržanie čistého skla krytu je potrebné používať stierač a ostrekovač. V niektorých prípadoch sa špeciálne kryty teda so stieračmi, sa používajú pri kamerách montovaných veľmi vysoko (na stožiaroch), kde je ťažký prístup, alebo kde určite musí byť prístupný dobrý obraz za rôznych atmosférických podmienok - sneh alebo dážď.
Existujú taktiež kryty navrhnuté do prostredia s rizikom vandalizmu; sú vyrábané z priesvitných polykarbonátov a odolných krytov. Väčšinou sa vyrábajú vo forme dome kamier, pre možnosť inštalácie na strop alebo trám.
Veľkosti krytov.
Kamerové kryty majú rozličné rozmery. Najmenšie napr. M5430, M5434 sú navrhnuté na uzavretie kamery s rozmerom 32x32mm. Tieto kryty nemajú ohrievač - teplo generované samotnou kamerou umožňuje udržanie teploty pre prácu v typických podmienkach. Mal by sa dávať pozor aj na skreslenie alebo zahmleniu obrazu v prípadoch rýchlej zmeny teploty. Dôležitá časť inštalácie je aj správne utesnenie otvorov pre káble (zlé tesnenie je najčastejší spôsob zlého fungovanie alebo poškodenia)
Značne väčšie kryty sú navrhnuté pre kamery normálnych rozmerov, ktoré potrebujú výber správneho objektívu. Tieto kryty sú vybavené ohrievačmi napájanými 230VAC, napr. M5415, M54141 alebo DC12V ohrievače - M5406. Výhrevné teleso sa dá kúpiť aj osobitne ako napr. M5614.
Ľahká inštalácia.
Ďalší bod okrem veľkosti krytov, ktorému by sme mali venovať pozornosť pri výbere je ľahkosť inštalácie a výdrž. Zdanlivo nedôležitá vlastnosť, ale pri inštalácií hlavne veľkého počtu kamier, je treba si všímať:
 • Spôsob otvárania: "nabok" alebo "nahor" - značne zľahčenie nastavenia ostrosti, namontovania prídavných prvkov, káblov;
 • Príslušná bezpečnostná úroveň - práca so skrutkami vyžaduje špeciálnych kľuč;
 • Možnosť použitia veľkého množstva konzol, dovoľuje inštalovať kryt nielen na steny, ale aj na stropy, stožiare atď.
Na skrátenie času inštalácie a vytvorení optimálnej inštalácie kamerového systému pomáhajú kryty navrhnuté na konkrétny účel napr. pod vodou. Veľa výrobcov ponúka celé sety: kamera , objektív, káble (niekedy aj IR lampy). Inštalátor sa už potom nemusí starať o tesnosť otvorov.
Kamera v kompaktnom kryte.Je veľmi populárne riešenie:
Kamery v anti vandal kryte - M10908
Nemali by sme nikdy zabudnúť nechať v kamerovom kryte dostatok miesta na prídavné zariadenia ako výhrevné teleso, zariadenia na zabezpečenie linky, napájacie zdroje alebo modulátory. V prípadoch použitia krúteného páru (alebo iných špeciálnych káblov) ako médium prenosu, sa inštaluje do krytu aj príslušné prenosové zariadenie.
Počas inštalácie je dôležité nezabudnúť na oddelenie nulového napájania kamery a analogicky aj cesty vedúcej ku šasi krytu.