MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Internetový CCTV SPRIEVODCA - Modulátory - spojenie CCTV a SMATV/MATV systému
Modulátory sa používajú pre premenu a distribúciu audio a video signálov, pochádzajúcich z rôznych zdrojov (CCTV kamery, SAT prijímače atď.), prostredníctvom existujúcej anténnej inštalácie. RF signál prichádzajúci z modulátora je možné prijímať pomocou akéhokoľvek televízneho prijímača pripojeného k inštalácii. CCTV aplikácie umožňujú monitorovanie niekoľkých miest v jednom alebo niekoľkých televíznych kanálov. Samozrejme obrazy z CCTV kamier je možné zaznamenať na video rekordéri alebo DVR.
Existujú 2 typy modulátorov, ktoré sa používajú v TV/CCTV technológii:
  • DSB - AM (dual side band, amplitude modulation)
  • VSB - AM (vestigial side band, amplitude modulation
Odlišuje sa spektrum, ktoré predstavuje šírku frekvenčného pásma. VSB-AM modulácia sa používa u pozemných televíznych vysielačov a modulátorov vyššej triedy, napríklad tých v sprostredkujúcich staniciach káblovej televízie. VSB-AM modulátor môže pracovať bez obslužného priestoru medzi kanálmi (napr. na 50, 51, 52, 53, 54, 55, atď. kanáloch), čo umožňuje dosiahnutie maximálnej kapacity kanálu. Stojí však niekoľkokrát viac ako DSB-AM modulátor.
DSB-AM modul sa používa pri jednoduchých modulátoroch vstavaných do satelitných prijímačov, videorekordérov atď. DSB-AM modulátory, kvôli širšiemu spektru, vyžadujú jednokanálovou roztoč (môžu pracovať napr. na 50, 52, 54, 56 ... kanáloch). Mali by sme si pamätať, že voľný kanál musí byť vždy jeden pod pracujúcim kanálom.
Spektrum DSB - AM a VSB - AM signálov
Všeobecne sa na trhu vyskytujú dve skupiny modulátorov: jednoduché a lacné modulátory pre domácich užívateľov a profesionálne a polo-profesionálne zariadenia.
Príkladom z prvej skupiny je Signal Digital Classic R95176 (pomocná nosná vlna zvuku: 6.5 MHz), R95175 (sound subcarrier 5.5 MHz - PAL-G) a Economy R95178. Výstupný kanál je možné nastaviť v rámci celého UHF pásma (k. 21-69). Sú vybavené AC/DC adaptérom a RF káblom. Klasická úroveň výstupu: 70 dBuV. Zaujímavým a lacným RF modulátorom je MixPol R95164, ktorý používa PLL syntézu a môže pracovať na kanáloch 1-69 a S1-S38.
Skupina poloprofesionálnych modulátorov mimo iné zahŕňa tiež MT-21P R871721 (Terra).
MT-30A R871731, MT-30B R871732, MT-30C R871733 (Terra) patrí do profesionálnej skupiny modulátorov, ktoré používajú VSB-AM moduláciu.
Väčšina modulátorov pracuje na 21-69 kanáloch (niekedy na kanáloch 6-12 and S9-S16), obvykle v B/G štandarde, nakoľko nie je problém ani s sprístupnením D/K verzií. Vstupné konektory sú obvykle v podobe chinch alebo mini-DIN. Typická úroveň výstupu je 80 dBuV a takmer vždy máme možnosť nastavenia tohto parametra.
Pokiaľ je do RF inštalácie potrebné pridať niekoľko modulátorov, a z dôvodu veľkého množstva kanálov to už nie je možné ( napr. je k dispozícii iba jeden voľný kanál), musí byť video z niekoľkých CCTV kamier prevedené do rozdeľovača. Potom by mal výstupný signál modulovať jeden voľný kanál.
Bez tohto problému sú v praxi veľmi užitočné 2, 4, 6 - kanálové modulátory (R95165, R951664,R95167), ktoré umožňujú distribúciu videa z niekoľkých kamier pomocou jedného AC/DC adaptéra.
6-channel TV modulator: Mixpol MDP-6 (ch. 1-69)
MIXPOL modulátor - 6 vstupov, kanály S1-S38, K1-12, 21-69
Demodulátor.
Demodulátor R87201 sa používa na premenu vysokofrekvenčného televízneho signálu na audio-video signál základného pásma. Toto zariadenie sa predáva spoločne s diaľkovým ovládaním, ktoré sa používa pre konfiguráciu, t.j. programovanie a ukladanie výberu vstupných kanálov do pamäti. Demodulátor je možné používať spoločne s dodatočným modulátorom pre vytvorenie jednoduchého a lacného CCTV monitorovacieho systému - pokiaľ nemáme možnosť položiť ďalšie káble a chceme prenášať signály z niekoľkých CCTV kamier prostredníctvom jedného káblu.

Audio-Video Demodulator ICC-1
Upozornenie. Vo vyššie znázornenej schéme sú obrazy z jednotlivých kamier dostupné na rôznych kanáloch - iba video z vybranej kamery (po nastavení príslušného kanálu na demodulátore) je možné zobraziť na monitore. Pokiaľ chceme mať, pre ďalšie spracovanie, všetky kanály dostupné súčasne, potrebujeme použiť rovnaký počet demodulátorov ako modulátorov.
Broadband TV Combiner - ST 1-60Flush Outlet: Satel GAR-BG-DK (end-of-line)2-Way TV/FM Splitter R-2 SignalAudio-Video Demodulator ICC-1Audio-Video Demodulator ICC-1Video Card - Geovision GV-250(2-input, with software)75-ohm terminating resistor for outlets of Satel
Príklad použitia modulátorov a demodulátorov pre prenos signálov prostredníctvom anténnej inštalácie - z monitorovacích kamier k digitálnej záznamovej karte
Odporúčame články z Knižnice Dipolu: