MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Internetový CCTV SPRIEVODCA - video prenos
Až donedávna sa hlavný záujem výrobcov a konštruktérov sústredil na nahrávanie obrazu - v súčasnosti rozhodujúci význam v monitorovacích inštaláciách má otázka týkajúca sa prenosu videa.
Vzhľadom na bezpečnostné dôvody a tendencie znižovať náklady (potreba zamestnávať odborný personál), je centrum monitorovacieho systému umiestnené v určitej vzdialenosti od chránenej budovy a miest, kde zohráva dôležitú úlohu v kvalite obrazu prenos signálu.
V dnešnej dobe, sú dve technológie prenosu videa: analógový a digitálny, používajú sa pri realizácii s rôznymi funkciami - Analógový prenos v lokálnych systémoch , digitálne - na väčšie vzdialenosti.
ANALÓGOVÝ PRENOS VIDEA
Výhody
Lacné a obľúbené zariadenia, ľahká inštalácia a prevádzka.
Nevýhody
Obmedzená vzdialenosť prenosu, citlivosť na interferencie a vplyv útlmu prenosovej linky, obmedzený prístup pre väčšiu skupinu užívateľov.
Použitie: V lokálnych monitorovacích inštaláciách, na krátke prenosové trasy a v lacných inštaláciách.
Výstavba analógových systémov prenosu.
Signál obrazu spracovaný kamerou, môže byť prenášaný cez rôzne média - najpoužívanejšie sú:

 • Medené káble,
 • Optické káble,
 • Elektromagnetické vlny (rádio, laser, infračervené vlny)
Prenosový systém pozostáva so základných prvkov:
 • kamera - spracováva obraz do elektrických signálov;
 • konvertor - upravuje vstupný a výstupný signál na používané médium pri prenose - môže byť: vysielač, modulátor, transformátor, filter, adaptér;
 • prenosový kanál;
 • prijímač (monitor) - zariadenie spracujúce elektrický signál naspäť na vizuálnu formu.
Analógové prenosové média
Koaxiálny kábel
Coaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]
Základná časť kábla je jeho medené jadro.Je obklopené ďalšími vrstvami:
 • izolačná vrstva,
 • kovové tienenie (predovšetkým meď v čistej forme) chráni vnútornú kabeláž pred elektromagnetickým poľom,
 • vonkajšia ochranná vrstva, oddeľuje kábel od vonkajšieho prostredia.
Typické koaxiálne káble pre prenos signálu majú impedanciu 75 ohmov.
Výhody koaxiálneho kábla:
 • sú vhodné pre štandardné vstupy/výstupy video príslušenstva,
 • tienenie chráni unikaniu signálu a interferenciám,
 • možnosť využitia preemfázy a deemfázy (dodatočné zosilnenie vo vysielači a útlm vyšších frekvencií pásma v prijímači).
Nevýhody koaxiálneho kábla:
 • odolnosť tienenia spôsobuje úbytky napätia: keď sú rozdiely v potenciáloch kamery a prijímača, prejavuje sa to rušivým napätím v prenosovej ceste a ako dôsledok sú horizontálne pruhy v obraze (stále alebo pohyblivé v závislosti na potenciály - fixnom alebo premenlivom),
 • elektromagnetické interferencie, nie vždy dostatočne oslabené tienením, spôsobujúce zhoršenie kvality obrazu,
 • zosilenie signálu v prenosovej ceste zároveň zosiluje aj interferencie (nieje možno diferenciálne zosilnenie).
Základné parametre káblov:
 • útlm signálu udávaný v dB/100m, zaleží od frekvencie (stúpa s ňou)
 • kapacita linky (spôsobené vzťahom medzi káblom a tienením, ktoré fungujú ako platničky kondenzátora, udávané v F/m, väčšinou pF/m,
 • efektívnosť tienenia, ukazuje schopnosť potlačiť vonkajšie elektromagnetické pole, v dB,
 • odpory: vonkajších (tienenie) a vnútorných (jadro) vodičov, v ohmoch.
Miesta použitia
Prenos jednotlivých signálov na krátke vzdialenosti, s malou úrovňou vonkajších interferencií. Použitie 75 ohmových káblov, medzi kamerou a monitorom môže byť na vzdialenosť 100 - 500/600 metrov. Maximálna vzdialenosť súvisí s kvalitou použitého kábla - 600m vzdialenosť sa dá dosiahnuť použitím medeného kábla TRISET-113 E1015.
Neodporúčame lacné medené káble káble - pri ich použití razantne klesá kvalita prenosu.
V závislosti od typu kábla, nad 100 - 500 m vzdialenosti sa odporúča používať zosilňovače signálu - M1840. Musíme mať na pamäti, že farebné kamery sú náchylnejšie k "predlžovaniu" kábla - prvý príznak je strata farby (saturácie).
Veľmi obľúbené sú koaxiálne káble kombinované s napájacím káblom napr. M6500_100.
Pár medených káblov (krútená dvojlinka)
Krútený pár je obalený izoláciou a krútený okolo seba. Väčšinou zoskupené v sérii štyroch párov v spoločnom plášti (UTP/FTP káble). Jednotlivé kábliky sú odlíšené rôznymi farbami. UTP/STP káble sa používajú na prenos jedného až štyroch video kanálov. Typický konektor - RJ45.
Výhody krúteného páru:
 • možnosť prenášať viacero signálov cez jeden kábel (štyri alebo desať párov),
 • menšia veľkosť UTP/STP káblov ako štandardných koaxiálnych káblov,
 • široké možnosti použitia (telefónne a počítačové siete, monitorovacie siete),
 • vysoká odolnosť voči interferenciám - rušenie ovplyvňuje vedenie rovnako a je možná vzájomná neutralizácia použitím diferenciálnych zosilňovačov na každom konci prenosovej trasy.
Nevýhody krúteného páru:
 • nutnosť používať pomerne zložité vysielacie/prijímacie zariadenia, hlavne na dlhšie trasy,
 • nutnosť používať zodpovedajúce opory (polovica impedancie páru, zapojeného v sérii s každým párom),
 • 50 ohm impedancia - nutnosť použitia príslušných obvodov pre video vstupy a výstupy.
Miesta použitia
Pripojenie monitorovacieho systému cez už existujúcu telekomunikačnú kabeláž (tj. telefón, LAN), ktorá nepoužíva všetky páry.
Ďalšie parametre a podrobný popis funkcií môžete nájsť tu.
Prenosové systémy krútených párov:
- transformátory "jedného signálu" :

Systém zachováva dobrú kvalitu obrazu. Tiež je možné prenášať niekoľko signálov, keď sa použije príslušný počet sád (napríklad cez jeden tienený FTP kábel) bez straty kvality obrazu. Systém je citlivý na dĺžku kábla, pri zvyšujúcej sa dĺžke sa strácajú farby.
- transformátory "viacnásobných signálov" :
Popis transformátora TR-4 - M1667.
Kvalita obrazu je veľmi dobrá bez ohľadu na počet prenášaných signálov. Niekedy sa môžu objaviť slabé odrazy, keď sa používa kamera s vysokým počtom obrázkov za sekundu. Keď celková dĺžka kábla presiahne 300 m, môže sa objaviť strácanie farby (až do úplného stratenia).
- vysielače:

Systém je navrhnutý pre špecifické dĺžky káblov, pre ktorý je kvalita prenosu optimálna, prijímač a vysielač sa dajú nastaviť (v prípade iných prenosových vzdialeností sa objaví rozostrenie a odrazy). Pre vysielač, je prijateľná vzdialenosť až do 1800 m, ale podstatné zníženie kvality obrazu sa objavuje pri vzdialenosti nad 900 m (stráca sa ostrosť a farebnosť). Regulovanie skreslenia signálu na prijímači nezlepšuje kvalitu, len zvyšuje jas obrazu, až do úplnej straty tmavých detailov (môže to byť použité len v Č/B monitorovaní, za slabých svetelných podmienok).
V žiadnom zo spomínaných systémov neovplyvňujú kvalitu obrazu elektromagnetické interferencie pochádzajúcich z induktívnych alebo iných elektrických zariadení (napr. vŕtačka, mobilný telefón.
V priebehu praktických testov s vyhovujúcimi transformátormi, sa zistilo, že dobré parametre prenosu sú do vzdialeností do 300m.
Optické vlákna
Tieto sklenené vlákna (jadrá) sú obklopené skleneným plášťom. Nižší faktor odrazu v jadre umožňuje vnútorný odraz prenášaných svetelných lúčov, vytváraných laserom, ktorý je riadený elektrickými impulzmi.
Hlavné typy optických vlákien sú: single mód a multi-mód. Ten druhý sa dá rozdeliť na krokový a stupňový, ktoré značia či sa faktor lomu svetla medzi jadrom a plášťom mení rýchlo alebo plynulo. Spôsobuje spomalenie alebo zrýchlenie lúčov na hranici materiálov, takže rozdiely vo vedení pre určitú vlnovú dĺžku a ako výsledok - chromatický rozptyl.
Hlavné parametre sklenených vlákien sú: rozmer, útlm, počet módov, možnosť multiplexu (lúče rôznych farieb), útlm odrazu (pochádza z ukončovacích v a spojovacích miest) a maximálna doba šírenia.
Výhody optických vlákien:
 • imunita na elektromagnetické rušenie
 • žiadna tvorba elektromagnetických interferencií
 • žiadne "stratené" prúdy
 • žiadne diferencie v potenciáloch
 • malý útlm - momentálne najmenší dosiahnutý útlm je 0.16 dB/km.
 • vysoká životnosť, okolo 25 rokov
 • vysoké prenosové rýchlosti.
Nevýhody optických káblov:
 • vysoká cena
 • niektoré problémy s vytváraním zakončení a spojov
 • drahé konvertory signálu
Miesta použitia:
- systémy, ktoré potrebujú vysokú šírku pásma a veľké prenosové vzdialenosti,
- CCTV systémy stavané v prostredí s veľkými interferenciami a na veľké prenosové vzdialenosti.
Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Switch TP-Link TL-SF1008D (8 ports)
Testy prenosu video po optických kábloch - sú popísané v tomto článku
Druhy modulácie používanej v systémoch prenosu analógového videa
Modulácia sa používa aby bol signál nezávislý na interferencie kanálu a k prispôsobeniu na veľké prenosové vzdialenosti. Robí sa to zmenou originálneho signálu, hlavne amplitúdy a frekvencie.
V analógovom video prenose sa používa amplitúdová modulácia: dvoj pásmový DSB-AM a pseudo jedno pásmový s čiastočne oslabeným nosičom. Pri použití VSB-AM modulácie nieje potrebný vytváranie medzier medzi kanálmi - vzhľadom na malé rozdiely medzi nimi. Ak chceme väčšie rozdiely v úrovni signálu ako 3dB (až do 8dB v niektorých prijímačoch), musíme používať väčšie rozostupy kanálov (2 a viacej). V prípade DSB-AM modulácie, modulovaný signál zaberá širšie pásmo a preto sú potrebné rozostupy kanálov (minimálne 2 kanály) To zapríčiňuje horšie využitie prenosového pásma, takže aj nižšiu šírku pásma.
Ďalší druh modulácie používanej v bezdrôtovom videu je FM - frekvenčná modulácia. Pozostáva z plynulej zmeny frekvencie nosného signálu pri rovnakej amplitúde, takže jej sila zostáva nezmenená. Tento typ modulácie je odolnejší voči interferenciám a je energeticky efektívnejší. Aby sa zachoval správny pomer signálu od šumu (S/N), môže sa používať dodatočné spracovanie - preemfáza a deemfáza (dodatočné zosilnenie vo vysielači a útlm vyšších frekvencií pásma v prijímači).
Modulátory umožňujú nastavenie signálu vzhľadom na podmienky prenosu (napr. zmena prenosovej frekvencie na špecifický kanál). Priemyselné modulátory pokrývajú UHF pásmo používane v televíznych prenosoch : 470-862 MHz (kanály 21- 69). Prijímanie signálu je možné na štandardných televíznych súpravách.
Audio-Video Demodulator ICC-1
Príklad prenosu niekoľkých signálov cez jeden kábel použitím modulátora.
Prijímaný signál má dobrú kvalitu, bez interferencií a skreslenia na všetkých dostupných kanálov (21 - 69). Meranie je robené pri 100m koaxiálnom kábli. Nad túto dĺžku (tzn. 200 a 300 m), pri prenosových frekvenciách (470 - 862 MHz), útlm na kábli je moc veľký na prijatie použiteľného obrazu.
Viac o modulátoroch (tiež katalóg výrobkov) - tu
Bezdrôtový prenos
2.4 GHz pásmo sa používa v menej spoľahlivých systémoch, vzhľadom na to, že je náchylný k interferenciám. Tiež sa používa tam kde sú problémy s položením káblov. 2.4 GHz zariadenia sa tiež používajú na dočasné monitorovacie systémy (podujatia, menšie staveniska atď.)
Popíšeme si otázky týkajúce sa tohto druh prenosu, založenom na špecifickej súprave komponentov (vysielač a prijímač audio/video signálov):
Wireless A/V Transmission System: CAM5816h 5.8GHz (outdoor, 3km)
Audio-Video Prijímač TR 02-M (2.4 GHz)
Wireless A/V Transmission System: CAM5816h 5.8GHz (outdoor, 3km)
 • stabilný, vysoko kvalitný prenos PAL signálu
 • 8 nezávislých video kanálov
 • smerové antény s vysokým ziskom zabezpečujúcu stabilnú prácu v polomere 3 km
 • pri absencii optickej viditeľnosti je možne rozšírenie signálu
 • prenos bez zásahu priemyselných sietí 802.11, Bluetooth, telefóny, rádio
 • prenos v reálnom čase bez oneskorenia a straty signálu
 • jednoduchá inštalácia a údržba zadarmo
 • robustný kryt s integrovanou smerovou anténou
DIGITÁLNY PRENOS VIDEA
Digitálny prenos videa je základ a budúcnosť v moderných telekomunikačných inštaláciách. Možností aplikácie je oveľa viac ako len monitorovacie systémy, ale týka sa aj: telefónie, vzdelávania, elektronického obchodu, reklamy a veľa iných aspektov modernej ekonómie.
Základné znalosti možností digitálneho prenosu je nevyhnutná podmienka s prácou v telekomunikačnom odvetví, vrátane sféry monitorovacích systémov.
Hlavné otázky digitálneho prenosu:
 • spracovanie signálu, tzn. konverzia z analógovej do digitálnej formy - digitalizácia a kompresia,
 • problémy prenosu.
Digitalizácia a kompresia
Jeden z hlavných problémov digitálneho prenosu je fakt, že konvertovaný signál zaberá oveľa väčšiu šírku pásma ako pôvodný analógový. Preto sa používajú kompresie, ktoré čiastočne odstránia z digitálnej formy informácie, ktoré človek nevníma alebo sú nepotrebné.
Používané metódy kompresie sú MJPEG, Wavelet a MPEG. Zatiaľ najobľúbenejšou metódou používanou v CCTV je MJPEG.
Kompresia MPEG, sa kvôli drahým kodekom a slabou adaptáciou na už existujúce prenosovú sieť používa na profesionálne prenosy napr. v systémoch vysielania televízie.
Skreslenie.
Pre každý typ kompresie existuje hranica, pri ktorej aj malé zvýšenie faktora kompresia má za následok značnú stratu kvality. Potom je viditeľné skreslenie. Dôvod je odstránenie veľa dát týkajúcich sa tvarov, krajov malých detailov alebo farieb.
Otázka týkajúca prenosu
Praktické rozšírenie video prenosu začal s nástupom sietí založených na protokole TCP/IP (hlavne Internet). Digitálny video prenos v počítačových sieťach ma veľkú výhodu - umožňuje vzájomný prenos všetkých signálov spojených s diaľkovým ovládaním objektov a miest: poplachové a ovládacie signály, hlasové dáta.
Rozšírenie možností prenosu v počítačových sieťach je v prenosu streamingu.
Streaming môže byť nadviazaný medzi dvoma bodmi alebo medzi jedným zdrojom a viacerými prijímačmi. Streamovanie pozostáva z neustáleho prenosu viacerých digitálnych dát (video, hlas a iné digitálne informácie napr. dáta ovládania), a prijímaný v tejto forme. Prenášané dáta sa môžu používať aj pred tým ako sú celé stiahnuté. V prípadoch internetového streamingu, sú dáta smerované priamo do určitého zariadenia - napríklad grafická alebo zvuková karta - zodpovedná za spracovanie a odstránenie pri prehraní alebo zobrazení. Pre prehranie súboru vzad, musí byť časť neustále prenášaná a zapisovaná do bufferu (vyrovnávacej pamäte). Na zabezpečenie tohto musí prehrávač a server navzájom komunikovať, aby vedeli, ktoré dáta už boli prehraté, aby mohol prehrávač povoliť ďalšie prijatie dát, ktoré zabezpečujú plynulé prehrávanie v momente keď sa zníži šírka prenosového pásma.
Bežný TCP protokol nieje vhodný na takúto komunikáciu (aj keď sa na ňu používa), ale budúcnosť streamingu je jasná vďaka novým protokolom pripravovaným špeciálne pre tento účel:
 • UDP (User Datagram Protocol)
 • RTSP (Real Time Streaming Protocol)
 • RTP (Real Time Protocol)
Základná terminológia TCP/IP sieťových protokolov
IP adresa
Adresa počítača v TCP/IP sieti sa volá IP adresa. Väčšinou keď zadávame IP adresu, používa sa desiatkový zápis (napr. 195.13.38.254).
Počítač môže mať pevný IP adresu (fixná IP), alebo premennú adresu prideľovanú napr. pri každom pripojení cez modem. Tiež sa dá nastaviť prideľovanie adresy za nejakú dobu (napr. raz/24hod). Dynamické prideľovanie IP adresy sa vykonáva DHCP protokolom (Dynamic Host Configuration Protocol). Tento protokol sa zväčša používa z dôvodu automatickej konfigurácie IP pre prácu v špecifických podmienkach.
Okrem verejných adries (ktoré "vidno" cez internet), poskytovateľ internetu môže použiť aj súkromné (privátne) adresy (tiež sa nazývajú neroutovacie) zo súboru 192.168.x.x, 172.16.x.x a 10.x.x.x. Tieto adresy sa používajú v lokálnych sieťach pripojených na internet cez router, ktorý maskuje vnútornú sieť jednou externou routovacou adresou.
MAC adresa.
MAC adresa (Media Access Control) pozostáva zo 48 bitov. Môžeme ju rozdeľiť do dvoch základných častí: kód výrobcu LAN karty prideľovaný IEEE, a jedinečné výrobné číslo. MAC adresa je použitá na individuálnu identifikáciu sieťovej karty v lokálnej sieti a môže sa použiť napr. na obmedzenie prístupu na internet pre špecifické zariadenie.
Aktívne sieťové zariadenia
Na pripojenie všetkých zariadení, mimo pasívnych (tzn. káblov, konektorov, rozvádzačov alebo súčastí štruktúrovanej kabeláže) sa používajú aj aktívne zariadenia:
 • Opakovač (Repeater) sa používa na spojenie určitých častí siete, tiež obnovuje prijatý signál (skreslený z dôvodu útlmu alebo interferencií). Môže spojiť časti siete s rozdielnym prenosovým médiom.
 • Koncentrátor (Hub) - Funguje ako multi-vstupový a multi-výstupový zosilňovač. Pakety prijaté z jedného portu sú posielané do všetkých ostatných. Hub a repeater sú v podstate rovnaké zariadenia, ale repeater má len 2 porty a hub od 4 do niekoľko tuctov portov.
 • Prepínač (Switch) - Switch funguje podobne ako hub, ale prenos paketov funguje len do tých výstupov, kde je pripojený prijímač. Switch sa učí MAC adresy LAN kariet, a prenáša pakety určené pre špecifické zariadenie, toto správanie má za následok zníženie prevádzky na sieti. Switche pracujú v plne duplexnom systéme (simultánny prenos obidvoma smermi).
 • VLAN switch - Druh switchu dovoľujúci vytvoriť virtuálnu LAN sieť. Táto sieť umožňuje optimalizovať prenos paketov v určitých častiach siete.
 • Most (Bridge) - Používa sa na prenos a možné filtrovanie dát medzi dvoma sieťami, tieto siete nemusia byť založené na rovnakom prenosovom médiu. Most sleduje MAC adresu v pakete. Most a switch pracujú podobne, rozdiel je (okrem počtu portov) malý a to v spôsobe prenosu paketov.
 • Smerovač (Router) - Používa sa na prepojenie viacerých sieti, kontrolovanie a filtrovaniu premávky medzi nimi. Najobľúbenejšie použitie je: spojenie LAN siete do WAN siete (tzn. internet) a prepojenie viacerých LAN sieti spolu. Router má väčšinou viac portov pracujúcich na rôznych technológiách (napr. Ethernet, Frame Relay and ATM) a dovoľuje prechod medzi nimi. Router môže rozpoznať cieľovú adresu paketu a určiť kadiaľ a ako bude odoslaný. Router môže mať aj dodatočné funkcie ako napr. firewall. a môže byť ako špecializované zariadenie alebo počítač so špecifickým softvérom.
Druhy sietí
 • LAN (Local Area Network) - lokálne siete sú určené na spojenie počítačov, väčšinou umiestnených v malej oblasti. Umožňuje komunikáciu a výmenu súborov medzi používateľmi, zdieľať prostriedky umiestnené v sieti ako I/O zariadenia napr. sieťové tlačiarne. Momentálne sú LAN siete založené na technológiách: Ethernet, Token Ring, alebo FDDI.
 • WAN (Wide Area Network) - väčšie siete umiestnené na veľkých geografických oblastiach - regiónoch, krajinách, alebo na celom svete. WAN spája spolu LAN siete použitím prenajatých, telefonických, optických alebo satelitných liniek. Najznámejšia a najväčšia WAN je internet.
 • WLAN (Wireless LAN) - druh počítačovej siete kde sa informácie neprenášajú káblami, ako v LAN, ale pomocou rádiových vĺn. Najznámejší štandard WLAN je 802.11b, ktorý popisuje siete pracujúce v 2.4GHz pásme a umožňuje prenos dát až do rýchlosti 11Mbps. WLAN môže byť vytvorená aj pomocou Bluetooth technológie, aj keď je to neefektívne. WLAN sa inštalujú vo veľkých kancelárskych priestoroch, hoteloch, letiskách a prístup na sieť je možný len s kartou, ktorá je pripojená k zariadeniu najčastejšie laptopu alebo notebooku.
Virtual networks
VLAN (Virtual Local Area Network) - sieť počítačov, ktoré sa správajú ako keby boli pripojené do rovnakej LAN, aj keď fyzicky sú umiestnené v rozdielnych častiach siete.
Na oddelenie zariadení v tradičnej ethernetovej siete, musí byť použitá adekvátna technológia. VLAN obchádza tieto obmedzenia a zaručuje, že zariadenia ktoré patria do rozdielnych VLAN sub-sietí nemôžu navzájom komunikovať, takže sú zabezpečené voči neoprávnenému prístupu.
Virtuálna Privátna Sieť. Ďalší spôsob na zabránenie neoprávneného prístupu na sieť. Zdokonalená technológia šifrovania a tunelovania sa používa pre nadviazanie bezpečného pripojenia. Použitím už existujúcej siete tzn. internet pre prenos súkromných dát umožňuje značne znížiť náklady a vytvoriť opatrenia na udržanie rovnakej bezpečnostnej úrovne ako v privátnych sieťach.
VPN umožňuje bezpečný prístup ku zdrojom na chránených sieťach len pre autorizovaných používateľov. Môžu to byť pracovníci firmy, aj keď cestujú, zamestnanci monitorovacieho centra atď.
Bezpečnosť siete.
Risks that occur in a computer network can be divided into following classes:
 • access of unauthorized people to data transmitted in the network or saved on computers connected to it,
 • access of unauthorized people to other resources (e.g. computing power),
 • data loss caused by malicious actions from outside
 • data fake (it mostly concerns e-mail correspondence).
Všetky poruchy a chyby systému a protokolov sú použité na zlepšenie bezpečnosti siete. Útočníci väčšinou využívajú:
 • slabiny TCP/IP protokolu, pripojených protokolov a aj sieťových služieb (DNS, SMTP),
 • softvérové chyby,
 • chyby administrátorov alebo užívateľov siete.
Zariadenia prenosu videa v monitorovacích systémoch
Použitím digitálneho prenosu hlavne po prekonaní určitých obmedzení sa pri monitorovacích inštaláciách otvárajú možnosti flexibility a efektívnosti:
 • prenos na veľké vzdialenosti (možnosť vzdialeného pozorovania aktuálneho stavu ako aj nahratých záznamov a ovládanie celého kamerového príslušenstva)
 • práca v celej sieti,
 • rozšírená možnosť automatizácie a ovládania,
 • jednoduchá spolupráca s poplachovými a telekomunikačnými systémami (možnosť spojiť monitorovací systém s inými napr. poplachový, požiarny, e-mailová alebo SMS notifikácia).
V závislosti na požiadavkách užívateľa, môže byť digitalizácia a kompresia prevádzaná :
 • počas nahrávania (v digitálnych záznamových systémoch)
 • v určených zariadeniach (video servery)
 • v kamerách so vstavaným web serverom (väčšinou používajú HTTP protokol)
 • cez web kamery (zapojené do USB portu počítačov).
Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)
H.264 Video Server: ACTi TCD-2100
IP Camera AVIOSYS 9070 CS
Color CCTV Camera: CAM 508 (2.8-12 mm)Color CCTV Camera: CAM 508 (2.8-12 mm)Color CCTV Camera: CAM 508 (2.8-12 mm)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Outdoor Color CCTV Camera: VF-515 IR/B<br /> (with 4-9 mm varifocal lens and IR illuminator)
Šírka prenosového pásma v linkách je hlavný faktor, ktorý obmedzuje prenos obrazu. Každý komprimovaný snímok obrazu z Č/B kamery zaberá cca 7.5KB (Kbytov) takže jedna kamera prenáša 7.5kB/s or 60Kbps pri nahrávaní 1 snímok/s (1 fps).
The figures below show rough calculations of possible number of employed cameras depending on available transmission bandwidth:

Typ linky

Kanály (možný počet kamier)

Modem

1 kamera pri 1 fps.

Digitálny kanál 256kbps

1 kamera pri 3 fps ,alebo 3  kamery pri 1 fps.

Ethernet 10 Mbps

50 kamier pri 1 fps.

Ethernet 100 Mbps

400 kamier pri 1 fps.

Digitalizácia vo web kamerách
Web kamery sú kamery, ktoré menia analógový signál na digitálny, vďaka vstavanému ethernet rozhraniu, umožňujúcemu prenos signálu ďalej - vo forme IP paketov. Umožňuje vzdialené pozeranie cez sieť. Používa sa v jednoduchých systémoch napr. lyžiarskych svahoch atď.
Pohľad na zariadenia. Wi-Fi kamera s obojsmerným audio prenosom a možnosťou WPA-PSK šifrovania dát.
Digitalizácia vo web serveroch
Video web server je zariadenie, ktoré mení analógový signál z kamery do digitálnej formy a vďaka vstavanému ethernet rozhraniu umožňuje prenos dát vo forme IP paketov. Zariadenia môže byť pripojené do LAN, do káblového modemu alebo do xDSL modemu. Zaťaženie linky internetu závisí kvality a veľkosti obrazu prezeraného užívateľom. Systém automaticky určuje počet snímkov za sekundu, v závislosti od prenosovej kapacity. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí 512 - 3000 Kbps.
Príklad takéhoto zariadenia môže byť jedno kanálový video web server P1401 K2131. Do "video in" môžeme zapojiť kameru, alebo iný zdroj video signálu a potom prenášať konvertovaný a komprimovaný signál cez sieť. Priložený softvér umožňuje vzdialenú registráciu na počítači. Web server tiež umožňuje prenos zvuku.
CPD-560 digitálny rekordér so vstavaným sieťovým modulom
Web servery tiež podporujú väčší počet kamier napr. SED-2300Q K2111 - 4-kanálový video server. Pre autorizovaných užívateľov siete je možný aj náhľad obrazu v reálnom čase (privilégia sú obmedzené heslom) - s Internet Explorer-om (ver.6.0 a viac).
Zadný pohľad na 4-kanálový web server
Video server ma 4 poplachové konektory (vstupy/výstupy). Poplachové udalosti, môžu byť zaznamenané a tiež odoslané e-mailom, alebo FTP protokolom. Existuje tiež možnosť ovládať PTZ kamery.
Nahrávanie môže byť vykonávané na ľubovoľnom počítači v sieti s príslušným softvérom.
Digitalizácia počas nahrávania.
Na trhu existujú dve skupiny zariadení pre digitálne nahrávanie:
 • nahrávacie karty v PC (GeoVison, AD),
 • nezávislé digitálne rekordéri - samostatné zariadenia s vstavaným príslušným operačným systémom a nosičom dát (HDD alebo DVD/CD-RW) na ktoré sa zaznamenávajú video dáta.
DVR karty.
Predstavíme základné funkcie DVR kariet na príklade karty M8205. Karta používa TCP/IP protokol a architektúru klient-server a zaisťuje vzdialený prístup . cez LAN, Dialup, ISDN, Internet.
Maximálny počet súčasných vzdialených prístupov - 5. Pripojenie s ADACS serverom môže byť nadviazané dvoma spôsobmi: cez klientský softvér alebo internetovým prehliadačom (s podporou Java).
Keď sa pripájame na sieť, mali by sme si byť istý, či server/klient dovoľujú prevádzku do/z príslušných portov (špecifické nastavenie firewallu na monitorovacom počítači a routri).
Prostredníctvom vzdialenej správy, môže užívateľ meniť nastavenie kamier a zón detekcie pohybu.
Internetový prehliadač má obmedzené funkcie vzhľadom na klientský softvér, ale umožňuje zdielať obraz s užívateľmi, ktorí majú obyčajný softvér.
Video prenos s dynamickou IP.
Veľa DVR kariet umožňuje video prenos cez internet. Nieje v tom problém pokiaľ máme pevnú IP - môžeme pristupovať cez štandardný internetový prehliadač, napr. IE alebo cez dodatočný klientský softvér.
Veľa poskytovateľov internetu nezaručujú pevnú IP, ale existujú dve jednoduché riešenia. Hardvérové riešenie je použitie routra s DDNS podporou (zariadenia, ktoré má túto funkciu je napr. Access Point s xDSL routerom a 4p switch TP-Link TL-WR542G N2950) a použitie internetovej služby napr. http://www.no-ip.org.
Riešenie softvérom môžeme použiť, keď už máme router a nechceme alebo nemôžeme ho zmeniť (napr. ADSL modem/router poskytovaný providerom, väčšinou aj s USB rozhraním). Je možné nainštalovať klientský softvér na jeden z počítačov pripojených do LAN. Softvér potom aktualizuje údaje v DDNS služby vždy, keď sa zmení IP adresa. Príklad takej aplikácie je napr. na http://www.no-ip.org.
Ovládanie speed dome kamier
Pripojenie je realizované cez RS485/RS232 konvertor, a proces ovládania je uskutočnený použitím myši priamo na obrazovke kde ja obraz z kamery. ADACS implementoval protokoly umožňujúce ovládať kamery značiek: Videotec, Dynacolor, Samsung, Panasonic, Pelco, Vortex, Sensormatic, Kalatel, GANG SZ, Lilin, YAAN, YOKO.
Prenos zvuku.
Možné je prehrávanie zvuku v momente, keď dôjde k narušeniu oblasti. Veľa iných kariet tiež podporuje priamy prenos zvuku.
Pozor: Ak je počítač, ktorým sa chceme pripojiť z vonku (cez internet), časťou LAN siete a je za routrom (väčšinou počítače v LAN majú podobné IP adresy), keď router/server funguje ako firewall, musíme presmerovať prenos cez nasledujúce porty: 20900, 20910 and 21060.
Dôležitá funkcia je, že karty môžu byť kombinované , takže môžeme rozšíriť náš systém o ďalšie vstupy. V jednom počítači tak môže byť 1, 2, 3 alebo 4 karty.
Samostatné DVR.
Nové funkcie spojené s prácou v sieti, môžu byť častejšie nachádzané v DVR kartách ako samostatných DVR. Je to hlavne z dôvodu dlhšieho navrhovania a zdĺhavého implementačného procesu.
Napriek tomu, v prípade splnenia všetkých potrieb, samostatné DVR sú preferované pre ich stabilitu a ľahké a intuitívne ovládanie.
Existuje veľké množstvo rekordérov pre prácu v sieti. Počas výberu by sme mali upriamiť pozornosť aj na možnosť zálohovať video na externé úložisko a možnosť prehrávania v obyčajnom PC.
Color Digital Video Recorder MTC-9004-M (4-IN, USB)
CCTV Digital Video Recorder: AVC777 (16 channels)
Popis digitálnych rekordérov dostupných v DIPOL ponuke.