MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Základné vedomosti

Internetový CCTV SPRIEVODCA - Zosilňovače
Dosah analógového prenosu video signálu je obmedzený útlmom prenosového vedenia. Tu sú uvedené príklady vzdialeností, cez ktoré je možné prenášať signál bez použitia zosilňovačov:
  • Koaxiálny kábel, maximálna vzdialenosť pre napr. TRISET-113 - 500 m,
  • Telefónny kábel, 50-70 m v závislosti na type,
  • Počítačová krútená dvojlinka CAT5, až 1800m (pri použití špeciálnych zariadení),
  • Optické káble, niekoľko desiatok kilometrov.
Dlhšie vzdialenosti je možné dosiahnuť pomocou bezdrôtovej technológie, ktorá však vykonáva spracovanie signálu a jeho zosilnenie:
  • Rádiový prenos - niekoľko desiatok kilometrov,
  • infračervený laser - niekoľko kilometrov.
Pre porovnanie: s telefónnou linkou podporovanou xDSL technológiou môže celková dosiahnutá vzdialenosť prenosu digitalizovaných a komprimovaných video údajov nabiť hodnoty tisícov kilometrov.
Zosilnenie signálu sa používa pre vykompenzovanie útlmu káblu. Hodnota útlmu závisí na type káblu a jeho dĺžke. Vyššie frekvencie sú viac zoslabované ako tie nižšie, teda môžeme spozorovať skreslenie v rozlíšení a farebnej kvalite. Pokiaľ chceme prenášať signál na veľké vzdialenosti, musíme ho zosilniť. Avšak z dôvodu nerovno úmerného útlmu nižších a vyšších frekvencií by sme mali použiť zosilňovače s korekciou kmitočtových charakteristík. Takýto zosilňovač má opačnú charakteristiku útlmu ako kábel.
Ilustračný príklad korekcie útlmu káblu
V monitorovacích inštaláciách sa používajú špeciálne zosilňovače pre zvýšenie vzdialenosti, cez ktoré je možné video signál sprostredkovať prostredníctvom krútenej dvojlinky alebo koaxiálneho káblu. Bežne sa používajú zosilňovače pre jednoduché vedenie, napr. zosilňovač AMP-1/2R M1840, ktorý umožňuje nastavenie úrovne zosilnenia. Navyše má dva výstupy a môže pracovať tiež ako aktívny rozbočovač video signálu. Dostupné sú tiež zosilňovače určené pre 3, 4, 5, 6, a dokonca i viac liniek. Zosilnenie je od niekoľko až do veľkého dB a korekcia kmitočtu sa rovná niekoľko dB.
Ilustračný príklad korekcie útlmu káblu
Zosilňovač môže byť napájaný ako priamo z 230V AC rozvodnej siete, tak z 12V DC zdroja (obvykle AC/DC adaptér).
Podobne ako ďalšie CCTV zariadenia používajú zosilňovače BNC konektory, občas ich môžeme nájsť s F rovnako tak ako s RCA konektormi. Vstupná a výstupná impedancia je 75 Ohm pri rozkmite signálu 1Vp-p
Video Signal Amplifier AMP 1/2R
Zosilňovač a rozbočovač videa AMP-1/2R M1840
Rozbočovač video signálu.
Jedná sa o druh zosilňovačov vybavenými mnohými výstupmi - takzvané rozbočovače video signálu alebo multiplexory. Pokiaľ chceme doručiť signál z jednej kamery k niekoľkým prijímačom, mali by sme použiť tento rozbočovač. Samozrejme sa nemôže jednať o rovnaký druh zariadenia, aký sa používa v anténnych inštaláciách. Rozbočovače v CCTV inštaláciách, rovnako tak ako akékoľvek iné zariadenie spracúvajúce obraz, musí zaisťovať prispôsobenie vstupných a výstupných impedancií a vhodnú úroveň video signálu. Takže sa ich vstupná a výstupná impedancia musí rovnať 75 ohm a musí dosiahnuť jednotného zosilnenia (alebo 0 dB). Takéto parametre môže mať iba aktívny rozbočovač, ako by mal zosilňovací člen. Z toho dôvodu je tento rozbočovač tiež nazývaný rozdeľovací zosilňovač obrazu.

Rozdeľovacie zosilňovače sú napájané ako z 230V AC elektrickej siete, tak z 12V DC zdroja. Používané sú BNC konektory (vstupy/výstupy s impedanciou 75 ohm). Štandardné zosilnenie je 0 dB, avšak niektorí výrobcovia ich vytvárajú so 1 dB ziskom, čo aspoň trochu kompenzuje stratu káblu.
Príklad použitia rozbočovača video signálu
Niektoré modely rozbočovačov video signálu sú znázornené nižšie:
Active Video Signal Splitter RV-4/8<br />(4 inputs, 8 outputs)
M1704 - multiplexor video signálu RV-4/8 (4-in/4x2-out)
Video Signal Multiplexer RV-1/2
M1707 - multiplexor video signálu RV-1/2P (1-in/2-out)
Video Signal Multiplexer RV-1/4
M1708 - multiplexor video signálu RV-1/4 (1-in/4-out)
Video Signal Multiplexer RV-2/4
M1709 - multiplexor video signálu RV-2/4 (2-in/4-out)