MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

IP Monitorovanie s ACTi - Otázky & Odpovede
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Čo je to IP kamera a vysokorýchlostná PTZ kamera?
IP je skratka pre Internetový Protokol, najobľúbenejší protokol používaný pre komunikáciu v rámci akejkoľvek počítačovej siete alebo Internetu. IP kamera poskytuje na jej výstupe digitálny tok údajov odpovedajúci video informáciám, ktorý je prenášaný prostredníctvom pevne zapojených alebo bezdrôtových IP sietí a je možné ho prehliadať alebo zaznamenávať dokonca i v tých najvzdialenejších miestach v sieti.
Použitím IP kamier, ako tých štandardných, tak tých s PTZ ovládaním, môže užívateľ ušetriť mnoho výdajov spojených s prenosovou infraštruktúrou, nakoľko väčšina existujúcich budov, administratívnych budov atď. musia byť vybavené odpovedajúcou sieťovou kabelážou. To isté platí o nových postavených budovách, pretože štandardné inštalácie sú vždy menej nákladné ako špeciálne položená koaxiálna kabeláž obvykle potrebná pre nie-IP riešenia. IP-založené systémy nie len, že sú lacnejšie na výstavbu, ale tiež zaisťujú vyššiu úroveň funkčnosti, umožňujúcu umiestniť kamery v akejkoľvek lokalite vo vzťahu k monitorovaciemu centru.
Aký je rozdiel medzi web kamerou a IP kamerou?
Web kamera musí byť pripojená k počítači, obvykle prostredníctvom USB rozhrania. Počítač sa používa preto, aby umožnil ďalším užívateľom prístup k tejto kamere. IP kamera je samostatné zariadenie, ktoré samé o sebe kombinuje vlastnosti vysoko kvalitnej web kamery a počítača so sieťovou prípojkou.
Aký je požadovaný výkon IP kamery?
To závisí na rozlíšení video snímkov a počte prenášaných snímkov za sekundu. Tiež to záleží na zapojenej kompresnej metóde. V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame hodnoty pre tri najpopulárnejšie algoritmy, pre kombináciu parametrov.

Kompresná metóda

M-JPEG

MPEG-2

MPEG-4

Kompresný faktor

6

30-40

200-500

Rozlíšenie (horiz. x vert.)

352 x 288

720 x 576

720 x 576

Snímky za sekundu (fps)

25 - 30

50 - 60

25 – 30

Potrebná šírka pásma

1.5 Mbps

4 - 15 Mbps

10 K - 1 Mbps

Je dobré dodať, že 30 fps (NTSC) korešponduje s kvalitou hladkého televízneho obrazu (DVD kvalita).
Je možné nahrávať video snímky z IP kamery?
Áno. Existuje možnosť lokálneho alebo diaľkového zapisovania, pomocou softvéru dodávaného výrobcom IP kamery. Funkcie diaľkového zapisovania sú veľkou výhodou IP zariadení v porovnaní s tými analógovými. Zaznamenané video údaje je možné uložiť v NAS (Network Attached Storage), ktorý je veľmi užitočný a ľahký na použitie.
Potrebujem mať prístup k Internetu, aby som mohol používať IP kameru?
Nie. IP kamery môžu pracovať v lokálnej sieti, ktorá nie je pripojená k Internetu. Takéto riešenie je možné použiť v prípade, že sú všetky miesta (kamery) a užívatelia (terminály) pripojený k rovnakej LAN.
Podporujú IP kamery "Napájanie cez Ethernet"?
Rastúci počet modelov ACTi kamier disponuje verziou PoE. Avšak vždy existuje možnosť prispôsobenia PoE inej verzii pomocou modulov pripojených na strane switcha/routera a na strane kamery.
Aké sú výhody MPEG-4?
MPEG-4 dokáže zaistiť DVD kvalitu, avšak nakoľko používa vyspelejšie algoritmy, je potrebná nižšia rýchlosť prenosu údajov. Tento fakt umožňuje prenášať tok video údajov nie len v rámci LAN, ale tiež vo WAN, kde šírka pásma nemusí byť zaručená. MJPEG požiadavky nie sú o moc vyššie ako u MPEG-4, avšak rozlíšenie a počet fps sú nižšie. MPEG-2 predstavuje DVD kvalitu (podobne ako MPEG-4), avšak jeho požiadavky sú tak vysoké, že ich siete LAN ani WAN nemôžu prijať.
Prečo je MPEG-4 ASP lepšia ako Short Header?
Existujú dva rôzne druhy MPEG-4 kompresie. Najpopulárnejšie sú MPEG-4 ASP (Advanced Simple Protocol), MPEG-4 SP (Simple Protocol) alebo MPEG-4 Short Header. MPEG-4 ASP vytvára snímky typu I, P a B, čo zvyšuje kompresný faktor, zatiaľ čo MPEG-4 SP a MPEG-4 Short Header poskytujú iba snímky typu I a P. MPEG-4 ASP a MPEG-4 SP sú implementované v ASIC čipoch (Application Specific Integrated Circuit), zatiaľ čo MPEG-4 Short Header používa DSP obvod (Digital Signal Processor). Odpoveď teda vypadá takto: s rovnakou kvalitou obrazu je šírka pásma, potrebná pre prenos výrazne nižšia, alebo - s rovnakým pásmom - je kvalita obrazu vyššia.
Na nižšie znázornených obrázkoch uvádzame porovnanie kvality video snímkov z ACTi video serveru a konkurenčného video serveru, používajúceho MPEG-4 Short Header verziu. Aj napriek tomu, že obidva používajú MPEG-4 kompresiu, triedu ACTi zariadení je možné ľahko zaregistrovať, nakoľko podáva dôkaz o prevahe použitej verzie MPEG-4 ASP.

Zariadenie iného výrobcu

ACTi SED-2100R
 - MPEG-4 Short header - MPEG-4 ASP
 - rozlíšenie: CIF - rozlíšenie: CIF
 - prenosová rýchlosť : 384kb/s - prenosová rýchlosť : 384kb/s
Aká je výhoda MPEG-4 ASIC nad DSP?
Populárne digitálne signál procesory (DSP) nemajú dostatočný výpočtový výkon, aby zakódovali video do MPEG-4 pri D1 rozlíšení (720 x 480) a 30 fps, takže poskytujú video snímky nižšej kvality ( CIF - 360 x 240). ASIC čipy (Application Specific Integrated Circuit) môžu túto činnosť vykonávať, zaisťujúce D1 rozlíšenie.
Prečo je tak dôležité mať DDNS podporu?
Pokiaľ zariadenie podporuje DDNS (Dynamic Domain Name Server), užívatelia sú schopní nastaviť doménu (napr. kamera1.londyn.uk) majúcu jedine dynamickú IP adresu (ktorá je obvykle menej nákladná možnosť prístupu k Internetu). To umožňuje ďalším miestam na Internete založiť spojenie so zariadením.
Niektorí výrobcovia IP kamier prehlasujú, že ich zariadenia podporujú DDNS, avšak predpokladajú použitie doplnkového softvéru, ktorý si každý užívateľ musí nainštalovať na počítač. ACTi kamery majú vstavanú DDNS utilitu, takže nevyžadujú žiadne iné prostriedky - užívateľ je schopný dostať sa ku kamere z akéhokoľvek miesta na svete.
Snímok obrazovky s oknom Web konfigurácie ACTi kamier
Čo znamená "Digital Time Code Embedded"??
Profesionálne IP kamery (napr. ACTi) majú funkciu "Digital Time Code Embedded", ktorá sa používa pre vytváranie MPEG-4 toku údajov. Táto funkcia umožňuje v reálnom čase nepretržité bežiace označovanie každého zaznamenaného snímku. Vďaka tejto informácii je veľmi jednoduché pre daný čas nájsť ktorúkoľvek sekvenciu, o ktorú sa užívateľ zaujíma. Bez tejto funkcie by užívateľ musel prehliadať značné množstvo materiálov a plytval by tak časom. Niektoré ďalšie kamery podporujú programové označenie, tie však obvykle nezaisťujú presné značenie. Tok video údajov označený ako "Digital Time Code Embedded" sa tiež nazýva "Smart Video" a jedná sa o kľúč k vykonávaniu mnohých aplikácií vhodných pre užívateľov systému.
Ďalšou výhodou "Digital Time Code Embedded" utility je fakt, že toto označenie je druh vodoznaku pre tok video údajov. Akékoľvek pokusy o modifikáciu materiálu skončia zničením kódu. Takže je ľahké potvrdiť alebo spochybniť autenticitu nahrávok.
K čomu sú vo video serveroch potrebné dva porty (WAN a LAN)?
Profesionálne IP kamery by mali mať možnosť nastavenia prenosovej rýchlosti (šírka pásma toku video údajov) primerane k sieťovej kapacite. Vykročením je riešenie implementované v IP kamerách spoločnosti ACTi. Sú vybavené dvoma RJ-45 konektormi: LAN a WAN. To umožňuje pripojiť kameru k sieti LAN, súbežne s Internetovým pripojením. Aby bola zaistená príslušná šírka pásma behom prúdenia video materiálu prostredníctvom Internetu, bol WAN port vybavený QoS (Quality of Service) vlastnosťou.
Tiež to podporuje PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), umožňujúci pripojenie IP kamery priamo k ADSL modemu. V prípade rozsiahlych inštalácií, kamery s funkciou PPPoE umožnia značné úspory pri zaobstarávaní routra.
Majú ACTi kamery funkciu detekcie pohybu?
Áno. Táto funkcia je v ACTi kamerách integrovaná. Rozdiel medzi týmto druhom realizácie a bežnými programovými označeniami je v tom, že v prvom prípade je reakcia okamžitá, zatiaľ čo v druhom prípade je vždy potrebný určitý čas.
Čo obsahuje priložený softvérový balík?
Spoločne s ich výrobkami poskytuje spoločnosť ACTi SDK balíček (Software Development Kit) a jednoduchú aplikáciu "Streaming Activator". Navyše môžeme použiť programovú aplikáciu "IP Utility" pre vyhľadávanie IP zariadení v sieti a ďalší program pre ľahkú konfiguráciu pomocou IE
Kde môžu byť použité IP kamery?
IP kamery sú najlepším riešením v prípade profesionálnych monitorovacích systémov. Umožňujú živé monitorovanie v podaní oprávnených pracovníkov situovaných ďaleko od monitorovaného miesta. Je možné ľahko začleniť do väčších systémov. Kamery je možné použiť na všetkých typoch miest, ako sú budovy, verejné podniky, továrne, banky, supermarkety a obchody, kasína, staveniská atď. Video snímky môžu byť analyzované v monitorovacom centre, policajné stanice atď.
Kamery sú veľmi užitočné na verejne prístupných miestach, kde nahrádzajú analógové vybavenie. Video snímky z nich sú potom analyzované v monitorovacích centrách, policajných staniciach, alebo pomocou bezpečnostnej služby. Ďalšie aplikácie sú v systémoch riadené prístupom. Ako ľudia, tak vozidla môžu byť zaznamenané spoločne s časovým označením, ktoré uľahčuje rýchly prístup k nahrávkam vo veľkých databázach. Vďaka schopnostiam diaľkového zapisovania je celý systém dobre chránený proti možným krádežiam nahrávok
IP kamery môžu byť ľahko pripojené k existujúcej IP sieti a môžu poskytovať v reálnom čase bežiaci náhľad z akéhokoľvek miesta v sieti. Často sa používajú v podnikoch a kanceláriách - recepcie alebo konferenčné miestnosti môžu byť monitorované z dôvodov kontroly osôb, ktoré do týchto miestností vstupujú. Existujú však tiež určité citlivé miesta, ako miestnosť servera, ktoré by zvlášť mali byť strážené pred rušením - v každej podozrivej situácii umožnia zaznamenané údaje zistiť, kedy a kto tam pracoval.
IP kamery môžu byť tiež neoceniteľným nástrojom vo výrobných závodoch.
Monitorovanie výrobných liniek priamo z kancelárie alebo dokonca z domova môže zvýšiť produktivitu pracovníkov a kvalitu výrobkov. PTZ (Pan/Tilt/Zoom) kamery umožňujú sledovať rovnako celú oblasť, ako aj drobné detaily.

Čo je to video server?
Tento výraz popisuje sieťové video zariadenie, napr. pracujúce v sieti LAN. Video server poskytuje tok živých video údajov, automaticky alebo podľa voľby, prostredníctvom prehliadača alebo pomocou príslušného softvéru. Doposiaľ boli monitorovacie systémy založené predovšetkým na analógovom CCTV (Closed Circuit TeleVision). Video servery kódujú analógové signály do toku digitálnych údajov umožňujúcich distribúciu prostredníctvom IP siete, jednoducho transformujú analógové kamery na IP ekvivalenty. Používané modemy je možné pripojiť k PSTN alebo ISDN telefónnej linke.