MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

IP monitorovanie s ACTi - príklad aplikácie speed dome kamery
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Nová funkcia v CCTV monitorovaní
Budúcnosť CCTV je spojená s použitím inštalácií založených na IP technológii, ktorá ponúka jednoduché rozšírenie systému, vrátane široko rozptýlených sieti, a možnosť použitia veľkého počtu kamier. Takéto systémy sú veľmi flexibilné, vďaka jednoduchému spôsobu rozšírenia a zmeny konfigurácie, či ďalšiemu pridaniu dodatočných funkcií pomocou programových opatrení. To vše tvorí využitie IP systémom omnoho lacnejším, ako bolo zvykom v predošlých druhoch systémov. V súčasnej dobe je táto technológia jediným racionálnym riešením pre všetky väčšie inštalácie, napr. mestské monitorovacie systémy.
Nová éra v monitorovaní - IP CCTV
Dobrým príkladom potenciálu IP CCTV technológie je celosvetová štruktúra monitorovania implementovaná spoločnosťou Cisco Systems, ktorá do jedného systému zapojuje 296 monitorovaných lokalít rozptýlených v 60 krajinách. Až doteraz celá inštalácia využíva 2661 kamier.
Pokiaľ si prejdeme túto záležitosť, kombinované monitorovanie napr. reťazce benzínových staníc alebo zariadení na vodu v špecifickom regióne sa zdá byť samo o sebe jednoduché. Architektúra sieti IP CCTV inštalácií je totožná so štandardnými počítačovými sieťami a je ju možné ľahko zlúčiť, akákoľvek dodatočná štruktúrna kabeláž často nie je nutná.
IP CCTV monitorovanie je dynamicky rastúcim oborom technológie a priemyslu, stále poskytujúci priestor pre nové nápady a praktické riešenia, ktoré budú vyplývať z nových funkčných požiadaviek a ekonomického významu.
Monitorovanie skladu a administratívnej budovy.
Na stavebnej parcele, 100m širokej a 800m dlhej, bola vybudovaná administratívna budova a skladisko. Investor, vo fáze výstavby, požadoval, aby bolo celé stanovisko kompletne monitorované, a potom, po dokončení stavebných práci, by mal byť komplex monitorovaný približne 50 kamerami. Väčšina z nich by mala byť umiestnená v sklade, avšak miesto určenia monitorovacieho centra by malo byť situované v kancelárskej budove.
Pri analyzovaní technických podmienok boli zobrané v úvahu pokyny investora týkajúce sa možnosti premiestnenia hliadok a počítačovej podpory s obmedzeným počtom monitorovacích pracovníkov.
Hybridné riešenie založené na využití analógových IP kamier.
Stavenisko je pre monitorovanie pomerne zložité miesto, kvôli dočasnej a provizórnej inštalácii, vystavenej možným škodám, rušením vytváraným strojmi. Navyše táto úloha zahŕňa inštaláciu výkonnej siete pre diaľkový prenos informácií, schopnej prenosu údajov, hlasu a obrazu.
Chrbtica inštalácie bola založená na optickom kábli. V porovnaní s medenými káblami zaisťuje veľmi vysokú prenosovú schopnosť bez vytvárania akéhokoľvek rušenia, nízku stratu a kompletnú necitlivosť voči elektromagnetickým skresleniam, rovnako tak ako neprítomnosť chybových prúdov a rozdielov v napätia medzi segmentmi v sieti, dlhá životnosť - približne 25 rokov prevádzky. Vďaka nesmiernej prenosovej schopnosti sa tu nevyskytuje problém s rozvíjaním systému v budúcnosti - môžu byť pripojené akékoľvek nové zariadenia.
Fáza I - výstavba
V priebehu prvých dní plnenia záväzku, bolo položených 250 m káblu z optického vlákna, spojujúceho miesta stavaných budov. Jednalo sa o vonkajší 20-vláknový rozdeľovací kábel, chránený proti hlodavcom.
Ako náhle boli splnené stavebné práce, bolo implementované dočasné riešenie spĺňajúce všetky požiadavky investora. Na vysoký stožiar boli upevnené fixné analógové kamery a IP Speed Dome PTZ kamera. Obrazy z analógových kamier boli nahrávané ako záznamy stavebných udalostí, ktoré je možné prehliadať tiež prostredníctvom Internetu, aby tak bol zachytený postup plnenia záväzku. Fixné kamery boli plánované ako dočasné riešenie, iba po dobu výstavby. Zvolené bolo pomerne lacné riešenie - zaznamenávanie vykonávané pomocou Adacs karty AD-10016B.
Nakoľko by zamestnanci bezpečnosti mali mať pre kontrolu k dispozícii všetky detaily, bola použitá IP Speed Dome PTZ kamera od ACTi, model č. 6230. Rozhodnutie bolo ovplyvnené jednoduchým spôsobom vybudovania inštalácie pre IP zariadenie, tiež s ohľadom na budúce premiestnenie. Bolo plánovaných niekoľko premiestnení kamery, v súladu s vývojom stavebných práci. Najlepšou voľbou v takých podmienkach, ako kvôli nákladom, tak kvôli flexibilite, je bezdrôtové prevedenie.
Kamera disponuje 27 násobným optickým a 10x digitálnym zoomom. Je založená na najnovšom Sony SuperHAD CCD snímači a MPEG-4 kompresnej metóde, umožňujúcej prevádzku v D1 rozlíšení, ktoré umožňuje praktické použitie digitálneho zoomu s dobrou interpretáciou detailov. Zväčšené video snímky nestrácajú jasnosť a presnosť vhodnú pre monitorovacie účely. Verzia MPEG-4 ASP kompresie video údajov, ktorá bola integrovaná v tejto ACTi kamere poskytuje jasné video snímky dokonca i so značne malým tokom údajov. Pre záznam údajov z kamery bol vo fáze výstavby použitý ACTi Streaming Activator softwarový balíček.
Access Point: Compex WP54AG (802.11a/b/g; 2.4 &5 GHz DUAL BAND; 2x LAN - PoE)- CLEARANCE SALE! Switch: PLANEX FX-05EA (5 x 10/100 Mbps port)Access Point: Compex WP54AG (802.11a/b/g; 2.4 &5 GHz DUAL BAND; 2x LAN - PoE)- CLEARANCE SALE!
Spustenie tohto typu IP kamery s použitím bezdrôtového vedenia bolo pre inštalátora novou výzvou a druhom testovacej oblasti. Rozhodol sa použiť dva prístupové body Compex WPE54AG pracujúce v 5GHz pásmu. Jeden z nich bol pripojený k IP kamere, a druhý bol pripojený priamo prostredníctvom UTP káblu k RJ-45 portu switchu. Prístupové body pracujú vo WDS režime. Tri mesiace práce pri mimoriadne nízkych teplotách preukazovali stabilitu bezdrôtového systému, takže bol využitý v rámci konečnej inštalácie po dokončení obchodného komplexu.
Fáza II - konečná inštalácia
Hybridné riešenie bolo zvolené kvôli pomerne nízkym cenám analógových kamier. Budú ďalej využité v administratívnej budove, a upevnené na špecifických miestach, bez potreby akéhokoľvek dodatočného ovládania (zmena smeru atď.). Kamery budú pripojené tradičným spôsobom k hybridnej záznamovej karte od ACTi, PCI-4100. Táto ACTI karta umožňuje nahrávanie video snímkov rovnako z analógových, ako aj z IP kamier.
Ostatné zariadenia, ako PTZ ovládaná kamera/y, tak ďalšie kamery, ktoré budú namontované po spustení skladu, budú typu IP, vzhľadom k možnosti ľahkého rozšírenia systému a možnosťou ovládania.
Medzi chrbticou siete (kábel z optického vlákna) a sieťovými výstupmi boli položené pásy CAT5 vedenia, spoločne s použitím switchov ovládaných pomocou optických portov na jednej strane a RJ-45 portami na strane druhej.
Bolo rozhodnuté, že po dokončení práci a spustení regulárnej prevádzky, bude použitý profesionálny softvérový balíček "Monitoring Center", nakonfigurovaný pre túto špecifickú inštaláciu. Dobrý profesionálny softvér môže výrazne znížiť náklady na údržbu pomocou zvýšenia úrovne automatizácie monitorovacích postupov.
IP CCTV monitorovanie široko rozptýlených miest
Klasickým príkladom tohto monitorovania je mestský monitorovací systém. Okrem teritoriálneho rozptýlenia stanovísk s kamerami je ďalšou častou požiadavkou paralelné zariadenie systému z niekoľkých vzdialených staníc (napr. policajných staníc, staníc mestskej polície, hasičského zboru atď.).
IP CCTV technológia eliminuje problémy s niekoľkými riadiacimi pultmi - potrebný je jedine širokopásmový prístup k sieti WAN na každom stanovisku. Pomocou štandardných počítačov a s príslušným softvérom máme úplnú voľnosť v organizovaní ďalších riadiacich pultov, bez dodatočných investícií do káblovej infraštruktúry. Každé z riadiacich stanovísk môže samozrejme využívať klasické analógové monitory, alebo ich sady, a klávesnice s manipulátormi. Využitie existujúceho alebo lacno zaobstaraného vybavenia je možné vďaka použitiu transkóderov, ktoré prevádzajú digitálny MPEG4 stream na jeho analógový video ekvivalent, a riadia príkazy z klávesníc - na odpovedajúce číslicové zobrazenie, ktoré je súčasťou digitálneho streamu.
Štruktúra bezdrôtového monitorovacieho systému založeného na ACTi kamerách v Zlotowe, Poľsko.
ACTi kamery v uliciach Opatowa
V tradičných analógových CCTV systémoch sa vyskytujú problémy so vzdialenými prenosmi. Inštalátor nemohol spustiť najvzdialenejšiu kameru v Tarnobrzegu. Východiskom z tejto zložitej situácie bola implementácia IP CCTV kamier od spoločnosti ACTi.
IP CCTV v Opatowe. V dnešnej dobe je IP CCTV základná technológia používaná v moderných mestských monitorovacích systémoch. Inštalácie nie sú obmedzené ich teritoriálnym rozpätím, ani počtom kamier a riadiacich stanovísk, zatiaľ čo v tradičných systémoch sa vyskytovali problémy so vzdialeným prenosom.
Od septembra 2006 bol v Opatowe, Poľsku, spustený moderný mestský monitorovací systém využívajúci IP technológiu. Boli použité dve vysoko rýchlostné dome kamery CAM-6110 K1211. Tie boli namontované na stožiare pouličného osvetlenia určené pre monitorovacie účely. Ďalším stanoviskom systému je stacionárna kamera CAM-5120 K1110, orientovaná na Varšavskú bránu, miesto často devastované vandalmi.
Signály z kamier sú prenášané bezdrôtovo. V monitorovacom centre je používaný počítač s nainštalovaným Streaming Activator softvérom. Tento softvérový balíček umožňuje zaznamenávanie, prehliadanie a ovládanie PTZ kamier. Systém je plne schopný ďalšieho rozšírenia.
Video monitorovanie miest - technické, právne a organizačne aspekty CCTV monitorovania.
Videokonferencia podporovaná IP CCTV kamerami
Inštalácie pre prenos živých video snímkov z operačnej miestnosti - angioplastiky.
Inštalácia pre prenos prednášok z jednej konferenčnej miestnosti do ďalších miestností.
CCTV zariadenia od spoločnosti ACTi sú poskytované s výkonnými audio/video kompresnými mechanizmami, ktoré umožňujú vykonávanie profesionálnych video konferencií. ACTi vybavenie môže byť použité pre živé prenosy video snímkov z operačnej miestnosti, kde pacienti podstupujú chirurgický zákrok. Živé video snímky je možné prenášať do niekoľkých oddelených miestností, napr. konferenčných miestností v rôznych častiach nemocnice. Vďaka použití kamier, video serverov a transkóderov od ACTi sú diváci schopní sledovať operácie v reálnom čase a klásť tak otázky chirurgovi. Prenos môže byť založený na existujúcej nemocničnej počítačovej sieti, takže je príprava inštalácie pomerne jednoduchá a nenákladná.
Do operačného sálu boli umiestnené dva video serveri K2110, ktoré prenášajú video z kamier do troch konferenčných miestností. V každej z týchto miestností boli nainštalované dva transkódery K2410, poskytované s projektormi televíznych signálov, ktoré zobrazujú obrazy na stenu. V jednej z konferenčných miestností bol navyše použitý video server K2110, aby umožnil prenos interaktívnych prednášok do ostatných miestností.
Takáto konferencia sa nedávno konala v nemocnici Bonifraters v Krakowe, pri príležitosti stého výročia jej založenia. Nemocnica pod patronátom predsedu vlády a primátorom mesta.
Dipól je dovozcom ACTi profesionálneho IP a hybridného CCTV vybavenia a riešenia, rovnako tak ako vysoko kvalitných kamier (HiRes, Denný/Nočný &DPS - Digital Pixel System) a digitálnych video rekordérov (vrátane mobilných digitálnych video rekordérov) spoločnosti Sunell. Dipól prevádzkuje on-line B2B internetový obchod - inštalátorom, inštalačným firmám alebo maloobchodníkom je poskytnutá - po zaregistrovaní - možnosť zakúpenia výrobkov za veľmi výhodné ceny a prístup ku špeciálnym ponukám.