TV, TV-SAT

Informácie pre inštalatérov, domácich užívateľov, developerov budov - ako zvoliť, nadizajnovať a implementovať individuálne a komunitné ( MATV / SMATV ) anténové systémy, káblová TV, satelitné systémy. Využitie VF distribúcie pre CCTV monitoring. Aplikovanie VF zosilňovačov, hlavných staníc, modulátorov, multiprepínačov. Príklady riešení a schémy.

Mobilná telefónia

Vlastnosti a výhody IP CCTV systémov. Koncepty a riešenia video monitoringu v IP sieťach. Rozsiahle monitorovacie systémy a monitoring masových udalostí. Ultra vysoké rozlíšenie - megapixlové kamery. Použitie DDNS. Profesionálny monitoring miest. Hardvérové riešenia bezdrôtového prenosu. Diaľkový monitoring rozprestretých lokácií.

MONITORING HD-TVI, IP

Informácie o vlastnostiach, štandardoch a implementácii CCTV kamerových systémov. Požiadavky dizajnu a smernice. Komponenty CCTV inštalácií, ich vlastnosti a pravidla výberu. Prenos videa. Štúdie, napr. kamerové systémy v školách, monitoring čerpacej stanice, kamerové systémy pre obchody a pod.

WLAN, LAN

Wi-Fi siete v spotrebiteľských a profesionálnych aplikáciách. Štandardy, parametre a dosahy WLAN sieti. Príručky pre inštalatérov WLAN. Ako zvoliť vybavenie a riešiť základné problémy. Vnútorné WLAN siete. Konektory.

Optické vlákno

Issues connected with fiber-optic technology. Home and professional networks based on fiber optic systems. The balance of power in planning of transmission systems. Equipment selection and advice in solving problems. The standards necessary for designers. Examples of FTTH installations. Video surveillance systems based on optical fibers.

SMART HOME

Informácie o vlastnostiach antén, pomoc pri voľbe správnej antény pre rôzne podmienky príjmu, používané štandardy, dosah prevádzky, riešenie problémov pri inštalácii. Typy antén, ochrany a konektory. Frekvencie/pásma/prevodné tabuľky, meranie signálu.

Alarmy

Moderné káblové systémy. Nízko a vysoko frekvenčné káble. Riešenia využívané v malých, veľkých a distribuovaných systémoch. Vplyv správneho výberu kábla vo WLAN systémoch. Príručky pre investorov a inštalatérov. Využitie UTP/FTP káblov v počítačových sieťach a pre prenos videa.

Riadenie prístupu

;

Montážna technika

Merania signálu anténnych systémov. Rady v oblasti výbery držiaka, konzoly, ucytenia antén. Montáž kompresných konektorov na koaxiálne káble.