Smernica CPR – koaxiálne a krútené dvojlinky odporúčané pre nízkoprúdové inštalácie v bytových domoch.

Smernica CPR (Construction Products Regulation) je skratka nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011 o stavebných výrobkoch z 9. marca 2011 a nahradila smernicu 89/106 EHS s názvom CPD (Construction Smernica o výrobkoch). Nové nariadenie klasifikuje stavebné výrobky a špecifikuje ustanovenia o ich skúšobných metódach s cieľom poskytnúť spoľahlivé informácie o stavebných výrobkoch z hľadiska ich úžitkových vlastností na trhoch Európskej únie.

Čítaj viac