Attenuation of a splice made with Signal Fire splicer – test

The market of fiber optic splicers has changed significantly over the last few years. Japanese splicers of renown brands (Fujikura, Sumitomo, Fitel) and Korean equipment (e.g. Inno), keeping pace in many aspects, have been joined by cheap Chinese ones.

Čítaj viac

Meranie v optických sieťach

Tento článok obsahuje všeobecné informácie o vykonávaní meraní v inštaláciách z optických vlákien. Je opísaná metóda prenosu a reflektometrické merania.

Čítaj viac

Signal Fire AI-8/AI-8C/AI-9 - how to begin fusion splicing?

Signal Fire is a dynamically developing company specializing in the manufacture of fiber optic splicers. Headquartered in Chengdu, it employs nearly 200 professionals. The devices are built with top-of-the-line components from renown manufacturers (including European ones), and based on technological solutions protected by numerous patents. The characteristic feature of splicing machines from Signal Fire is the use of smartphones for their configuration, archiving of operation data and for diagnostics. Products of this company have gained recognition in the markets of the whole world. The high quality of the offered devices is confirmed by the warranty policy providing a replacement after 50,000 splices.

Čítaj viac

Rezanie optických vlákien odhalené – úprava čepele.

Správna príprava koncov optických vlákien je základom úspešného spájania vlákien. Ani ten najlepší a najdrahší stroj na spájanie nebude schopný správne spojiť špinavé alebo nesprávne rozštiepené vlákna. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležitá starostlivosť o čistotu nástrojov s optickými vláknami.

Čítaj viac

FTTH - installation of a distribution frame/box

Implementations of FTTH installations based on fiber optic subscriber lines arranged in a star topology are currently the most popular way of deploying fiber optics in multi-family buildings. The main advantages of the solution include a relatively low cost and a simple installation.

Čítaj viac

Optické vlákna mieria do domácností - Ako ich spojiť?

Systémy založené na optických vláknach sú stále obľúbenejšie. Všeobecná dostupnosť relatívne lacných prístrojov konverzie elektrických signálov do optickej podoby a naopak, v kombinácii s výhodami optického prenosu, najmä veľmi širokom pásme, galvanické oddelenie medzi zariadeniami a bez problémové ďalekodosiažne linky, sú hlavnými dôvodmi pre čoraz širšie využitie tejto technológie v sieťach LAN, analógových a IP video monitorovacích systémoch, S/MATV inštaláciách a dokonca v zabezpečovacích systémoch. Najnovšie predpisy stavebného práva v mnohých krajinách, napr. v Poľsku, núti investorov a stavebných projektantov k realizácii optických zariadení vo všetkých novo postavených verejných budovách a bytových domoch. Inštalácia musí byť "ready-to-use" nezávislá na počiatočnom faktora využitia v okamihu dokončenia stavby. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, montážne firmy a inštalatéry "slaboprúdových systémov" musia byť kvalifikovaní, alebo musia získať kvalifikáciu v odbore vláknovej optiky, najmä v praktických aspektoch, ako je inštalácia a meranie / testovanie optických systémov. Je to jednoducho potrebné pre ich úspech na trhu.

Čítaj viac

Ako ukončiť vlákno s ULTIMODE FAST konektormi

ULTIMODE FAST rýchlo-spojky umožňujú ukončenie vlákien s SC konektormi bez časovo náročného lepenia a leštenia. Postup však nevyžaduje "sterilné" podmienky, pretože koniec zabudovaného optického fragmentu bol zlepený a leštený výrobcom. Nízka strata na úrovni 0,25 dB je dosiahnutá vďaka pokročilému umiestneniu vloženého vlákna ukončeného V-drážkami. Optický gél, ktorý je v konektoroch tiež použitý, znižuje následky nepresného rezu a prípadné medzery medzi koncami vlákien.

Čítaj viac

Mechanické spájanie optických káblov - ULTIMODE FAST-MS1

Mechanické spoje ULTIMODE FAST-MS1 sa používajú pre trvalé pripojenie optických vlákien bez nutnosti zvárania. Nízke straty na úrovni 0.1 dB sú dosiahnuté vďaka pokročilým umiestneniam koncov vlákien v tvare "V".

Čítaj viac