Moderné multiswitchové inštalácie - Signal MRP

Séria multiprepínačov MRP s pasívnou televíznou cestou DVB-T je určená pre inštalácie založené na hviezdicovej topológii. V tomto type systémov sa vodiče z koncových zásuviek zbiehajú v mieste inštalácie multiprepínača alebo skupiny multiprepínačov. Tieto zariadenia sú preto ideálne na použitie v rodinných a viacgeneračných domoch.

Čítaj viac

Prenos signálu HDMI pomocou rôznych typov káblov

HDMI konektor je v súčasnosti najpoužívanejším konektorom pre rôzne typy multimediálnych zdrojov. Ak je potrebné poslať HDMI signál na vzdialenosť dlhšiu ako 30 m (maximálna dĺžka HDMI kábla) alebo na miesto, kde nie je vyhradený kábel, je vhodné použiť vhodný media konvertor, ktorý umožňuje prenos signálu zo zdroja HDMI pomocou vhodného konvertora médií.

Čítaj viac

Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T/T2 anténne systémy

Digitálna terestriálna televízia (DVB-T/T2) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.

Čítaj viac

Príklady použitia HDMI zariadení pre prenos signálu.

Zvyšovanie dostupnosti multimediálneho obsahu tlačí dopyt po vysokokvalitnom prenose medzi zdrojmi (vysielače) a prehrávačmi (prijímače) nahor. Rozsiahle multimediálne systémy v hoteloch, reštauráciách, kluboch atď. vyžadujú zodpovedajúce vybavenie pre vytvorenie vhodnej siete poskytujúcej tento obsah na niekoľko plochých obrazoviek.

Čítaj viac