DVB-T2 DIPOL SMART antény - vyberte, nainštalujte, zabudnite.

Každý systém digitálnej pozemnej televízie DVB-T2 začína anténou. Správny výber je rozhodujúci pre úspech celého projektu.

Čítaj viac

Ako vybrať anténu pre digitálnu TV (DVB-T)

Implementácia digitálnej pozemnej televízie (DVB-T) v Poľsku a v niektorých ďalších európskych krajinách je v prelomovom bode. Spolu s novými digitálnymi vysielačmi a za sebou nasledujúcimi multiplexami sú ešte k dispozícii analógové kanály. Hoci vo väčšine prípadov príjem DVB-T nevyžaduje výmenu antén používaných v súčasnosti pre príjem analógovej TV, prax ukazuje, že v mnohých situáciách je modernizácia týchto anténnych polí nutná.Je to najmä spojené s nižším výkonom niektorých digitálnych vysielačov v prechodnom období, kvôli simultánnej prevádzke analógových vysielacích staníc. A samozrejme musia byť každý deň nové domy na rôznych miestach vybavené vhodnými anténnymi systémami.

Čítaj viac