Projektovanie distribučných systémov FM/TV a SAT TV v bytových domoch

Článok predstavuje koncepcie implementácie distribučných systémov pozemných a satelitných rádiových a televíznych signálov v budovách viacerých rodín. Každý účastník je schopný prijímať pozemské signály FM/DAB/TV vysielané v tejto oblasti a satelitné rádio/TV signály z dvoch satelitných pozícií. Všetky signály pochádzajú z jednej hlavnej anténnej súpravy (STA)... (v preklade)

Čítaj viac

SignalNET - telekomunikáčné inštalácie v bytových domoch

Článok predstavuje koncepty implementácie integrovaných telekomunikačných a RF rozvodov v bytových domoch, ktoré sú v súlade s novými predpismi v Poľsku. Podobné predpisy sa uplatňujú alebo budú uplatňované v iných krajinách EÚ.

Čítaj viac

Navrhovanie SMATV systémy so softvérom SatNet od firmy TERRA

Tento článok si kladie za cieľ vysvetliť princípy návrhu hlavných satelitných systémov, s použitím veľmi cenného a bezplatného softvéru SatNet2.0 od firmy Terra.

Čítaj viac