Home LAN/WLAN with wireless access to the Web and IP CCTV

Home LAN / WLAN system can be used not only for connecting desktops and laptops to the Internet but also for providing access to shared memory (NAS), printers, scanners as well as may be the source of content displayed on TV screens and the basis of home CCTV monitoring.

Čítaj viac

Modern multiswitch installations – Signal MRP

Signal MRP multiswitches with passive DVB-T/DAB/FM path have been designed for small/medium size SAT installations built in star topology. One device or a group of such multiswitches feeds the subscriber outlets from individual outputs of the multiswitch(es). This topology is typical for applications in single-family homes and in buildings inhabited by several or so families.

Čítaj viac

DIPOL pre vzdelávanie - SMATV a CCTV systémy (V PREKLADE)

Tento článok predkladá návrhy na vybudovanie stánkov v technických / odborných školách. Okrem toho uvádza ďalšie články, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré praktické problémy spojené s elektronikou.

Čítaj viac

Projektovanie distribučných systémov FM/TV a SAT TV v bytových domoch

Článok predstavuje koncepcie implementácie distribučných systémov pozemných a satelitných rádiových a televíznych signálov v budovách viacerých rodín. Každý účastník je schopný prijímať pozemské signály FM/DAB/TV vysielané v tejto oblasti a satelitné rádio/TV signály z dvoch satelitných pozícií. Všetky signály pochádzajú z jednej hlavnej anténnej súpravy (STA)... (v preklade)

Čítaj viac

Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T anténne systémy

Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.

Čítaj viac

Príklady anténnych inštalácií - FM/TV, SAT TV, WLAN, GSM

Nižšie uvádzame príklady schém pozemných, satelitnéých, IP, CCTV a GSM anténnych systémov. V prvej časti si ukážeme inštalácie pre rodinné domy a SOHO aplikácie, v druhej časti - riešenie pre multi-generačné domy a iné väčšie objekty.

Čítaj viac

Tap multiswitch system in apartment building
(for one satellite)

Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from one satellite (chosen at the stage of initial planning, usually by the administrator of the building). The system is based onl TERRA multiswitches of MSV series satellite taps with different tap attenuation. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new functions in the future, e.g. CCTV monitoring.

Čítaj viac

Tap multiswitch system in apartment building
(for two satellites)

Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from two satellites (in the example - Astra and HotBird). The system is based on TERRA multiswitches of MSV series and satellite taps with different tap attenuation. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new functions in the future.

Čítaj viac

Priechodný multiswitchový systém pre jeden satelit
v bytovke

Tu je príklad inštalačnej schémy v bytovom dome. Systém poskytuje každému výstupu pozemné a satelitné vysielanie programov z jedného satelitu (vybraných vo fáze počiatočného plánovania zvyčajne správcom budovi). Systém je založený na radiálnych multiprepínačoch TERRA rady MSR. Vďaka širokej škále multiprepínačov TERRA má projektant prakticky neobmedzené možnosti vytvárania sietí a výberu správneho vybavenia. Systémy sú rozšíriteľné a umožňujú implementáciu nových funkcií v budúcnosti, napr. CCTV monitorovanie.

Čítaj viac

Schéma domovej inštalácie zosilňujúcej signál GSM

Základná schéma anténneho systému GSM vhodná pre domácnosti a podniky, čo umožňuje bežné používanie mobilných telefónov v situáciách, kedy je signál vo vnútri budovy príliš nízky pre spoľahlivú komunikáciu.

Čítaj viac