Optické inštalácie RTV/SAT vo viacgeneračných budovách

Inštalácie optických vlákien zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri prenose signálov RTV/SAT. Zaručujú nízke straty signálu a veľmi vysokú odolnosť voči rušeniu. Ponuka DIPOLu bola obohatená o nové riešenie TERRA, ktoré umožňuje implementáciu SMATV inštalácií pomocou optických vlákien.

Čítaj viac

Testovanie pevnosti a korózie satelitných parabol

Satelitné taniere sú jednou z mnohých dôležitých súčastí anténneho systému. Tento typ antény zabezpečuje príjem signálu, ktorý je prenášaný telekomunikačnými satelitmi poskytujúcimi prístup k stovkám zahraničných programov, ktoré sú šírené aj z tých najodľahlejších miest sveta.

Čítaj viac

Smernica CPR – koaxiálne a krútené dvojlinky odporúčané pre nízkoprúdové inštalácie v bytových domoch.

Smernica CPR (Construction Products Regulation) je skratka nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011 o stavebných výrobkoch z 9. marca 2011 a nahradila smernicu 89/106 EHS s názvom CPD (Construction Smernica o výrobkoch). Nové nariadenie klasifikuje stavebné výrobky a špecifikuje ustanovenia o ich skúšobných metódach s cieľom poskytnúť spoľahlivé informácie o stavebných výrobkoch z hľadiska ich úžitkových vlastností na trhoch Európskej únie.

Čítaj viac

Hotel TV – SMATV, CATV signal headend

Headends distributing satellite programs converted to digital DVB-T COFDM format are still the most popular solution used in many hotels. Satellite channels can be an addition to the terrestrial television programs or be the only part of the package offered.

Čítaj viac

Digitálne DVB-T modulátory - sortiment a aplikácie

Konverzie pásma audio-video (A/V) signálov do rádiovej frekvencie (RF) sa nazýva modulácia. Tento proces umožňuje distribúciu signálov prichádzajúcich zo všetkých druhov zdrojov, ako sú počítače, DVD prehrávače, bezpečnostné kamery a pod. prostredníctvom anténnych systémov. Prístroj používaný na tento účel (modulátor) je vybavený jedným párom alebo sadou A/V vstupov (SCART, RCA, HDMI) a RF výstupom. Výstupný signál dodávaný do anténneho systému je k dispozícii v distribučnej sieti ako dodatočný televízny kanál (alebo multiplex - v prípade DVB-T modulátora a dva alebo viac signálov A/V), ktorý môže byť prijímaný akýmkoľvek vhodným televíznym prijímačom pripojeným k RF sieti.

Čítaj viac

Modern multiswitch installations – Signal MRP

Signal MRP multiswitches with passive DVB-T/DAB/FM path have been designed for small/medium size SAT installations built in star topology. One device or a group of such multiswitches feeds the subscriber outlets from individual outputs of the multiswitch(es). This topology is typical for applications in single-family homes and in buildings inhabited by several or so families.

Čítaj viac

Projektovanie distribučných systémov FM/TV a SAT TV v bytových domoch

Článok predstavuje koncepcie implementácie distribučných systémov pozemných a satelitných rádiových a televíznych signálov v budovách viacerých rodín. Každý účastník je schopný prijímať pozemské signály FM/DAB/TV vysielané v tejto oblasti a satelitné rádio/TV signály z dvoch satelitných pozícií. Všetky signály pochádzajú z jednej hlavnej anténnej súpravy (STA)... (v preklade)

Čítaj viac

Multiswitche jednokáblové TERRA dSCR - technológia Unicable

***Štandardné multiswitche***www.dipol.com.pl/4424.htm*** sú širokopásmovými prepínačmi pracujúcimi v rozmedzí od 950 do 2150 MHz, ktoré pri spolupráci so satelitnou hlavičkou (LNB) typu ***Quattro***www.dipol.com.pl/4406.htm*** umožňujú distribúciu signálov ***satelitnej televízie DVB-S/S2***www.dipol.com.pl/4358.htm***, ***pozemného televízneho vysielania DVB-T***www.dipol.com.pl/6666.htm*** ako aj rádia ***analógového FM***www.dipol.com.pl/4346.htm***/***digitálneho DAB***www.dipol.com.pl/4998.htm*** pochádzajúceho z jednej anténnej inštalácie na príjem pre viacero prijímačov TV-SAT. Úlohou multiswitcha je zabezpečenie nezávislého prístupu k ľubovoľnému páru polarizácie/pásma z vybraného satelitu pre každý satelitný prijímačy. Prijímač za tým účelom zasiela ovládací signál (napájacie napätie 14/18 V, prepínací signál 0/22kHz alebo v prípade ***9-vstupových multiswitchow***www.dipol.com.pl/4426.htm*** signál ovládania DiSEqC), na základe ktorého multiswitch wyberie príslušný vstup, s ktorým prepojí daný výstup (prijímač vysielajúci daný ovládací signál).

Čítaj viac

Hotel TV systems - headends and amplifiers

One of the criteria for classification of TV systems in hotels is the programming to be distributed. The simplest systems may provide only free-to-air terrestrial TV broadcasts, whereas more advanced solutions will include satellite channels, also some premium ones (pay-TV). The content required by the owner/investor will depend on the categories of prospective hotel guests (foreign and thematic channels etc).

Čítaj viac

Fiber-optic TV systems

Under EU rules, by 2020 each citizen of the European Union is to have the technical ability to access the Internet with download speed at least 20 Mbps. In this respect, some EU countries introduced regulations aimed at accelerating this process. In some of them, each newly built residential building should be equipped with fiber-optic infrastructure. This type of cabling can be used not only in the implementation of access to high-speed Internet, but also proves to be an excellent medium for other services, including distribution of TV/SAT programming. Multiswitch systems providing access to digital terrestrial television (DVB-T) and satellite TV platforms are the perfect complement or an alternative to cable TV networks in multifamily buildings. The use of fiber optic solutions for such SMATV systems can have both technical and economical advantages.

Čítaj viac