What is the IP address, network mask, gateway?

Exchanging data between at least two computers requires a dedicated computer network has to be created. In such a network, the devices communicate using transmission media via appropriate communication protocols. Not only computers and servers can be connected to a computer network these days, but also CCTV equipment, alarms, smart home components or household appliances.

Čítaj viac

Twisted-pair cables - categories, shielding, applications

Twisted-pair cables are used to transmit signals in telecommunication systems and computer networks. The most popular twisted-pair cables are composed of four pairs of twisted insulated copper wires. The twisting strongly reduces the influence of external electromagnetic interference and mutual interference between the pairs, called crosstalk. Currently, the cables are mainly used in telephony and Ethernet networks.

Čítaj viac

Yagi-Uda antennas - putting the theory into practice - tailor-made designs!

The Yagi-Uda or Yagi antenna is one of the most popular antenna designs. Despite a comparatively simple construction, it has a high gain, typically greater than 10 dBi. Yagi-Uda antennas can operate in the HF to UHF bands (3 MHz to 3 GHz), but often within a limited bandwidth around the center frequency.

Čítaj viac

Industrial switches - equipment for all conditions!

ULTIPOWER Ethernet industrial switches enable data transmission at rates of 10/100 Mbps or 1000 Mbps. Their RJ45 ports support auto-negotiation and Power over Ethernet (PoE) functions. The devices automatically discover PD devices (///Power Device///) compliant with IEEE 802.3af standard and supply power to them. This way, it is easy to power network devices located in places without access to AC lines, such as access points, IP cameras, IP phones etc. The switches have been equipped with optical converters or SFP slots for installing modules changing the transmission medium to fiber.

Čítaj viac

PoE - IEE 802.3af a IEE 802.3at

PoE (Power over Ethernet) je názov radu metód, ktoré umožňujú napájanie sieťových zariadení cez UTP/FTP káble. Týmto spôsobom je možné napájanie zariadení, ako sú kamery, telefóny, prepínače, prístupové body, atď.

Čítaj viac

Krútená dvojlinka - označenie, normy, parametre

Káble s krútenou dvojlinkou sa používajú na prenos signálov v telekomunikačných systémoch a počítačových sieťach. V súčasnej dobe sa používajú predovšetkým v analógových telefónnych a ethernetových sieťach. Krútená dvojlinka sa môže skladať z jedného alebo viacerých párov. Krútenie výrazne obmedzuje vplyv vonkajšieho elektromagnetického rušenia a vzájomného rušenia medzi pármi, nazývané presluchy.

Čítaj viac

Čo je to DDNS (Dynamic Domain Name System) a ako ho používať?

DNS (Domain Name System) je služba, ktorá prekladá doménové adresy na IP adresy. Znamená to teda, že si nemusíte pamätať adresu servera v číselnej forme, ako napr. 62.121.128.13 - môžete použiť adekvátne DNS meno servera, napr. www.dipol.com.pl. DNS server preloží textovú adresu na číselnú IP adresu a na jej základe klient kontaktuje cieľový server.

Čítaj viac

Self-help book for WLAN installers/providers

WLAN (Wireless Local Area Network) is radio technology which allows to build wireless data networks with satisfactory parameters and quite large ranges of operation at a comparatively low cost. Additional advantage of this technology is short time needed for its implementation.

Čítaj viac