Koaxiálny kábel 75 Ohm, TriSAT B2CA LSZH-FR+ trieda A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [500 m]

Kód tovaru: E1022_500
€514.55 €605.35
Predchádzajúca najnižšia cena: €508.20
Cena s DPH Zľava Počet Platnosť
€605.35 0 % -
€514.55 15 % od 1 ks. 2024-05-31
K dispozícii
Vysokokvalitný koaxiálny kábel TriSAT B2CA určený pre konštrukciu RF/SAT systémov. Kábel s plášťom LSZH-FR+ (bezhalogénová izolácia).
• Vyhovuje štandardu triedy A+
• Spĺňa požiadavky stavebnej legislatívy
• Trieda reakcie na oheň v súlade s CPR - B2ca-s1a,d1,a1
• Kábel v plášti LSZH-FR+ • Medené jadro 1,00 mm
• Nízky útlm
• Výborne sedí
• Vysoká účinnosť tienenia
• 78% pokrytie vrkoča
• 5-ročná záruka
• 500 m na cievke z ABS balené v kartónovej krabici

Záruka

5-ročná záruka.

Podpora

Máš otázky alebo úvahy?

Detaily

Koaxiálny kábel 75 Ohm TriSAT B2CA LSZH-FR+ trieda A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]
Kvalitný koaxiálny kábel TRISET B2CA E1022_500 je vhodný pre RF/SAT anténne systémy v komerčných budovách. Kábel s LSZH-FR+, bezhalogénovou izoláciou sa používa tam, kde sa vyžaduje zvýšená úroveň bezpečnosti v prípade požiaru (školy, nemocnice atď.). V prípade požiaru kábel nešíri plameň, emisie dymu sú veľmi nízke a uvoľnené plyny nie sú korozívne.
Má vnútorný medený vodič s priemerom 1,00 mm a trojité tienenie (Al/PET/Al+Sur fólia (prvá) napojená na dielektrikum + opletenie 78% hustoty + Al/PET fólia (druhá) napojená na puzdro).
Charakteristické vlastnosti
 • vyhovuje štandardu triedy A+
 • vyhovuje požiadavkám stavebnej legislatívy
 • trieda reakcie na oheň v súlade s CPR - B2ca-s1a,d1,a1
 • kábel v plášti LSZH-FR+
 • medené jadro 1,00 mm
 • nízky útlm
 • výborný strih
 • vysoká účinnosť tienenia
 • 78% pokrytie copu
 • 5-ročná záruka
 • 500 m na cievke z ABS balené v kartónovej krabici
Požiadavky na používanie káblov so špecifickou triedou reakcie na oheň v danom type budovy by mali vychádzať z analýzy rizík vykonanej projektantom inštalácie alebo z iných vnútroštátnych formálnych a právnych dokumentov. Smernica CPR neukladá členským štátom EÚ požiadavky na typy budov a súvisiace káble so špecifickými triedami reakcie na oheň. Trieda reakcie na oheň káblov a iných vodičov inštalovaných v rámci evakuačných ciest by nemala byť menšia ako B2ca-s1b, d1, a1.
Koaxiálny kábel pre núdzové východy
 • Výškové budovy (WW) s výškou viac ako 55 m nad úrovňou terénu
 • Výškové budovy (W) s výškou od 25 m do 55 m nad úrovňou terénu alebo obytné budovy s počtom podlaží od 9 do 18 nadzemných podlaží vrátane
 • Budovy v kategórii rizika pre ľudí ZL I s miestnosťami určenými na súčasnú prítomnosť viac ako 50 osôb, ktoré nie sú stálymi užívateľmi a nie sú určené primárne na užívanie osobami so zníženou pohyblivosťou
 • Budovy v kategórii rizika pre ľudí ZL II – určené predovšetkým pre osoby so zníženou pohyblivosťou, ako sú nemocnice, jasle, škôlky, opatrovateľské domy
 • Budovy v kategórii rizika pre ľudí ZL III – komerčné budovy nezaradené do ZL I a ZL II
 • Budovy v kategórii ohrozenia človeka ZL IV – obytné
 • Budovy v kategórii rizika pre ľudí ZL V – hromadné bývanie nezaradené do ZL I a ZL II
 • Budovy PM a IN (výrobné budovy, sklady, hospodárske zvieratá atď.).
Pre viac informácií o triedach požiarnej odolnosti káblov si prečítajte Smernicu CPR – nová objednávka káblov
Koaxiálny kábel 75 Ohm TriSAT B2CA LSZH-FR+ trieda A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]
Náhľad kábla
Káble TRISAT sú v súlade s Nariadením o stavebných výrobkoch (CPR) a normou EN 50575, ktorá špecifikuje požiadavky na reakciu na oheň, testovacie a hodnotiace metódy káblov používa sa ako stavebný materiál.
Koaxiálny kábel 75 Ohm TriSAT B2CA LSZH-FR+ trieda A+ 1,00/4,6/6,9 110 dB [1 m]
75 ohmový koaxiálny kábel TriSAT B2CA E1022 bol testovaný u notifikovaného orgánu L.S. Požiarny skúšobný ústav Srl s číslom 2479 a získal B2ca-s1a,d1,a1 triedu reakcie na oheň.
TriSAT B2CA vyhovuje norme EN50117 a požiadavkám triedy A+ v celom rozsahu prenosových frekvencií 5-3000 MHz.
TriSAT B2CA vyhovuje nasledujúcim štandardom:
 • EN 60332-1-2 – skúšobné metódy reakcie káblov na oheň.
 • EN 50399 – meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch pri šírení plameňa.
 • EN 60754-1/2 – korozívnosť plynov vznikajúcich pri horení.
 • EN 61034-2 – hodnotenie hustoty vytvoreného dymu.
Hodnota pokrytia opletením kábla (78%) zostáva v súlade s požiadavkami vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a námorného hospodárstva o technických podmienkach budov a ich umiestnení.
Vysoko kvalitný, trojito tienený koaxiálny kábel RG6 má vnútorný vodič vyrobený z medeného drôtu s priemerom +1,00 mm+++, čo zaisťuje veľmi nízky útlm. Jadro nekoroduje a kábel nie je tuhý.
Optimálna flexibilita plášťa umožňuje jednoduchú inštaláciu káblov do šácht, ako aj inštalačných alebo spojovacích boxov.
Kábel je vyrábaný pod prísnym technologickým dohľadom s úzkou toleranciou.
S cieľom zabezpečiť minimálny polomer ohybu by sa mali inštalácie vykonávať s použitím ochranných trubiek.
Vstupný útlm vo frekvenčnom rozsahu 5-2400 MHz
Return loss in 5-2400 MHz range
Vstupná impedančná charakteristika v rozsahu 5-2400 MHz
Impedančné prispôsobenie
Podľa normy EN50117 sú nasledujúce triedy koaxiálnych káblov, v závislosti na účinnosti tienenia: C, B, A, A +, A + +.
Triedy účinnosti tienenia
Class\freq. range
5-30 MHz [mOhm/m]30-1000 MHz [dB]1-2 GHz [dB]2-3 GHz [dB]
C50756555
B1575 6555
A585 7565
A+2.595 8575
A++0.9105 9585

 

 

Cena za 500m

Technické dáta

Product type Coaxial cable
type TriSAT B2CA
Brand TriSAT
Cable length m 500
Aplikácie Indoor
Cable class RG-6
Compliance with relevant national legislation Yes
CPR class B2ca
Gel-filled cable No
Fyzikálne vlastnosti
Impedance Ohm 75
Screening efficiency class A+
Transfer impedance TI mΩ/m <0.9
Conductor Material Coper
Diameter mm
Dielectric foaming Physical
Diameter mm
shield
No. of plies 3
First foil bonded to dielectric Yes
Material Al/PET/Al+Sur
Dimensions μm 18 × 12/15/12
total thickness μm 80
Braid Material Tin-plated cooper
wire diameter mm
no. of wires pcs. 16 × 10
braid coverage 78
Second foil bonded to sheath Yes
Material Al/PET
ply thickness μm 20 × 30/19
total thickness μm 27
sheath Material LSZH-FR+
Diameter mm
Color White (RAL 9010)
Elektrické parametre
capacity pF/m 54
Wave reduction factor 82
Mechanické vlastnosti
Pracovná teplota °C -25...+70
Installation temperature °C -5...+40
Minimum bending radius mm 35 (single) 70 (repeated)
Weight kg/km
Packaging
Cardboard box Dimensions cm 39 × 39 × 33
Spool Width mm 380
spool hole diameter mm 145
cable quantity m 500