MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Koncepty monitoringu s ACTi: IP riešenia a vybavenie
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Poznámka: diagramy je možné zväčšiť
Spoločnosť ACTi patrí medzi vedúcich výrobcov monitorovacieho vybavenia založeného na IP technológii. Ponuka zahŕňa IP kamery, rýchlootočné kupolové IP kamery, video servery, video transkodéry. Nižšie sú vyznačené princípy a príklady praktických monitorovacích riešení s využitím vybavenia ACTi.
IP kamery poskytujú obraz vo forme MPEG-4 streamu, ktorý je možné prenášať po LAN sieti, prijímať a spracovávať na ľubovoľnom oprávnenom sieťovom zariadení. TO znamené, že obraz je možné nahrávať a prezerať na ľubovoľnom mieste, ktoré je pripojené k spoločnej sieti a je vybavené softvérom dodávaným spoločnosťou ACTi.
IP kamery od ACTi
MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1431
Rugged Dome MPEG-4 IP Camera: ACTi CAM-7321
ACM-4100 K1501
ACM-1431 K1118
CAM-7321 K1311
Rýchlootočné kupolové IP kamery sú okrem schopností bežných IP kamier vybavené aj PTZ funkciami - otáčanie náklon, zoom. To umožňuje nasmerovať kameru na ľubovoľný bod. Je tak umožnené monitorovať veľkú plochu - namiesto inštalovania veľkého počtu fixných kamier, postačí jedna PTZ kamera.
Rýchlootočné kupolové IP kamery od ACTi
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
Séria CAM-66xx:
K1214, K1215 K1216
Budúce riešenia IP monitorovania sa zameriavajú na megapixlové kamery. Poskytujú omnoho detailnejší obraz a jedna kamera dokáže zaberať veľmi širokú plochu. V porovnaní so štandardnou kamerou s rozlíšením D1 (720x576 pixlov = 0.41Mpix), majú megapixlové kamery min. rozlíšenie 1.3Mpix.
Megapixlové IP kamery od ACTi
Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231
1.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401
ACM-4200 K1510
ACM-1231 K1511
ACM-3401 K1314
Ďalším zdrojom dátového video streamu je video server. Toto zariadenie konvertuje video signál z ľubovoľnej analógovej kamery do IP formátu. To umožňuje znovu využiť pôvodné analógové kamery v modernom IP systéme. Z pohľadu siete je videoserver rovnaké zariadenie ako IP kamera.
Video servery od ACTi
MPEG-4 Video Server: ACTi ACD-2100
Video Server: ACTi SED-2140T
Video Server: ACTi ACD-2200 (4-ch + MPEG-4 audio)
ACD-2100 K2113
SED-2140T K2114
ACD-2200 K2118
Transkódery umožňujú príjem MPEG-4 streamu a jeho realtimeový prevod na analógový signál. Vďaka tejto funkcii je možné stále využívať staršie analógové CCTV monitory a sledovať tak obraz z IP kamier alebo video serverov.
Transkodéry od ACTi
Transcoder ACTi ACD-3100
ACD-3100 K2413
Príklady riešení monitoringu založeného na IP sieťach
Hore zobrazená schéma ukazuje príklad využitia vybavenia od ACTi v IP monitorovacom systéme. Prevádzková oblasť je rozdelená do dvoch častí: časť určená na sledovanie a monitorovacie stredisko. V prvej časti sú hlavnými stavebnými prvkami kamery. V tejto oblasti nie je rozdiel medzi použitím IP alebo analógových kamier, nakoľko ACTi má vo svojej ponuke video servery, ktoré umožňujú konverziu analógového video signálu do MPEG-4 streamu.
Je tiež možné využiť štandardné CCTV rekordéry a monitory, nakoľko každé IP zariadenie od ACTi je vybavené analógovým video výstupom. Takýto prístup umožňuje nasadenie moderných IP zariadení v existujúcom systéme. Neskôr je možné zakúpiť moderný IP DV rekordér, ktorý má mnoho výhod oproti svojmu analógovému náprotivku, ako napr. možnosť ľubovoľného umiestnenia takéhoto rekordéra v rámci systému.
Nepochybnou výhodou IP sietí je možno umieniť monitorovacie stredisko na ľubovoľné miesto v rámci dostupnosti siete. Sieťou sa v tomto prípade myslí počítačová sieť LAN alebo WAN.
Základným nástrojom na spravovanie IP monitorovacieho systému je PC počítač s operačným systémom Windows. Softvérový balík potrebný na ovládanie systému je súčasťou dodávky zariadení ACTi. Zákazníci okrem toho môžu využívať službu na aktualizáciu tohto softvéru.
Hybridné monitorovacie riešenie - Kombinácia klasického CCTV a IP vybavenia
Horeuvedený príklad realizácie, založený na vybavení ACTi, je mimoriadne vhodný v prípade modernizácie existujúceho analógového systému. Ak teda chcete "upgradovať" systém na modernú IP video sieť, budete potrebovať zakúpiť video servery, ktoré umožnia pripojiť pôvodné analógové CCTV kamery k IP sieti. Video servery sú vybavené analógovými video výstupmi, ktoré umožnia nahrávanie na pôvodné analógové DV rekordéry ale pripojenie štandardných CCTV monitorov.
K získaniu obrazu z kamier v ľubovoľnej lokácii v rámci siete, je treba použiť transkodér, ktorý dekóduje MPEG-4 stream na analógový video signál. Takto je stále možné nájsť využitie pre pôvodné CCTV monitory, ktoré pracovali v starom systéme.
Zhodnotenie
Široká ponuka zariadení ACTi umožňuje dizajnérovi navrhnúť CCTV systém na hybridnej alebo čistej IP báze. Časťami systému sú IP kamery (vrátane PTZ a megapixlových modelov), video servery a transkodéry a správcovský softvér.