MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

WLAN, LAN

Príkladové štúdie

Konfigurácia ADSL routra
Preložená originálna poľská verzia od Lukasza Sawickeho.
Služba ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je jedným z najpopulárnejších spôsobov pripojenia do Internetu, hlavne pre domácich užívateľov. Pre zdieľanie tejto služby medzi viac počítačov, budete potrebovať router s ADSL modemom. Takýto router obsahuje konektor pre pripojenie telefónnej linky (RJ11).

Typicky, poskytovateľ vám dodá jednoduchý ADSL modem, ktorý je schopný obslúžiť jedno PC. Zakúpením vlastného ADSL routra získate možnosť pripojiť niekoľko počítačov na jednu ADSL prípojku, niektoré dokonca bezdrôtovo. Router okrem toho môže obsahovať niektoré funkcie, ktoré optimalizujú výkon takejto siete.
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)
Typická sieť v rodinnom dome
Annex A alebo B? Domáci užívateľ by mal najskôr zistiť typ prípojky zavedenej do jeho domácnosti. V prípade bežnej telefónnej linky (POTS/PSTN), bude potrebovať router Annex A. Odporúčame vám zariadenia od spoločnosti TP-Link: TD-8840 N2905, alebo TD-W8910G N2901 - router s integrovaným prístupovým bodom (AP). Pre digitálne linky (ISDN), budete musieť použiť router s Annex B protokolom, napr. TD-8840B N2906.
Príklad konfigurácie routra TP-Link TD-W8910G
pre službu ADSL (Annex A)
TP-Link TD-W8910G je navrhnutý pre ADSL službu ako je napr. Neostrada+
Pre začatie konfigurácie pripojte počítač k ľubovoľnému LAN portu routra. Je tiež možné použiť bezdrôtové spojenie, ale reštart zariadenia zaberie viac času. Sieťový adaptér v PC by mal mať nastavenú IP adresu z rovnakého rozsahu ako router.
Postup:
 • Vstúpte do menu Start >> Settings >> Network and Dial-up Connections >> Local Area Connection >> Internet Protocol (TCP/IP) Properties (START menu v systéme Windows);
 • Nastavte voľbu: Obtain DNS server address automatically;
 • Ak sieťova karta neobrdží IP adresu automaticky, je nevyhnutné zadať adresu manuálne, z rozsahu 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 (po nakonfigurovaní routra odporúčame obnoviť automatiku).
Príklad manuálneho nastavenia IP adresy (ak nefunguje automatika). V tomto štádiu stačí nastaviť iba prvé dve položky.
Po nastavení IP adresu na vašej LAN karte, otvorte internetovýá browser a zadajte IP adresu routra (prednastavená adresa z výroby je 192.168.1.1). Po objavení sa výzvy, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré zistíte z manuálu.
Prihlasovacie okno (výzva)
Služba bude dostupná iba ak budú správne nastavené všetky parametre, napr. podľa následujúcej tabuľky (ADSL služby sodtupné v Poľsku). Užívateľ služby musí parametre vždy obdržať od poskytovateľa.

Jednoduchšou cestou ako nakonfigurovať router, je zvoliť v menu voľbu "Quick Setup".
ADSL Annex A
(Infraštruktúra Telekomunikacje Polska S.A.)

Operátor (ISP)

Služba

Zapúzdrenie

VPI

VCI

Multiplexing

TPSA

Neostrada

PPPoA

0

35

VC/MUX

GTS Energis

Multimo

PPPoE

0

35

LLC

Netia

Net24

PPPoA

0

35

VC/MUX

Dialog

DialNet

PPPoE

0

35

LLC

Tele2

Tele2

PPPoE

0

35

LLC

Potrebné parametre pre správnu konfiguráciu ADSL služby, poskytovanú populárnymi poľskými operátormi (Annex A)
Parametre pre službu ADSL Annex B
(operátori Dialog a Netia)

Operátor (ISP)

Služba

Zapúzdrenie

VPI

VCI

Multiplexing

Netia

Net24

RFC2516 PPPoE

8

35

LLC

Dialog

DialNet

RFC1483 Bridge

1

32

LLC

Potrebné parametre pre správnu konfiguráciu ADSL služby, poskytovanú populárnymi poľskými operátormi (Annex B)
Začnite nastavením parametrov VPI/VCI. Tieto sú zodpovedné za pripojenie a identifikáciu kanála. Napr. pri poskytovateľovi Neostrada+, sú hodnoty 0/35. Po zadaní hodnôt, kliknite na tlačidlo Next.
Okno ATM (VPI a VCI)
Ďalším krokom je konfigurácia typu pripojenia. Príklad - Neostrada+: PPPoA a VC/MUX.
Konfigurácia typu pripojenia
Následne zadajte prístupové meno a heslo. Pri prvom pripojení sa zadávajú všeobecné hodnoty podľa poskytovateľa. To dovoľuje prihlásiť sa k rozhraniu služby a získať svoje unikátne meno a heslo.

Niekedy sú unikátne užívateľské údaje dodávané priamo (napr. ako súčasť zmluvy). Vo väčšine prípadov je však nutný postup opísaný vyššie.
Prístupové údaje pre prvotné prihlásenie sa k službe

Operátor (ISP)

Služba

Meno

Heslo

TPSA

Neostrada

rejestracja@neostrada.pl

rejestracja

GTS Energis

Multimo

start@gtsenergis.pl

start

Netia

Net24

Internet

Internet

Dialog

DialNet

lack of data

lack of data

Tele2

Tele2

lack of data

lack of data

User name and password for the first connection and registration

Poznámky k položkám zobrazeným nižššie:
 • Authentication Method (predvolené: AUTO)
 • MTU - závisí od ISP (predvolené: 1492)
 • Dial on demand - malo by byť nastavené na OFF.
Okno s nastavením prístupových údajov
Ďalej potvrdte meno služby a radšej vypnite funkciu Multicast. Nesprávne parametre WAN služby môžu zablokovať pripojenie k Internetu.

Okno WAN
Okno Device Setup umožňuje nastaviť parametre LAN siete, vrátane IP adresy routra (ktorý sa stane predvolenou bránou do Internetu) a masky podsiete. Okrem toho tu môžete nastaviť DHCP server. Ten je zodpovedný za automatické prideľovanie IP adries ostatným počítačom. Odporúčame Vám ho zapnúť, tak aby novo pripojené počítače obdržali parametre prístupu k Internetu automaticky (nie je nutná ručná konfigurácia).

Okno LAN
Posledným krokom je nastavenie WLAN:
Pre využívanie bezdrôtového prístupového bodu je potrebné:
 • zvoliť operačný kanál (je možné ho nastaviť v menu Wireless >> Basic),
 • nastaviť SSID,
 • zvoliť región (je možné ho nastaviť v menu Wireless >> Basic),
 • nastaviť zabezpečenie WLAN siete (je možné ho nastaviť v menu Wireless >> Security).

Obrazovka s nastaveniami prístupového bodu
Pred konečným odoslaním hodnôt zo sprievodcu Quick Setup, bude zobrazená tabuľka s hlavnými WAN parametrami. Ak sú zobrazené údaje správne, kliknite na tlačidlo Save/Reboot. Konfigurácia bude uložená a nastavená pri každom reštarte routra.
Súhrnná tabuľka s nastaveniami
Blahoželáme, základné nastavenie bolo dokončené.
Počas reštartu routra by mala blikať LED dióda ADSL, čo indikuje snahu o synchronizáciu. V menu Device Info je možné monitorovať stav routra. Po korektnom pripojení sa zobrazia aj prenosové rýchlosti: Line Rate- Upstream/ Line Rate- Downstream.

Proces synchronizácie zahŕňa sieťovú identifikáciu zariadenia - priradenie verejnej IP adresy, získanie IP adresy brány, DNS servera a pod. Procedúra môže trvať až 2 min.
Okno Device Info
IP adresa môže byť zmenená v menu Advanced Setup >> LAN, podobna aj parametre DHCO servera.

Nastavenie parametrov LAN a DHCP
Nadstavenia prístupového bodu sa nachádzajú v menu Wireless. V dole zobrazenom sceenshote je zachytená predvolená konfigurácia. Prednastavený je región United States, takže budete musieť tuto voľbu upraviť.
V ponuke Wireless >> Basic môžete:
 • vypnúť/zapnúť Wi-Fi rozhranie (Enable Wireless)
 • vypnúť/zapnúť vysielanie SSID (Enable SSID Broadcast)
 • zmeniť SSID
 • zvoliť región

Ponuka Wireless >> Basic
Je dôležité nastaviť adekvátny región:
Voľba regióna
V ponuke Wireless >> Advanced môžete:
 • zmeniť mód AP
 • zmeniť komunikačný kanál
 • zapnúť službu QoS
 • zmeniť ostatné pokročilé nastavenia prístupového bodu

Pokročilé voľby prístupového bodu
Pre zabezpečenie WiFi komunikácie je potrebné povoliť šifrovanie prenosu a nastaviť šifrovacie kľúče. Šifrovanie je z výroby vypnuté. Nadstavenia môžete ovplyvniť v menu Wireless >> Security.

Ponuka Wireless Security
Momentálne je najlepším zabezpečovacím protokolom dostupným pre WiFi komunikáciu WPA2-PSK - voľba zobrazená na následujúcom obrázku. Linka Click here to display otvorí nové okno s aktuálnym šifrovacím kľúčom.

Ponuka Wireless >> Security nastavené šifrovanie WPA2-PSK
Je mimoriadne dôležité zmeniť predvolené heslo pre prístup k nadstaveniam routra. Táto zmena sa vykonáva v ponuke Management >> Access Control >> Password. Na Internete je totiž mnoho stránok a automatizovaných programov, ktoré sa snažia vstúpiť do routrov pomocou predvolených hesiel z výroby.

Okno s nastavením hesla
Veľmi rozumné je uložiť konfiguračné nastavenia:
V menu Managment >> Settings >> Backup môžete uložiť nastavenia routra do súboru na pevný disk.
Okno s ponukou na zálohu nadstavení
Ponuka Management >> Settings >> Update umožňuje obnoviť a uložiť nastavenia routra.
Ponuka Managment >> Settings >> Restore Default umožňuje resetovať nadstavenia routra na predvolené hodnoty z výroby.

POZNÁMKA! TÁTO VOĽBA NEZVRATNE PREPÍŠE VAŠE NADSTAVENIA